Портфоліо Пойди Сергія з теми "Сила стиску"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошукНазва навчальної теми

Сила стиску

Основний та другорядні навчальні предмети

Інформатика. Фізика.

Навчальна тема

Інформатика. Тема «Архівування даних» Фізика. Розділ 2. Будова речовини

Вік учнів, клас

7 клас (13 років)

Стислий опис

Учні будуть досліджувати програми-архіватори, обираючи кращий, знайомлячись із інтерфейсом різних програм. Учні будуть шукати в мережі, завантажувати та встановлювати архіватори, які ще не встановлено у класі. Крім того, учні будуть вивчати можливості стиску фізичних тіл у різних агрегатних станах. Для учнів, які додатково займаються інформатикою буде запропоновано конкурс на кращу програму-архіватор, сторену власноруч. Ці учні будуть шукати інформацію про методи стиску інформації, створювати такі програми.

Повний План вивчення теми

план вивчення теми

Навчальні цілі

Учні зможуть:

•Оцінювати програми-архіватори з точки зору їх ефективності

•Шукати необхідну інформацію в мережі Інтернет, аналізувати та критично оцінювати сайти

•Встановлювати програмне забезпечення (архіватори)

•Спілкуватись засобами миттєвих повідомлень та чатів

•Застосовувати положення про авторське право до питань використання програмного забезпечення

•Працювати із файлами та папками, утворювати прогнозовані структури папок на диску та розміщати всередині цієї структури файли у певному порядку

•Архівувати та де архівувати файли. Прогнозувати приблизний розмір заархівованого файла, в залежності від його типу.

•Виявити деякі механічні властивості різних агрегатних станів речовини.

•Навчитись організовувати експеримент (планування, проведення, аналіз результатів, вироблення рекомендацій) в команді, спілкуватись та обмінюватись результатами.

•Використовувати електронні таблиці для збору, сортування та демонстрації даних

• Створювати та демонструвати ефективні переконуючі презентації, підкріплені мультимедійним засобами

•Створювати інформаційні бюлетені та вікі-сайти, блоги, в яких будуть проводитись обговорення, містити ідеї, результати експериментів та рекомендації.

Опис оцінювання

Example 1x.jpg Example2.jpg


Оцінювання відбувається упродовж всього навчання за темою. Перед першим заняттям учитель демонструє учням презентацію про метод проектів та пропонує, в залежності від, визначених ним, можливостей класу форми З-Х-Д та/або організаційні діаграми. На основі цих форм визначається наявність необхідного рівня знань та умінь, а також визначаються навчальні потреби учнів. Крім того, учитель знайомить учнів із формою «Я-Розумію!» у розділі підготовка до 1 заняття.

У процесі роботи учні використовують контрольний список дослідження та блогу для проведення само оцінювання.

В процесі роботи над проектом учні працюють із формою «Я-Розумію!» та записують свої відповіді, описують процес та результати виконання досліджень до Журналів спостережень. Крім того, учитель проводить оцінювання роботи учнів у групах та визначає проміжні результати роботи над проектом. На основі отриманих даних учитель може дещо змінювати завдання, проводячи їх у відповідність до поставленої мети проекту. По завершенню проекту учитель оцінює результати роботи учнів за допомогою форм оцінювання публікації, презентації (продукту).

Учні працюють із формою «Я-Розумію!» та записують свої результати до Журналів спостережень за рахунок чого проводиться само оцінювання роботи над проектом. Крім того, учитель проводить підсумкове обговорення-рефлексію усно.

З метою оцінювання результатів дослідження, блогу та підсумкової презентації та підсумкової публікації використовуються відповідні форми оцінювання. Після завершення проекту можна виявити відношення до результатів проекту та непрямим способом виявити чи всі учні засвоїли результати проектів через використання Опитувальника.

З метою визначення само спрямування учнів використовується відповідний контрольний список.

Учні використовують само оцінювання журналів досліджень для того, щоб визначити чи правильно вони ведуть ці журнали і що необхідно до них додати

Діяльність учнів

Урок1

Підготовка

Учитель повинен пересвідчитись чи розуміють учні різницю між термінами файл та папка, розуміють поняття тип файлу та знають, що у файлах різного типу зберігається інформація різного типу

Для цього учитель демонструє власну презентацію 1 або 2. Учням пропонується ключове та тематичні запитання, конкретна проблема та проводиться визначення розуміння учнями вказаних вище понять. Через використання форм із «З-Х-Д» та організаційними діаграмами визначаються наявні знання та навчальні потреби учнів. Учні шукають у мережі Інтернет назви 4 найбільш популярних програм архіваторів.

Дослідження

Учні, за допомогою встановленого раніше архіватора (наприклад, winrar) архівують підібрані раніше файли різного типу, визначаючи коефіцієнт стиску. Аналізуючи отримані результати, ранжують типи файлів за ступенем стиску (на скільки стискається файл даного типу у відсотках). Роблять висновки про те, які файли варто стискати, які не варто. Потім учні перевіряють, що при деархівації файлів, вихідна інформація не пошкоджується та може бути використана у майбутньому. У кінці уроку учні працюють із документом «Я-розумію!», самостійно визначаючи навчальний матеріал, з яким варто ще попрацювати.

Результати вносяться до журналів дослідження. Учні проводять само оцінювання використовуючи контрольні списки дослідження та блогу.

Урок 2 Підготовка Учні завантажують із мережі Інтернет ще 2-3 архіватори, які не встановлені на машинах учнів та встановлюють тріал, або безкоштові версії. Учитель наголошує про необхідність дотримання авторського права при використанні програмного забезпечення.

Дослідження Учні об’єднуються у групи, кожна з яких обирає для себе 1 архіватор із встановленних раніше. Використовуючи встановлені архіватори кожна група архівує запропоновані на минулому уроці файли та визначає коефіцієнти стиску інформації для кожного окремого типу файлів. Аналізуючи отримані результати, ранжують типи файлів за ступенем стиску (на скільки стискається файл даного типу у відсотках). Учні публікують свої результати засобами чату, або програми миттєвих повідомлень. Роблять висновки про те, які файли варто стискати, які не варто. Учні перевіряють, що при деархівації файлів, вихідна інформація не пошкоджується та може бути використана у майбутньому. Учні публікують свої результати засобами чату, або програми миттєвих повідомлень. Результати отримані на цьому уроці порівнюють із результатами отриманими на минулому. У кінці уроку учні працюють із документом «Я-розумію!», самостійно визначаючи навчальний матеріал, з яким варто ще попрацювати.

Учні розміщають у блозі результати свого дослідження із рекомендацією своїм друзям повторити дослідження та розмістити у коментарях свої результати, порівнюючи їх із отриманими. Аналізують нові дані, отримані іншими учнями, які повторили експеримент на своїх файлах. Аналізують розбіжності у даних. Виявляють причини розбіжності. Результати також вносяться до журналів дослідження. Учні проводять само оцінювання використовуючи контрольні списки дослідження та блогу.


Урок 3 Підготовка Учні створюють певну, запропоновану, учителем структуру папок та вносять до неї файли, які використовувались на попередніх уроках, за запропонованою інструкцією Дослідження Учні об’єднуються у групи та використовуючи різні архіватори (для різних груп) для стиску створеної структури папок та файлів. Аналізуючи отримані результати, учні сповіщають інші групи про отримані коефіцієнти стиску, ранжують програми-архіватори за ступенем стиску (на скільки стискається структура файлів і папок у відсотках). Учні публікують свої результати засобами чату, або програми миттєвих повідомлень. Роблять висновки про те, які архіватори варто використовувати, які не варто. Учні перевіряють, що при деархівації файлів, вихідна інформація не пошкоджується та може бути використана у майбутньому.

У кінці уроку учні працюють із документом «Я-розумію!», самостійно визначаючи навчальний матеріал, з яким варто ще попрацювати.

Учні проводять опитування серед учнів своєї школи, яке виявляє якими архіваторами вони користуються. Та причини використання саме цих програм. Результати можуть бути опрацьовані у табличному процесорі.

Учні розміщають у блозі результати свого дослідження із рекомендацією своїм друзям повторити дослідження та розмістити у коментарях свої результати, порівнюючи їх із отриманими. Аналізують нові дані, отримані іншими учнями, які повторили експеримент на своїх файлах. Аналізують розбіжності у даних. Виявляють причини розбіжності. Результати також вносяться до журналів дослідження. Учитель проводять оцінювання результатів роботи над проектом використовуючи форми оцінювання дослідження, блогу та підсумкової презентації за проектом.


Фрагмент уроку фізики

Підготовка

Учні готують запаяний пластиковий шприц із окремим отвором у стінці, склянка води і коробочка із піском.

Дослідження

Учні пробують стиснути по черзі визначений об’єм повітря, води та піску, отримують результати вимірювання та роблять висновки про те, які тіла стискаються краще.

У кінці уроку учні працюють із документом «Я-розумію!», самостійно визначаючи навчальний матеріал, з яким варто ще попрацювати.

Учні розміщають у блозі результати свого дослідження із рекомендацією своїм друзям повторити дослідження та розмістити у коментарях свої результати, порівнюючи їх із отриманими. Аналізують нові дані, отримані іншими учнями, які повторили експеримент на своїх файлах. Аналізують розбіжності у даних. Виявляють причини розбіжності.

Наприкінці кожного етапу проекту учні будують за допомогою табличного процесора таблиці та на основі цих даних будуються гістограми, за допомогою яких аналізують ефективність архіваторів.У кінці уроку фізики учні записують до журнала досліджень свої висновки з приводу побаченого. На основі зведених даних учні, використовуючи інструкцію, створюють публікацію, яка містить узагальнені результати дослідження та практичні поради з питання вибору та використання архіваторів. Результати вносяться до журналів дослідження. Учитель проводять оцінювання результатів роботи над проектом використовуючи форми оцінювання дослідження та блогу, публікації.

Учні, які не встигають отримають підтримку та контроль своєїдіяльності зі сторони учнів-консультантів. Ці учні, разом зі своїми консультантами, утворюючи сталі пари, будуть входити до одних і тих самих груп, під час об’єднання у групи. Для обдарованих учнів планується проведення конкурсу на кращу програму-архіватор. Для цього учні за допомогою літератури та мережі Інтернет вивчають методи стиску інформації та, на основі цих знань створюють програму архіватор, самостійно аналізуючи та оцінюючи, обирають оптимальні методи стиску інформації. На протязі роботи над проектом учні отримують підтримку засобами учительської презентації, яка використовується як засіб для фасилітації.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Пойда Сергій Андрійович

Фах, навчальний предмет

Інформатика

Навчальний заклад

Вінницький обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників

Місто\село, район, область

м.Вінниця

Контактні дані

066 4806878

Serj_pojda at rambler.ru

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

23-28.04.2012

Місце провведення тренінгу

Університет менеджменту освіти. м.Київ

Тренери

Ганна Скрипка, Лариса Шевчук