Портфоліо Прихожої Юлії Олександрівни "Фізика води"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Назва проекту

"Фізика води"

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Фізика.

Інформатика, математика, природознавство.

Навчальні цілі та очікувані результати навчання

• Пересвідчити учнів в існуванні сили Архімеда, чим розширити уявлень учнів про науково-природничу картину світу. • Опанування і поглиблення учнями навичок планувати і проводити експеримент, експериментально досліджувати архімедову силу, теоретично аналізувати експериментальні дані, робити узагальнення і висновки. • Вдосконалення в учнів навичок створення перезентації, публікації, веб-сторінки, в тому числі виступу перед аудиторією, організації співпраці у дослідженнях з проблеми, обмінювання думками, ідеями, збиранням, обробкою, співставленням даних, отриманих різними учнями. • Загальний розвиток та виховання учнів в процесі реалізації проекту.

Вік учнів, клас

12-14 років 8 клас

Стислий опис проекту

Проект із фізики «Фізика води» передбачається для учнів 8-го класу основної школи. Мета проекту: розвинути уявлення учнів про виштовхувальну силу, шляхом поєднання проблемного, дослідницького, розвиваючого, діяльнісного та проектного навчання з орієнтацією на широке використання засобів мультимедіа, в тому числі: 1. дослідити експериментально і проаналізувати явище сили Архімеда; 2. поглибити уміння самостійного пошуку, добору, аналізу і систематизації необхідної інформації; 3. створити засобами мультимедіа презентацію, публікацію, веб-сторінку.

Етапи проекту

1. Спочатку, на додатковому занятті, учні під керівництвом учителя, в рамках проблемного навчання вирішують проблему: «Чи потоне в річці м’яч?» Попутно отримують початкові уявлення про виштовхувальну силу. Це підготовчий етап. 2. Формулюємо перед учнями навчальну проблему у формі ключового питання: „Чи потоне в річці м’яч?” 3. Об’єднання учнів у творчі робочі групи. Це чотири групи, до складу кожної із яких входять 4 учні: експериментатори, теоретики, історики, лірики. Кожен із учнів приймає участь у всіх основних видах навчальної діяльності. Але найбільше зусиль кожен направляє на специфічний для нього вид діяльності. А саме: Експериментатори: планують і проводять експериментальне дослідження виштовхувальної сили. Теоретики: проводять разом з експериментаторами теоретичний аналіз результатів експерименту, формулюють висновки, закони, принципи. Історики: ретельно добирають історичні відомості за темою проекту із доступних джерел інформації; аналізують, співставляють і систематизують їх. Лірики: виконують пошук віршів, казок і т.д., де описується закон Архімеду. Всі учні добирають у підручниках, у додатковій літературі із бібліотек та через інтернет необхідну інформацію; працюють над відбором матеріалу для його представлення в електронному варіанті на веб-сторінці, у публікації та презентації; приймають участь у створенні дидактичного матеріалу для кабінету фізики. 4. Аналіз, систематизація даних, формулювання висновків. 5. Добір матеріалу і оформлення результатів дослідження засобами мультимедіума. 7. Публічний захист свого дослідження. 8. Оцінювання проекту.

Оцінювання проекту

Оцінювання презентації [1]


Оцінювання публікаціїї [2]


Оцінювання веб-сторінки [3]

Діяльність учнів

Учні ознайомлюються із презентацією вчителя. У рамках проблемного навчання під керівництвом учителя отримують початкові уявлення про можливість дослідження виштовхувальної сили. За руководством учителя, учні об’єднуються у творчі робочі групи (експериментатори, теоретики, історики, лірики. Кожна група отримує завдання, аналізує його і планує роботу над його виконанням. Учні планують проведення експерименту, досліджують силу Архімеда, аналізують експериментальні дані, роблять узагальнення і висновки. Учні здійснюють навчальну діяльність, необхідну для створення презентації „Чи потоне в річці м’яч?” в програмі Power Point. Учні здійснюють навчальну діяльність, необхідну для створення публікації „Чи потоне в річці м’яч?”. Учні здійснюють навчальну діяльність, необхідну для створення веб-сторінки „Чи потоне в річці м’яч?”.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Прихожа Юлія Олександрівна


Фах, навчальний предмет

Вчитель фізики, інформатики, астрономії

Місто\село, область

м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область

Контактні дані

prihozhaya-yuliya@mail.ru