Портфоліо Порядченко Лесі Анатоліївни з теми "Подорож світом байки"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва навчальної теми

Подорож світом байки

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Літературне читання, природознавство Байки Л. Глібова

Вік учнів, клас

3 клас 9-10 років

Стислий опис проекту (скопіювати з Плану)

В цьому проекті учні молодих класів подорожують світом байки, щоб побачити, як у байці висвітлюється мораль та передається алегорія. Учні виконують різноманітні завдання, проекти, вони читають та аналізують різноманітні байки, дізнаються про байку як літературний жанр, досліджують дійових осіб та порівнюють, як відрізняються версії байки, коли її розповідають різні її герої та дійові особи.

План вивчення теми (вставити файл)

План проекту

План впровадження

Оцінювання (стислий опис і інструменти)

Оцінювання відбувається упродовж усієї навчальної теми, щоб діагностувати знання та мислення учнів та їх міркування. На початку вивчення теми учні дізнаються про історію написання байки, про одного з байкарів Леоніда Глібова та про жанрові особливості байки. учні спілкуючись попарно виокремлюють спільні та відмінні жанрові властивості байки та казки, це допомагає вчителю відслідковувати індивідуальні навчальні потреби учнів, щодо цієї теми. Діти слухають казку та байку з одними і тими ж героями та віднаходять у них спільне та відмінне. Такі обговорення можуть також забезпечити інформацією про те, як учні розуміють основні поняття і елементи байки та використовувати їх згодом для з’ясування та повторного пояснення складних для учнів понять. Учні поділяються на три групи та опрацьовують кожен свою байку, опрацьовують матеріал із інтернет ресурсів щодо поведінки героїв байки в умовах природнього середовища. Форма оцінювання вебсайтів дає можливість учням здійснювати аналіз і синтез тієї інформації, що знаходится в Інтернет мережі. Здійснюючи пошукові роботу, віднаходять спільні та відмінні риси характеру та поведінки тварин, це допомагає вчителю спрямовувати діяньність дітей на порівняльний аналіз позитивних та негативних рис характеру героїв. Форма оцінювання для блогу з байкою описує критерії для написання казки того ж сюжету з різних точок зору, вона використовується під час написання своїх казок учнями, а потім знову - для оцінювання кінцевого продукту-блогу. Після завершення учнями їх міні-проектів, спеціальна Форма зворотного зв’язку однокласників використовується для забезпечення отримання думок і оцінок однолітків. Учні використовують цю форму для того, щоб отримати зворотний зв'язок щодо своїх розповідей. Учні використовують цю форму для перевірки своїх кінцевих продуктів. Проведення ЗХД та на початку завершального етапу вивчення теми щодо жанрових особливостей байки надасть можливість визначити, чи розуміють учні основні елементи байки і реальності в художніх творах.

Діяльність учнів та вчителя (скопіювати з Плану з посиланнями на відповідні документи)

Учителі перед початком проекту знайомлять батьків із особливостями та перспективами проектної діяльності, роздаючи їм буклети (стор. 1, стор. 2).

Учні перед початком проекту переглядають учительську презентацію про байку та презентацію фасилітацію, яка націлює їх на процес створення проекту.

На першому етапі роботи над проектом вчитель дає дітям завдання заповнити таблицю ЗХД

Робота учителя та дітей під час роботи над проектом включає в себе такі види діяльності:


Ознайомити дітей з творчістю Леоніда Глібова

Прочитати байки Л.Глібова “Коник-стрибунець, “Лебідь, щука і рак”, “Чиж та голуб”. та визначити мораль кожної з байок.

Порівняти жанрові особливості казки та байки (Завдання)

Поділити дітей на три тематичні групи: “Коник-стрибунець, “Лебідь, щука і рак”, “Чиж та голуб”.

Кожній з груп дати завдання дослідити особливості рис характеру кожного героя байки


Завдання для групи “Коник-стрибунець”:


знайти в інтернеті інформацію про особливсоті поведінки комах (цвіркуна та мурахи) в природному середовищі


з якими комахами можна поріняти поведінку коника та мурахи?


дослідити схожість і відмінність поведінки комах коника і мурашки в реальному житті


дослідити скільки часу використовують члени родини для виконання поставленого завдання (опитувальник)


знайти в інтернеті інформацію про розпорядок дня видатних людей


дослідити, які технічні засоби, що є в домі сприяють розвитку лінощів у людей


дослідити, які технічні засоби допомагають у вирішенні проблеми та стимулюють фізичну активність

відібрати в інтернеті фото та відеоматеріали про коника та мураху

створити казку зі щасливим кінцем


Завдання для групи “Лебідь, щука і рак”:

знайти в інтернеті інформацію про особливості поведінки лебедя, щуки та рака в природньому середовищі

дослідити особливості співпраці у вашій мікрогрупі. (чи можемо ми їх порівняти із героями байки)

оцінити співробітництво вашої команди, класу, родини за поданою формою оцінювання.

відібрати в інтернеті підбірку віршів, фото та відеоматеріалів про лебедя, щуку та рака

на базі прослуханої байки створити свою казку зі щасливим кінцем.


Завдання для групи “Чиж та голуб;

знайти в інтернеті інформацію про особливості поведінки чижа та голуба в природньому середовищі

провести опитування у класі та визначити які риси характеру (зухвалість чи необачність) переважають у класі, школі, в родині.

визначити позитивні та негативні сторони характеру героїв байки №Чиж та голуб”

відібрати в інтернеті підбірку віршів, фото та відеоматеріалів про чижа та голуба

на базі прослуханої байки створити свою казку зі щасливим кінцем.

В процесі дослідження використовувався шаблон “Мій план досліджень” з метою аналізу та планування учнем власної діяльності в процесі роботи над проектом. Використовуючи план досліджень учень протягом всієї діяльності учень самостійно вибудовує процес та послідовність свого дослідження. Цей шаблон учні використовують протягом усієї роботи над проектом.

В процесі роботи над проектом учні заповнюють власний блог, куди викладають результати власних досліджень. Приклад такого блогу може бути “Коник стрибунець”.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Леся Порядченко

Фах, навчальний предмет

Кандидат педагогічних наук, доцент

Навчальний заклад

Київський університет імені Бориса Грунченка

Місто\село, район, область

м. Київ, бульва Давидова 18/2

Контактні дані

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

З 09.02 по 14.02 2015 р.

Місце проведення тренінгу

Київський університет імені Бориса Грінченка

Тренери

Скрипка Ганна Володимирівна, Шевчук Лариса Петрівна