Портфоліо П.І.Б. з теми "Прийменник як службова частина мови"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошукНазва проекту

ПРИЙМЕННИК ЯК СЛУЖБОВА ЧАСТИНА МОВИ

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Українська мова. Українська література, основи здоров’я.

Навчальна тема (як записано в програмі)

Морфологія. Орфографія.

Вік учнів, клас

7 клас, 13-14 років

Стислий опис

Під час вивчення теми класний колектив учнів розділити на групи «Науковці», «Біологи», «Фольклористи». Перед кожною групою поставити кінцеву мету, яка полягає втому, що група «науковці» повинна підготувати презентацію про поняття здоров’я; група «Біологи» - презентацію про вимоги до режиму дня школяра, як зберегти здоров’я; група «Фольклористи» - презентацію «Український фольклор про здоров’я».

Повний План вивчення теми

План вивчення теми

Навчальні цілі (скопіювати з Плану)

Поглиблювати знання учнів з української мови, розділу "Морфологія", навчити розпізнавати прийменники, визначати їх граматичні ознаки, засвоїти норми правопису, правильне вживання прийменників у мовленні.

Опис оцінювання (скопіювати з Плану)

Критерії оцінювання І. Низький рівень. Учні повинні знати загальне значення прийменника, вміти розпізнавати в тексті, вживати у мовленні. II. Середній рівень. Учні повинні знати загальне значення прийменника, його граматичні ознаки, вивчені орфографічні правила, вміти розпізнавати прийменники в тексті правильно писати слова з вивченими орфограмами, правильно вживати прийменники в мовленні. III. Достатній рівень. Учні повинні знати загальне значення прийменника його морфологічні ознаки, вивчені правила; знаходити вивчені орфограми і пояснювати їх за допомогою правил, правильно писати слова з вивченими орфограмами знаходити і виправляти помилки на вивчені правила. IV. Високий рівень.Учні повинні володіти матеріалом, навичками аналізу мовних явищ відповідно до навчальної програми використовувати матеріал у нестандартних ситуаціях.

Діяльність учнів (скопіювати з Плану)

I. Організаційний момент. Самоперевірка правильного сидіння за партами. II. Мотивація навчальної діяльності школярів 1.Інтерактивний метод «Асоціативний кущ». Які асоціації виникають у вас зі словом здоров’я? (Малюємо на дошці. Очікувані результати: режим дня, ранкова зарядка, здоровий сон, відмова від шкідливих звичок, правильне харчування…) 2. Інтерактивний метод «Мозковий штурм». - А хто повинен піклуватися про ваше здоров’я? Учитель записує всі ідеї й виділяє головну.  Я сам;  Батьки;  Учитель;  Держава;  Лікар. ІІІ. Актуалізація опорних знань учнів.

 Відтворення й узагальнення понять і засвоєння відповідної системи знань:

1) Вправа «Незакінчене речення». 1. Наука, яка вивчає частини мови, називається... 2. В українській мові є... частин мови. 3. Самостійні частини мови відрізняються від службових тим, що... 5. У реченні службові частини мови служать для... 6. Я знаю, що прийменник − це частина мови, яка...

     2) Метод “ПРЕС”
 Прочитати епіграф до уроку ( Дев’ять десятих нашого щастя залежить від здоров’я) (А. Шопенгауер) , пояснити його значення, визначити загальну кількість слів у ньому та підкреслити всі члени речення. Щоб бути чітким та переконливим, ваше висловлювання повинно мати таку структуру й етапи: 

1. Почніть зі слів “Я вважаю, що...” та висловіть свою думку, поясніть, у чому полягає ваша точка зору. 2. Обґрунтуйте свою позицію, починаючи словами “...тому, що...”, поясніть, на чому ґрунтуються докази на підтримку вашої позиції. 3. Продовжуйте висловлювання словом “... наприклад...” та наведіть факти, дані, що підтверджують вашу позицію. 4. Закінчіть висловлювання “Отже (тому), я вважаю...” і узагальніть свою думку, зробіть висновок про те, як необхідно діяти, щоб не припустити помилки. Питання, на які потрібно звернути увагу при обґрунтуванні проблеми:

• Чого більше в реченні - слів чи членів речення? • Яке слово не є членом речення? Чому? • Чим воно відрізняється від слів - членів речення? • Які частини мови належать до службових? • Що вам відомо про прийменник?

     Зробити фонетичний розбір підкреслених слів 

(І варіант – щастя, ІІ варіант – здоров,я) ІV. Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу. 1. Лінгвістичне дослідження. Прочитати текст. Яка його тема? Ідея? Виписати прийменники разом із словами, до яких вони належать. Зробити словотвірний аналіз і розбір за будовою підкресленого слова, з,ясувати, яка це частина мови.

    У кожного з нас є три вірних помічники: свіже повітря, сонце і вода. Вони допомагають стати менш залежними від примх погоди, захищають від застуди та грипу. Процедури оздоровлення за допомогою повітря, сонця і води називають загартовуванням. До процедур загартовування належать повітряні і сонячні ванни, умивання та обливання холодною водою, ходіння босоніж тощо. 

 При яких самостійних частинах мови стоять прийменники?  Якою є їх роль у реченні?

  2. Робота з теоретичним матеріалом підручника. 

3. Практичне завдання:

 1) Навести власні приклади різних відношень, які виражають прийменники разом із відмінковими формами.
 2) З двома-трьома словосполученнями скласти речення.
  4. Робота біля дошки.
  1) Визначити, з яким відмінком іменника узгоджуються записані на дошці дієслова. З,ясувати, з якими відмінками найчастіше вживаються прийменники. 
     ЗРАЗОК: Наближатися до лісу (Р.в.)

Відпочивати …(….в.), купатися … (….в.), дивитися …(….в.), летіти …(….в.), сидіти …(….в.), пливти …(….в.), захворіти … (….в.), лікуватися …(….в.) ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА №1 (Валеопауза для тренування зору)

1. Міцно закрити очі на 3-5 сек., відкрити і повторити ще 6-8 разів. 2. Швидко блимати очима протягом 1-2 хв. 3. Дивитися далеко вперед 2-3 сек. 4. Голову тримати нерухомо. Очі підняти вверх, опустити вниз,

повернутивправо, вліво. Повторити це 3-4 рази.

5. Колективна робота за таблицею.

  1) Розглянути таблицю №2 "Прийменники й відмінки" і з'ясувати правопис прийменників з іменниками, числівниками, займенниками. 
  2) Виписати приклади вживання прийменників із відмінками з таблиці, або скласти самостійно і ввести їх у речення
 3) Зробити висновок про вживання прийменників із відмінками.

V. Закріплення вивченого матеріалу. 1Презентація роботи дослідницьких груп. І група «Науковці» Наука про здоров’я людини — валеологія. У сучасній літературі існує більш ста визначень і підходів до поняття «здоров'я». Наявні в літературі підходи до визначення поняття «здоров'я» можна класифікувати в такий спосіб: 1) здоров'я — це відсутність хвороб, 2) здоров'я і норма — поняття тотожні, 3) здоров'я, як єдність морфологічних, психо-емоційних і соціально-економічних складових. Як вказує академік Ю. П. Лисицин, загальним для цих підходів є те, що здоров'я розуміється, як щось протилежне, відмінне від хвороби, тобто поняття «здоров'я» дотепер визначається через поняття «нездоров'я» і залежить від поширеності тих чи інших хвороб, дефектів розвитку, нещасливих випадків, рівня смертності.

  Кожна людина повинна дбати про своє здоров’я в першу чергу сама. Краще запобігти захворюванню, ніж лікуватися. Першим важливим елементом піклування про здоров’я є відсліджування власного самопочуття. Важливе місце займає особиста гігієна, активне й здорове спілкування з іншими людьми, комфортні умови праці, раціональне харчування і здоровий спосіб життя.
                         
 ІІ група. «Біологи»
              

Рекомендований режим дня школяра: • Підйом - 7.00. • Ранкова зарядка, водні процедури, прибирання ліжка, туалет - 7,00-7,30. • Ранковий сніданок - 7.30-7.50. • Дорога до школи чи ранкова прогулянка до початку занять у школі - 7.50-8.20. • Заняття в школі - 8.30-12.30. • Гарячий сніданок у школі близько 11 год. • Дорога зі школи або прогулянка після занять у школі - 12.30-13.00. • Обід - 13.00-13.30. • Пообідній відпочинок або сон - 13.30-14.30. • Прогулянка або ігри та спортивні заняття на повітрі - 14.30-16.00. • Полудень - 16.00-16.15. • Приготування домашніх завдань - 16.15-17.30. • Прогулянки на свіжому повітрі - 17.30-19.00. • Вечеря і вільні заняття (читання, музичні заняття, ручна працю, допомогу сім'ї, заняття іноземною мовою та інше) - 19.00-20.00. • Приготування до сну (гігієнічні заходи - чищення одягу, взуття, умивання) - 20.00-20.30. • Сон - 20.30-7.00. • Пам’ятай! • Організуй правильний режим дня і ти забезпечиш собі здоров'я і гарну працездатність.

ІІІ група. «Фольклористи» Український фольклор про здоров'я Здоров'я - найдорожчий скарб з усіх скарбів, що може мати людина. Людство з давніх-давен зрозуміло ціну здоров'я, присвячуючи цій темі вислови, прислів'я, приказки, загадки. Людське суспільство накопичило безліч зразків усної народної творчості, пов'язаних безпосередньо зі здоров'ям та здоровим способом життя. У стислих утворах народної мудрості вкладено глибокий зміст, сформульовано віковий досвід народу. Прислів'я, приказки висловлюють певну думку, вони лаконічні, оригінальні, філософські, категоричні, естетичні, художні, практичні, мудрі. В них поєднуються глибокий досвід, знання людини, розуміння питань охорони здоров'я. Багатство усної народної творчості пов'язане саме зі здоровим способом життя, ще раз вказує на те, що здоров'я - це неоціненний дар, який ми повинні оберігати. Українські приказки і прислів'я, які підкреслюють значення здоров'я в житті людини, свідчать про те, що здоров'я народ завжди вважав найголовнішою цінністю.

           Здорові діти - наше майбутнє.

Прислів'я та приказки про здоров'я та здоровий спосіб життя • Здоров'я - найбільше багатство у світі. • Здоров'я - краще багатства. • Найбільше багатство - здоров'я. • Здоров'я - головне життєве благо. • Здоров'я - найдорожчий скарб. • Без здоров'я нема щастя. • Найбільше щастя в житті - здоров'я. • Бережи здоров'я, бо не матимеш щастя. • Бережи одяг, доки новий, а здоров'я – доки молодий. • Як здорове тіло, то й душі мило. • Все можна купити, тільки здоров'я ні. • Поки здоров'я служить - то чоловік не тужить. • Бувай здорова, як риба, гожа, як вода, весела, як весна, робоча, як бджола, багата, як земля свята! • Краса є властивість усього здорового, а здоров'я - завжди красиво

    2. Інтерактивний метод «Мікрофон». 
   Теми для обговорення: 
1. «Прийменник як службова частина мови», 
2. «Найцінніше у людини – здоров’я”:
V. Підведення підсумків. Рефлексія.

3.Творча робота в групах. Синквейн. І група . Ключове слово – здоров’я . ІІ група. Ключове слово – прийменник.

Здоров’я .

 Найдорожче, найголовніше
Зберігаємо, дбаємо, запобігаємо
Складова щасливого життя
 Стан живого організму.
   	 Прийменник
 Похідний, непохідний.
 Вивчаємо, усвідомлюємо, запам’ятовуємо.
 Службова частина української мови
 Слово. 

Учні мають письмово закінчити речення:  Сьогодні на уроці я дізнався (лась), що…  Набуті знання мені знадобляться, щоб…  Найбільше на уроці мені сподобалось…  Мій настрій після уроку… VІ. Домашнє завдання: 1. Вивчити теоретичний матеріал підручника. 2. Підготувати усний твір про необхідність збереження власного здоров’я, використовуючи прийменники різних типів відношень. 3. Завдання на вибір:

     Виписати текст на 5-6 речень із газети або журналу на тему «Що потрібно знати про здоровий спосіб життя». 
   
 Скласти твір-мініатюру на тему: «Мій режим дня» або «Як про здоров’я дбаєш, так і маєш»

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Варбанець Ганна Вікторівна

Фах, навчальний предмет

Учитель української мови та літератури. Українська мова

Навчальний заклад

Одеська ОНВК№13

Місто\село, район, область

м.Одеса, Суворовський район

Контактні дані

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

20.08.2012 – 23.08.2012

Місце провведення тренінгу

Одеський НВК №13

Тренери

Зикова Віта Анатоліївна