Портфоліо П.І.Б. з теми " Мандрівка у царство Біології "

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

Мандрівка у царсво Біології

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Біологія

Навчальні цілі

- розвиток методичної роботи в системі додаткового навчання в школі;

- удосконалення системи додаткового навчання учнів з відновлення змісту навчальної діяльності;

- узагальнення й упровадження в методичну практику інноваційних форм роботи;

- підвищення професійної кваліфікації й творчої активності педагога в системі додаткового навчання;

- створення умов для вивчення інформаційних технологій;

- об'єднання зусиль щодо сприяння соціальної адаптації підлітків, їхньої зайнятьсті та профорієнтації;

- розвиток системи інформаційного забезпечення молоді;

- розвиток та зміцнення соціальної самореалізації підлітків, залучення їх у життя суспільства;

- навчання учнів розв'язання практичних завдань та проблем, які при цьому виникають. Формувати в учнів:

- розвивати логічне мислення, увагу, спостережливість;

- розвивати зв'язну мову, коригувати вимову слів і речень;

- стимулювати творчу активність;

- виховувати інтерес до біології,наполегливість, зосередженість,самостійність мислення, вміння працювати в групах;

Розвивати в учнів:

- пізнавальну активність;

- творчі здібності.

Учні зможуть:

- проводити самостійне дослідження;

- оброблювати та узагальнювати отриману інформацію;

- коротко висловлювати (усно або письмово) результати дослідження.

Вік учнів, клас

7 клас, 12-13 років

Стислий опис проекту

Робота над проектом поділяється на три етами.

На першому етапі вчитель знайомить учнів з темою проекту, ключовими та тематичними питаннями.Учні обмінюються думками щодо запитань.Вчитель проводить мозковий штурм,записує асоціативний кущ на дошці.Учні заповнюють в таблиці З-Х-Д [2] першу та другу колонки,третю заповнюють на третьому етапі проекту.Також вчитель дає інформацію про етапи виконання проекту, теми для групової роботи та в якому вигляді буде представлено продукт своєї діяльності кожною групою.

На другому етапі учні об’єднуються в групи з урахуванням навичок роботи на комп’ютері, володінням ІКТ,симпатій.Кожна група отримує тему завдання і починає планувати свою роботу, користуючись контрольним списком для планування проектної діяльності.Учні виконують роботу,навчаються і оцінюють себе.Вчитель веде журнал спостережень за командною роботою, користуючись формою оцінювання командної роботи.Учні створюють свої блоги для обміну думками щодо виконання проекту, ведуть Щоденник рефлексї. Ця інформація допомогає вчитилеві скоригувати свою діяльність, диференціювати навчання.Учні працюють з інтернет ресурсами, шукають інформацію,обговорюють її, планують продукт роботи. Учні першої групи знайомляться з особливостями будови різних представників водоростей, працюють з гербарним матерілом,з живими об’єктами з акваріуму та Чорного моря, працюють з мікроскопами,порівнюють та описують їх, результат роботи готують в вигляді інформаційних та рекламних буклетів, за зразок приймаючи вчительський буклет користуються контрольним списком для буклетів. Учні другої групи - шукають в інтернет-ресурсах необхідну інформацію, пропонують шляхи вирішення,ставлять експеримент, користуючись контрольним списком для досліджень:Результата роботи готують в вигляді проекту.Учні третьої групи результати роботи готують в вигляді друкованої газети, користуються контрольним списком для друкованої газети. Учні четвертої групи користуючись інтернет ресурсами,готують схеми, презентацію,користуються контрольним списком для презентації.

На третьому етапі учні представляють продукт своєї діяльності, обмінюються думками, записують результати до щоденнику рефлексії,проводять самооцінювання.Вчитель оцінює роботи відповідно до форми оцінювання експерименту,презентації,друкованої газети,усного повідомлення.Вчитель проводить підсумкове обговорення-рефлексію. Протягом проекту надають консультації учні 11-х класів щодо ІКТ,допомагають в створені продукту діяльності,оцінюють представлені результати діяльності за відповідними формами оцінювання.

Повний План вивчення теми

План вивчиння теми: Мандрівка у царство Біології

Опис оцінювання

Оцінювання проводиться протягом всього проекту й акцент робиться як на змісті навчальної теми, так і на навичках ХХІст. Воно повинно бути зосереджене на потребах учнів, а саме це допоможе досягненню поставлених навчальних цілей. Залучення учнів до процесу оцінювання змінює їх ставлення до навчання, допомагає учням розвивати навички мислення вищих рівнів, при розробці змісту учнівських проектів та здійснювати моніторинг власного навчання.

Презентація. Загальні критерії

Оцінювання навичок спільної діяльності.

оцінювання презентації,

самооцінювання діяльності учнів,

формуюче оцінювання

Діяльність учнів та вчителя

Робота в парах, узагальнююча робота з підручником, робота за матеріалами веб-сторінки, робота з презентацією, рефлексія. А також вчаться уважно ставитися один до одного під час співпраці.

Основні етапи підготовки проекту:

- узгодження теми, підрозділів теми й планування роботи;

- оцінка інтелектуальних і матеріальних можливостей, необхідних для виконання проекту;

- збір та обробка інформації;

- організація й поетапне виконання проекту;

- оформлення результатів проекту;

- захист проекту;

- оцінка проекту.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Зайкіна Наталія Леонідівна

Фах, навчальний предмет

Вчитель біології

Навчальний заклад

ОЗОШ № 12 м.Одеса

Місто\село, район, область

м.Одеса,Суворовський район

Контактні дані

Відомості про тренінг

Тренінг в рамках НП "Відкритий світ"

Дати проведення тренінгу

13-17 серпня 2012 року

Місце проведення тренінгу

Одеська спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №12 Одеської міської ради Одеської області

Тренери

Яйцева Лариса Федорівна