Портфоліо Просенюка Віктора

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Назва проекту

"Подорож Південною Америкою"

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

інформатика,хімія, фізика, географія

Навчальна тема

Функції та графіки

Вік учнів, клас

7 клас, 12-13 років

Стислий опис проекту

реєстрація блогу

буклет

Данний проект план проекту присвячений одному з основних понять сучасної географії - досліждення Пд Америки. 1 Географічне положення та дослідження. Дослідження материка. Мета. Дати знання про географічне положення Південної Америки, закріпити знання і вміння визначати географічне положення материка, крайніх точок та їх координат, у роботі з контурними картами, розвивати зацікавленість історичним минулим Землі.

2 Геологія і рельєф. Мета. Дати знання про рельєф, корисні копалини, закріпити знання про процеси у літосфері, розвивати вміння і навички у роботі з тематичними картами

3 Клімат. Внутрішні води. Мета. Дати знання про клімат і внутрішні води материка, закріпити знання з характеристики кліматичних поясів, їх особливостей, про природні особливості Південної Америки, показати багатство і значення басейну ріки Амазонка. розвивати навички у роботі з кліматичними показниками, діаграмами клімату, кліматичними картами.

4 Природні зони. Висотна поясність. Мета. Дати знання про природу Пд Америки, особливості природних зон, закріпити знання про зональність

5 Населення. Політична карта. Мета уроку. Дати знання і сформувати їх про населення і політичну карту Пд Америки, особливості динаміки, структури населення, розкрити демографічні проблеми населення, систематизувати знання про формування політичної карти континенту, продовжувати формувати вміння користуватись картами (на прикладі політичної).


Повний План вивчення теми

План вивчення теми

Навчальні цілі

Дати знання про особливості природи Південної Америки, її географічне положення, рельєф, корисні копалини, закріпити знання про процеси у літосфері, про клімат материка. про внутрішні води материка, показати багатство і значення басейну ріки Амазонка, особливості природних зон, закріпити знання про зональність. Дати знання і сформувати їх про населення і політичну карту Пд Америки, особливості динаміки, структури населення, розкрити демографічні проблеми населення, систематизувати знання про формування політичної карти континенту, продовжувати формувати вміння користуватись картами (на прикладі політичної). Розвивати зацікавленість історичним минулим Землі, вміння і навички у роботі з тематичними картами, навички у роботі з кліматичними показниками, діаграмами клімату, кліматичними картами. Використання законів про авторське право закон про авторське право та критичне оцінювання веб-ресурсів.

Опис оцінювання

таблиця оцінювання проекту

Робота над проектом розпочинається з того, що в ході презентації учителя презентація з'ясовуються знання учнів по цій темі, учні мотивуються на проведення досліджень в проекті, визначаються теми досліджень. Враховуючи вимоги стандарту, складаються критерії оцінювання майбутніх робіт учнів, по яких відбувається контроль і самоконтроль в групах. Перед початком роботи вчаться знайомляться з цими критеріями. В ході роботи групи заповнюють таблицю просування за проектом, обговорюють отримані результати, звіряють отримані результати з критеріями. Для глибокого осмислення теми для учнів розроблені дидактичні матеріали. Після завершення роботи заповнюються листи самооцінки роботи групи, створюється оглядова вікі-стаття, що відбиває результати досліджень і отримані висновки. Проводиться урок-конференція, на якому заслуховують виступи учнів з підсумками своєї роботи. Тут оцінюється глибина проведеного дослідження, стислість і місткість формулювань, уміння логічно представляти хід і результати дослідження, переконливо аргументувати свою точку зору, ставити питання, активність. В ході виступів учні демонструють результати своєї діяльності - презентації і публікації. У завершенні конференції колективно обговорюються висновки, що служать відповіддю на основне питання проекту. За розробленними критеріями оцінюється кожний етап проету у вигляді тестів за 12-бальною системою. За підсумками проекту здійснюється індивідуальна рефлексія.


[1]. Також для виставлення оцінки кінцевих презентацій використовується форма оцінювання [2]. Контрольний список питань до проекту [3][4]

Діяльність учнів

На початку проекту вчитель: -проводить урок, на якому дає основні поняття про про особливості природи Південної Америки, її географічне положення, рел’єф, корисні копалини та інше; -готує список літератури з теми проекту; -відправляє інформаційний буклет про метод проекту батькам; -формулює критерії оцінювання роботи учнів. Учні: -обговорюють тему проекту, цілі, завдання; -складають план роботи групи та розподіляють обов’язки у групі. -відбувається збір інформації про особливості природи Південної Америки, її географічне положення, рел’єф, корисні копалини; -кожна група обирає питання та відповідає на них. Для розуміння яку роботу від них вимагають, вчитель демонструє свою Презентацію. Презентація вчителя. Впродовж роботи над проектом вчитель: - забезпечує учнів ресурсами; - контролює послідовність виконання проекту; - заповнює оціночні листи груп учнів Для того, щоб учні чітко розуміли, яку роботу від них вимагають, вчитель демонструє свою Презентацію. Впродовж роботи над проектом вчитель: - консультує групи; - забезпечує групи ресурсами; - згідно плану контролює послідовність виконання проекту; - заповнює оціночні листи груп учнів Учні: - консультуються з учителем; - обговорюють проміжні результати; - оформляють проект; - звіряються з контрольними списками для презентації та інформаційного бюлетеню; - готуються до захисту; - оцінюють власну роботу.

Наприкінці роботи над проектом вчитель: - під час захисту проекту задає допоміжні питання; форма З-Х-Д

оцінювання мультимедійного проекту

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Віктор Просенюк

Фах, навчальний предмет

Вчитель географії

Навчальний заклад

Одеська гімназія №1 імені А.П. Бистріної

Місто\село, район, область

м.Одеса, Приморський район, Одеська гімназія №1 імені А.П. Бистріної

Контактні дані

м.Одеса,Піонерська,14 кв.26

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

16.10.2012-23.10.2012

Місце проведення тренінгу

м.Одеса, Одеська гімназія №1 імені А. П. Бистріної

Тренери

Мельник Олена Михайлівна Дундєва Наталя Костянтинівна