Портфоліо Подоляк Л.А. фізика

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошукНазва проекту

Невидимі у всесвіті

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Фізика, математика, природознавство

Навчальна тема

Будова речовини

Вік учнів, клас

12-13 років, 7 клас

Стислий опис проекту

Ця робота передбачає не тільки пошукову, а й експериментальні дослідження. Заняття починаються із знань, які набули учні в попередніх класах – всі тіла складаються із речовини, а речовина складається із найдрібніших частинок – атомів та молекул. Основна задача проекту: учням пропонується дослідити уявлення про будову тіл стародавніми мислителями, сучасні уявлення про будову речовину, провести пошуки дослідних підтверджень молекулярної будови речовини та самостійне виконання дослідів, що доводять молекулярну будову речовини, дослідів, що підтверджують рух та взаємодію молекул, та дослідження властивостей тіл в різних агрегатних станах.

Мета проекту: домогтися усвідомлення учнями основних положень атомно-молекулярного вчення про будову речовини, вміння пояснювати атомно-молекулярну будову речовини в різних агрегатних станах, вміння в навколишньому середовищі знаходити факти, що підтверджують основні положення МКТ, розрізняти кристалічні та аморфні тіла, атом та молекулу, вміння обґрунтовувати залежність швидкості руху атомів і молекул від температури, спостерігати та характеризувати явище дифузії, навчитися розв’язувати якісні та кількісні задачі, застосовуючи набуті знання

Повний План вивчення теми

Навчальні цілі

В учнів будуть формуватися: - навички спостереження та аналізу; - експериментальні навички; - навички з’ясовувати причинно-наслідкові зв’язки, - навички грунтовно доводити ідеї • Розуміння взаємозв’язків між системами • Розуміння, усвідомлення ролі ефективного спілкування, створення та використання різних видів спілкування: усного, письмового та за допомогою мультимедіа-засобів в різноманітних формах та в різних умовах. • Формування вміння швидко та ефективно шукати інформацію, використовувати комп’ютерні технології як інструменту для досліджень, • Сформувати усвідомлення власного розуміння навчання та своїх потреб

Опис оцінювання

Упродовж всієї роботи над проектом проводиться опитування та оцінювання, щоб допомогти учням розвивати навички мислення вищих рівнів, розробляти зміст учнівських проектів та здійснювати моніторинг власного навчання. Учні використовують спілкування в блозі, публікації та вікі-статті, в залежності від того, яку форму представлення результатів роботи в проекті вони обирають, щоб скеровувати своє навчання, відслідковувати тенденції та здійснювати самооцінку свого просування у навчанні. Також з цією метою використовуються нагадування і підказки, які використовуватимуться як впродовж роботи над проектом, так і наприкінці роботи над проектом. Регулярно ведеться читання блогу дослідження, а наприкінці першого тижня здійснюється тестування учнів за допомогою бланку контролю. В кінці роботи над проектом учні здійснюють самооцінювання роботи над проектом


Види формуючого оцінювання

Оцінювання в проектному навчанні

Оцінювання навичок самооцінювання та рефлексії

Оцінювання навичок спільної діяльності

Планування оцінювання

¬Форма оцінювання Основних запитань до навчального проекту

Самооцінювання прикладу учнівської роботи

Форма оцінювання Портфоліо

Форма оцінювання самоспрямуваня у навчанні

Діяльність учнів і вчителя

учні за інтересами об'єднуються на три окремі команди. Кожна команда має спільне теоретичне завдання та окремі дослідницькі задачі.

Завдання для команд І група:

1)систематизувати перші уявлення про будову тіл стародавніми мислителями;

2)сформулювати сучасні уявлення про будову речовини та зібрати їх дослідне підтверження.

3) зібрати відомі дослідні факти, що свідчать про подільність речовини;


ІІ група:

1) систематизувати основні напрямки (теорії) про будову тіл стародавніми вченими;

2) сформулювати основні положення молекулярно-кінетичної теорії будови речовин;

3) зібрати відомі дослідні факти, що свідчать про рух і взаємодію молекул та атомів речовини;


ІІІ група:

1) систематизувати основні напрямки (теорії) про будову тіл стародавніми вченими;

2) сформулювати основні положення молекулярно-кінетичної теорії будови речовин;

3) спланувати та провести досліди, що відтворюють явище переходу речовини з одного стану в інший

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

ПОДОЛЯК Людмила Анатольевна

Фах, навчальний предмет

Учитель физики, физика

Навчальний заклад

Одесская общеобразовательная школа №89 I-III ступеней Одесского городского совета Одесской области

Місто\село, район, область

г. Одесса, Киевский район

Контактні дані

Написать письмо

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

27.08.2012 - 07.09.2012

Місце проведення тренінгу

Одесская общеобразовательная школа №89 I-III ступеней Одесского городского совета Одесской области карта

Тренери

КATEЛИНА Светлана Григорьевна