Портфоліо Придатко Ірини з теми "Як довго ми будемо обігрівати навколишній простір"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук
Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено

Назва навчальної теми

Як довго ми будемо обігрівати навколишній простір?

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Інформатика, матеріалознавство для будівельників, технологія кам’яних робіт

Вік учнів, клас

15,16 років

Стислий опис проекту

Навчальний проект інтегрованого уроку з інформатики і матеріалознавства в будівництві присвячений енергозберігаючим технологіям в будівництві. Призначений для учнів І курс,групи учнів з професії «муляр». Тема: «Загальні відомості про теплоізоляційні стінові матеріали. Властивості і вимоги до теплоізоляційних матеріалів. .Для роботи у проекті учні об’єднаються у групи, здійснюватимуть пошук інформації в Інтернеті, досліджуватимуть властивості стінових будівельних матеріалів, аналізуватимуть отримані результати, робитимуть висновки. Результати своїх досліджень вони оформлять у вигляді презентацій, вікі- статей, та блогів, та презентують свій проект на підсумковому уроці з теми

План вивчення теми

План вивчення теми

Оцінювання

На початку роботи над проектом учні заповнюють З-Х-Я-Д-схему - , в якій наводять відомості про те, що вони знають, про що хочуть дізнатись і про що вже дізналися про існуючі енергозберігаючі технології в будівництві, як досягти максимальної ефективності при використанні різних теплоізоляційних матеріалів. Учитель проводить декілька разів оцінювання навчальних потреб учнів для того, щоб з’ясувати попередні знання учнів з цієї теми. Учні ведуть електронний-щоденник спостережень(блог) впродовж всього виконання проекту та постійно працюють над таблицею З-Х-Я-Д (поступово заповнюють її). Цей документ допомагає вчителю відслідковувати, як саме іде процес навчання учнів. У цьому проекті викладач використовує різноманітні стратегії оцінювання для того щоб , щоб визначити навчальні потреби учнів, встановити навчальні цілі, відслідковувати прогрес у навчанні, надавати зворотній зв’язок, оцінювати рівень мислення. Перед початком проекту викладач використовує опитування, обговорення основних запитань, перегляд презентації вчителя та її обговорення,щоб визначити попередні знання та навички учнів, уявлення щодо досліджуваної проблеми. В продовж роботи над проектом викладач супроводжує учнів у навчанні за допомогою проведення консультацій у навчальних групах, розв’язування задач, ведення журналу спостережень за дослідженнями учнів у вирішенні поставленого проблемного запитання, та спрямовую їх у дослідженні за допомогою контрольного списку. Після завершення проекту, викладач оцінює продукти учнівської діяльності за допомогою розроблених форм і критеріїв, проводить тести, та стимулює оцінювання та взаємо оцінювання своєї роботи.Викладач перевіряє знання учнів з теми проекту за допомогою он-лайн опитувальника.

Оскільки це груповий проект, учні використовуватимуть форми взаємооцінювання та самооцінювання. Коли проект буде завершено, учні напишуть рефлексію щодо вивченого. Їх кінцевий продукт буде оцінений за формами:

самооцінювання учнівської презентації , самооцінювання учнівської Wiki статті , оцінювання учнівського блогу

Діяльність учнів та вчителя

  • 1 етап

На першому етапі учні ознайомилиось зі стартовою презентацією вчителя презентація вчителя для визначення проблеми проекту;формулюють ключові, тематичні, змістові питання. Учні висловили думки стосовно напрямків роботи та можливі варіанти вирішення поставленого завдання.

  • 2 етап

На другому етапі учні вивчали теоретичний матеріал з підручника, додаткової літератури та Інтернету

  • 3 етап

На третьому етапі учні проходили тестування, опрацьовували результати та обговорювали їх.

  • 4 етап

На четвертому етапі учні проводили визначення напрямків розв'язання проблеми, здійснили поділ на групи. Розподіл ролей у групах. На групи учні ділились за бажанням.

  • 5 етап

Робота в групах:

1 група-розглядала питання пов’язані з утеплення поверхонь стін за допомогою піностирольних і мінераловатних плит. Згруповують дані опитування, будують діаграми, роблять висновки. Створюють презентацію

2 група досліджувала можливості легких бетонів. Пише вікі- статтю «Можливості легких бетонів»

3 група оцінює прийняті рішення створює учнівський блог.

Викладач перевіряє знання учнів з теми проекту за допомогою он-лайн опитувальника.он-лайн опитувальника.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Придатко Ірина Вікторівна

Фах, навчальний предмет

Вчитель інформатики і математики.

Навчальний заклад

ДПТНЗ « Краснопільське ПТУ»

Місто\село, район, область

смт.Краснопілля. Сумська обл.

Контактні дані

pridatkoirina@gmail.com

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

19 листопада - 30 листопада 2012 року

Місце проведення тренінгу

Сумський ОІППО

Тренери

Ніколаєнко Світлана Петрівна

Герасименко Наталія Вікторівна