Портфоліо Пшеничнюк Валентини

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва навчальної теми

Ціле та частина – це скільки?

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Математика. Основи здоров'я

Вік учнів, клас

4клас, 10 років.

Стислий опис проекту (скопіювати з Плану)

Проект для учнів 4 класу. Тема «Дроби». Дослідження різних частин однакового цілого, порівняння їх. Експеримент: поділ цілого різних форм на частини різними способами. Порівнювання дробів.Знаходження частини від числа та числа за його частиною.Створення продукту: Режим дня представлений у вигляді пирога, поділеного на частини.

План вивчення теми (вставити файл)

План вивчення

План реалізації

Оцінювання (стислий опис і інструменти)

Оцінювання відбувається упродовж всього навчання за темою. Перед першим заняттям учитель демонструє учням презентацію про метод проектів та пропонує, в залежності від, визначених ним, можливостей класу форми [[1]]З-Х-Д , анкетування та/або [[2]]організаційні діаграми. На основі цих форм визначається наявність необхідного рівня знань та умінь, а також визначаються навчальні потреби учнів. Крім того, учитель знайомить учнів із формою «Я-Розумію!» у розділі підготовка до 1 заняття.

У процесі роботи учні використовують [[3]]контрольний список. дослідження та блогу для проведення самооцінювання.

В процесі роботи над проектом учні працюють із формою «Я-Розумію!» та записують свої відповіді, описують процес та результати виконання досліджень до Журналів спостережень. Крім того, учитель проводить оцінювання роботи учнів у групах та визначає проміжні результати роботи над проектом. На основі отриманих даних учитель може дещо змінювати завдання, проводячи їх у відповідність до поставленої мети проекту. По завершенню проекту учитель оцінює результати роботи учнів за допомогою [[4]]форм оцінювання публікації, презентації (продукту).

Учні працюють із формою «Я-Розумію!» та записують свої результати до Журналів спостережень за рахунок чого проводиться само оцінювання роботи над проектом. Крім того, учитель проводить підсумкове обговорення-рефлексію усно.

З метою оцінювання результатів дослідження, блогу та підсумкової презентації та підсумкової публікації використовуються відповідні форми оцінювання. Після завершення проекту можна виявити відношення до результатів проекту та непрямим способом виявити чи всі учні засвоїли результати проектів через використання [[5]]Опитувальника.

Учні використовують само оцінювання журналів досліджень для того, щоб визначити чи правильно вони ведуть ці журнали і що необхідно до них додати.

Діяльність учнів та вчителя (скопіювати з Плану з посиланнями на відповідні документи)

Крок 1

Підготовка

Учитель повинен пересвідчитись чи розуміють учні різницю між термінами ціле та частина, розуміють поняття «частина» та знають, що ціле можна поділити на рівні частини; розуміють зв’язок від меншого до більшого у межах однакових величин.

Учитель демонструє власну [[6]]презентацію або [[7]]презентацію-2. У презентації учням пропонується ключове та тематичні запитання, конкретна проблема та проводиться визначення розуміння учнями вказаних вище понять. Через використання форм із «З-Х-Д» та організаційними діаграмами визначаються наявні знання та навчальні потреби учнів. Учні шукають у мережі Інтернет зразки поділу цілого на частини, логічні завдання із дробовими числами, способи їх рішення.

Дослідження

Учні, за допомогою заготованих раніше матеріалів досліджують можливість різного вмісту у однаковому цілому. Як величина частини впливає на кількість цих частин. У кінці уроку учні працюють із документом «Я-розумію!», самостійно визначаючи навчальний матеріал, з яким варто ще попрацювати, використовуючи [[8]]таблицю само спрямування.

Результати вносяться до журналів дослідження. Учні проводять само оцінювання використовуючи контрольні списки дослідження та [[9]]блогу.

Крок 2.

Підготовка.

Учні заготовлюють «пироги» різних форм та завдання для групи поділу на різну кількість частин. Проводиться опитування можливості поділу на частини за допомогою [[10]]таблиці соцопитування.

Дослідження.

Учні об’єднуються у групи, кожна з яких обирає для себе 1 із форм «пирога» (круг, квадрат, трикутник, прямокутник, паралелограм). Використовуючи інструменти ділять ці форми на різну кількість частин. Аналізуючи отримані результати, роблять висновок, що не кожну форму можна поділити на певні рівні частини, що кількість частин впливають на величину однієї такої частини, позначають ці частини дробовим числом. Учні розміщають у блозі результати свого дослідження із рекомендацією своїм друзям повторити дослідження та розмістити у коментарях свої результати, порівнюючи їх із отриманими. Аналізують нові дані, отримані іншими учнями, які повторили експеримент на своїх файлах. Аналізують розбіжності у даних. Виявляють причини розбіжності.

Учні перевіряють, що одна частина із більшим знаменником менша, ніж одна частина із меншим знаменником. Учні публікують свої результати засобами чату. Результати отримані на цьому уроці порівнюють із результатами отриманими на минулому. У кінці уроку учні працюють із документом «Я-розумію!», самостійно визначаючи навчальний матеріал, з яким варто ще попрацювати. Учні розміщають у блозі результати свого дослідження із рекомендацією своїм друзям повторити дослідження та розмістити у коментарях свої результати, порівнюючи їх із отриманими. Аналізують нові дані, отримані іншими учнями, які повторили експеримент у своїх групах. Аналізують розбіжності у даних. Виявляють причини розбіжності. Результати також вносяться до журналів дослідження. Учні проводять само оцінювання використовуючи контрольні списки дослідження та блогу.

Крок 3.

Підготовка.

Учні створюють певну, запропоновану, учителем структуру папок та вносять до неї файли, які використовувались на попередніх уроках, за запропонованою інструкцією.

Дослідження

Учні об’єднуються у групи та, використовуючи знання з математики, розміщують величини часу у порядку зростання, встановлюючи, яку частину від цілого становлять ці величини. Аналізуючи отримані результати, учні сповіщають інші групи про свої висновки. Учні публікують свої результати засобами чату, або програми миттєвих повідомлень. Роблять висновки про те, що ціле містить у собі менші частини і, навпаки, ціле може стати частиною чогось більшого. У кінці уроку учні працюють із документом «Я-розумію!», самостійно визначаючи навчальний матеріал, з яким варто ще попрацювати. Учні проводять опитування серед учнів своєї школи, яке виявляє, що добу можна подати у вигляді кругової діаграми із долями «відпочинок», «навчання» тощо. Учні аналізують рівень критичного мислення під час проекту за допомогою таблиці [[11]]Форма оцінювання критичного мислення.

Учні розміщають у блозі результати свого дослідження із рекомендацією своїм друзям створити таку діаграму свого режиму дня. Аналізують нові дані, отримані іншими учнями, які повторили експеримент на своїх файлах. Аналізують розбіжності у даних. Виявляють причини розбіжності. Результати також вносяться до журналів дослідження. Учитель проводить оцінювання результатів роботи над проектом використовуючи форми оцінювання дослідження, блогу та підсумкової презентації за проектом.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Пшеничнюк Валентина Василівна

Фах, навчальний предмет

Учитель початкових класів

Навчальний заклад

Заклад «Навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-ліцей №7 Вінницької міської ради»

Місто\село, район, область

Вінниця, Вінницька область.

Контактні дані

М. Вінниця, вул. Пирогова, 111а, кв. 52. 050-442-11-38

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

02.01- 10.01.2014 р.

Місце проведення тренінгу

Заклад «Навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-ліцей №7 Вінницької міської ради»

Тренери

Пойда Сергій Андрійович