Портфоліо Прилуцької Наталії Василівни з теми "Вимірювання інформації"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

Вимірювання інформації - міф чи реальність?

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Іформатика

Навчальна тема (як записано в програмі)

Інформація. Інформаційні процеси та системи.

Вік учнів, клас

9 клас, 14-15 років

Стислий опис проекту

Короткостроковий дослідний проект, в якому відбувається інтеграція елементів теорії ймовірності та інформатики

Повний План вивчення теми

План вивчення теми

План проведення проекту

Навчальні цілі

Після завершення проекту учні повинні:

знати

- основні поняття теми (Поняття інформації, Даних, інформаційного Повідомлення; Поняття про інформаційну надлішковість повідомлень)

- Підходи до вимірювання інформації;

вміти

- Вирішувати задачі на визначення кількості інформації;

- Дотримуватися етичні та правові нормі при роботі з інформацією;-самостійно займатися пізнавальною діяльністю,

- працювати в команді,

- навчитися роботі з великими обсягами інформації,

- виділяти головне.

Опис оцінювання

На початковому етапі вчитель використовує таблиці З-Х-Д (презентація вчителя), метод «Мозкового штурму» з метою виявлення знань, умінь, навичок та ступінь готовності до виконання даного проекту. На етапі роботи над проектом використовується публикація,контрольний список з основними подіями, датами, стадіями виконання проекту, тестування, взаємооцінювання в групах. ціллю яких є контроль процесу виконання та виявлення періоду необхідності надання консультацій. На заключному етапі представляється звіт в вигляді презентацій та публікацій, аналіз виконаної роботи, суть яких полягає в аналізі та власне оцінці проведеної роботи. Доцільно провести самооцінювання учнів. За даними результатами кожен учасник команди отримає оцінку

Діяльність учнів (Скопіювати з Плану)

1. Знайомство з темою проекту. Планування роботи. Вступна презентація вчителя. об’єднання учнів у 3 групи.

Учні визначають цілі, виробляють стратегії для їх досягнення, створюють часовий графік роботи, визначають критерії оцінювання. Вчитель проводить вхідний контроль за допомогою ЗХД, знайомить з поняттям авторського права використання ресурсів Інтернету, дає список використаних джерел, контрольний список для оцінки веб-сайтів, впроваджує фасилітацію (Памятка,Требования к презентации).

2. Робота по группам з вивчення теоретичного матеріалу та практичного матеріалу. (Створення презентації)

Учням пропонується відповісти на наступні питання:

1.Як обчислити кількість інформації на сторінці?

2.Дайте визначення алфавіту.

3.Дайте визначення потужності алфавіту.

4.Визначення інформаційного ваги символу алфавіту.

5.Пусть ми маємо алфавіт, що складається з одного символу. Чи можна, що або повідомити за допомогою цього алфавіту.

6. Скільки інформації несе один символ алфавіту, що складається з восьми символів?

7. Які події називаються рівноімовірними?

8. Від чого залежить кількість інформації в повідомленні при змістовному підході?

9. Напишіть формулу Хартлі і формулу Шеннона? Чим вони відрізняються?

3. Рішення задач на визначення кількості інформації. (створення публікації)

Спостереження учителем за ходом роботи учнів. Створення опитувальника

4. Проведення експерименту.

Ціль експерименту: підрахувати кількість інформації, яку ми отримуємо в різних ситуаціях, використовуючи різні підходи (1 група - алфавітний підхід, 2 група - змістовний підхід, 3 група - імовірнісний підхід). Віявленіе особливості даного підходу вічісленія кількості інформації і відмінності його від інших підходів. (Створення презентації)

5 Заключний етап. Учні представляють свій проект. Проходить заключний етап оцінювання роботи, на якому використовуємо звіт, аналіз виконаної роботи, суть яких полягає в аналізі та власне оцінці проведеної роботи.Форма оцінювання командної роботи, Контрольний список для рефлексії виконання проекту, Форма оцінювання презентації, Форма оцінювання проведення експериментальної роботи

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Прилуцька Наталія Василівна

Фах, навчальний предмет

учительінформатики

Навчальний заклад

Місто\село, район, область

м.Макіївка

Контактні дані

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

11.06.2012-16.06.2012

Місце проведення тренінгу

м. Донецьк

Тренери

Стрига Марія Валеріївна