Портфоліо Півненко Юлії Володимирівни з теми "Харчування і здоров’я"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

Харчування і здоров’я

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Основи здоров’я, інформатика.

Навчальні цілі

•З’ясування причинно-наслідкових зв’язків, ґрунтовне доведення та розуміння ідей.

•Гнучкість та готовність до компромісів з метою здійснення спільного завдання.

•Прийняття відповідальності за результати спільної роботи.

•Розуміння, усвідомлення ролі ефективного спілкування, створення та використання різних видів спілкування: усного, письмового та за допомогою мультимедіа-засобів в різноманітних формах та в різних умовах.

•Вміння швидко та ефективно шукати інформацію, критично та компетентно оцінювати інформацію, вміння вірно та творчо використовувати дані для вирішення проблем.

•Оформлення, аналіз та синтезування інформації для вирішення проблем та відповідей на запитання

•Належне використання інформаційних технологій, інструментів та/або комунікаційних мереж для створення інформаційних даних для успішного функціонування в суспільстві.

•Пристосування до різних ролей та рівнів відповідальності.

•Належна та продуктивна праця разом з іншими.

•Використання міжособистісних навичок та навичок вирішення проблеми для впливу на інших та ведення їх до мети.

•Використання комп’ютерних технологій як інструменту для спілкування та досліджень.

Вік учнів, клас

Учні молодшого шкільного віку, 4 клас.

Стислий опис проекту

Цей навчальний проект виконують учні 4 класу в межах вивчення теми «Харчування і здоров’я». Діти досліджують здорове харчування. Учні виконують різноманітні завдання пов’язані з зазначеною темою, здійснюють пошук необхідної інформації з різноманітних джерел (інтернет, періодика, побут). Результати своїх досліджень учні представляють у вигляді блогу, буклету, презентації.

Повний План вивчення теми

План вивчення теми

Опис оцінювання

Таблиця З-Х-Д

Радіальна діаграма

Презентація вчителя "Вибір якісної і корисної для здоров’я для здоров’я їжі"

Оцінювання блогу учнів 4 класу

Форма критичного оцінювання сторінок Інтернету для учнів початкової школи

Діяльність учнів та вчителя

Підготовка до вивчення теми

Вчитель готує форму для критичного оцінювання веб-сайтів для учнів початкової школи. Готує та роздає публікацію з основами проектного навчання батькам. Вчитель проводить батьківські збори, на яких ознайомлює батьків з проектом, який планується, пояснює його особливості та закликає їх до співробітництва. Вчитель проголошує тиждень здорового харчування та знайомить батьків з правилами безпечного користування інтернетом. Для учнів з особливими потребами вчитель готує шаблони (блогу, презентації, буклету тощо), які за необхідності можна запропонувати учасникам проекту. Для обдарованих та здібних учнів вчитель готує дослідницькі завдання (експериментальним шляхом довести наявність барвників або консервантів в обраних продуктах тощо).

Початок проекту

Разом з учнями вчитель читає вірш С.Маршака «Робин Бобин». Обговорюють його, звертаючи увагу учнів на те, чи правильним є харчування казкового героя. Вчитель у формі мозкового штурму пропонує учням подумати, як може таке харчування вплинути на здоров’я. Відповіді учнів записуються на великому аркуші паперу, який використовується в ході проекту. Вчитель проголошує початок проектів «Харчування і здоров’я», використовуючи учительську презентацію «Вибір якісної і корисної для здоров’я їжі». Вчитель готує форму оцінювання результатів проекту, з якою знайомить учнів на початку виконання проекту. За цією формою учні здійснюють спочатку самооцінювання, а потім взаємооцінювання. Пропонується опитувальник «Харчування та здоров’я», до якого за необхідності можна повернутися в кінці вивчення теми.

Постановка Ключового запитання та визначення початкових знань учнів

Вчитель ставить учням Ключове запитання «Чи дійсно ми те, що ми їмо?». Учні обговорять це запитання в малих групах чи в парах, занотують свої відповіді та наведуть приклади, які ілюструють їх ідеї. Вчитель просить учнів навести приклади з їх щоденного життя. Кожна група поділиться своїми ідеями. Ідеї учнів вчитель записує на великому аркуші паперу і цей аркуш висить в класі впродовж всього вивчення теми. До нього учні час від часу до нього повертатимуться і доповнюватимуть, чи спростовуватимуть свої думки. вчитель починає писати з учнями таблицю спостережень. Вчитель має створити Таблицю З-Х-Д «Знаємо-Хочемо дізнатися-Дізналися» та радіальну діаграму. Запропонує учням заповнити таблицю З-Х-Д на початку вивчення теми. До початку виконання проектів учням пропонується визначити ознаки корисної їжі та заповнити запропоновану вчителем радіальну діаграму (можливо, в електронному вигляді (на комп’ютері). Вчитель спонукає учнів до самостійного обговорення таких запитань: Чому їжа має бути якісною та різноманітною? Як залежить стан вашого здоров’я від харчування? Які звички, пов’язані з харчуванням, є у вас? Які з них корисні? Чи завжди смачна їжа – корисна? Для чого треба дітям знати правила харчування? Відповіді записують до таблиці З-Х-Д, до та після кожної вправи та елементу дослідження. Впродовж всього проекту учні постійно звертаються до таблиці З-Х-Д. Використовують вчительську презентацію «Вибір якісної і корисної для здоров’я їжі». Щоб допомогти учням організувати та спрямувати власну діяльність, вчитель пропонує презентацію «Чи завжди смачно – корисно?».

Дослідження та вивчення впливу харчування на здоров’я

Учні об’єднуються в малі групи. Групи отримують завдання: І група – дослідити меню своєї сім’ї протягом тижня; ІІ група – провести опитування учнів 4-х, 8-х та 11-х класів з питання «Чи завжди смачна їжа – корисна?»; ІІІ група - в супермаркеті обрати продукти корисні для здоров’я, які можуть бути в меню сім’ї, сфотографувати їх та об’єднати в групи. Учням пропонується контрольний список зі самоспрямування.

Рефлексія вивченого та початок роботи

Учні об’єднуються в малі групи. Вчитель знайомить їх з авторським правом, демонструє презентацію «Розуміння авторського права». Вчить учнів правильно оформлювати список використаних джерел за зразком. Пропонує знайти в інтернеті матеріали, що стосуються теми дослідження. Ознайомлює учнів з формою для критичного оцінювання веб-сайтів для учнів початкової школи і пропонує учням в процесі роботи в інтернеті оцінити сайти, на яких міститься інформація, що їх зацікавила. Учні створюють індивідуальні плани проекту щоб самостійно відслідковувати послідовність своїх дій і навчання. За необхідності вчитель проводить консультації з кожною групою окремо, щоб сприяти роботі учнів над проектами та їх навчанню, умінню планувати свою діяльність. Починати необхідно проект з дати, погодженої з усіма групами та партнерами. вчитель спонукає учнів періодично переглядати Форми оцінювання. Вчитель постійно перевіряє їх роботу і при потребі надає консультації.

Робота над проектом

Члени І групи протягом тижня фотографують страви, які вони разом з членами своєї сім’ї, вживають на сніданок, обід та вечерю. Учні створюють блог «Щоденник здорового харчування», на сторінках якого розміщують фотоальбоми зі стравами та здійснюють опис меню всіх членів групи. Щоб залучити членів інших груп до спілкування на сторінках свого блогу та обговорення проблеми шляхом постановки запитань: Нас цікавить твоя думка щодо обраних нами страв. Які страви ти обрав для себе? Учитель домовляється з учнями про зустріч у чаті о 18.00 (час вечері), де вони повідомлять один одному та вчителю про свої страви на вечерю. Запропонувати учням контрольний список для створення блогу. Учні ІІ групи здійснюють опитування учнів 4-х, 8-х та 11-х класів з метою визначення їх думки щодо корисності смачної їжі. Учні в документі Exel оформлюють таблиці з результатами опитування, будують на їх основі діаграми, створюють буклет. Вчитель пропонує учням контрольний список створення буклету. Учні ІІІ групи у супермаркеті фотографують корисні продукти та створюють презентацію. Вчитель пропонує учням контрольний список створення презентації.

Аналіз результатів

Протягом другого тижня учні створюють та оформлюють блог (презентацію, буклет). Учні підсумовують (синтезують) всю одержану в ході проекту інформацію і роблять висновок про те, чи завжди смачна їжа корисна. Вони використають Форми оцінювання для того, щоб зробити самооцінювання своїх висновків.

Висновки

Учні знову переглядають свої припущення, які вони зробили на початку вивчення теми, записують, чому вони навчилися в ході цього проекту. вчитель об’єднує учнів у нові малі групи для обговорення Ключового та Тематичних запитань.</nowiki> Використовує таблицю З-Х-Д. Запитує учнів, чому вони навчилися, відповідаючи на Ключове, Тематичні та Змістовні запитання (записує їх відповіді на аркуші паперу або на дошці), щоб допомогти їм відповісти на запитання. Вчитель пропонує учням дати письмову відповідь на Ключове запитання (одним реченням) та навести приклади з реального життя, які підтверджують їх думку. Знову читають вірш С.Маршака «Робин Бобин». Дають поради головному герою щодо здорового харчування.

Заключний етап (рефлексія)

Учні пишуть невеликий твір про те, що вони дізналися з експериментів та чому навчилися. Потім, використовуючи Форми оцінювання та свій план роботи в проекті, описують, як вони організовували свою роботу в проекті. Вчитель додає учнівські твори-рефлексії до їх портфоліо. Учнівський блог (презентацію, публікацію) вчитель презентує на батьківських зборах з подальшим обговоренням отриманих результатів та перспектив у даному питанні. За бажанням батьків, здійснити розсилку адреси блогу на електронну пошту.

Приклад учнівської роботи

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Півненко Юлія Володимирівна

Фах, навчальний предмет

Старший викладач кафедри фізичної культури, спорту і здорового способу життя

Навчальний заклад

КЗ "ЗОІППО " ЗОР

Місто\село, район, область

м. Запоріжжя

Контактні дані

ylichka1978 на mail.ru

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

29.10. - 02.11.2012

Місце проведення тренінгу

КЗ "ЗОІППО" ЗОР (м. Запоріжжя)

Тренери

Ніна Дементієвська, Олена Давиденко