Портфоліо Погрібняк Ольги Сергіївни з теми "Наш дім - Сонячна система"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва навчальної теми

Сонячна система

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Астрономія

Математика, фізика, інформатика, історія

Вік учнів, клас

16-18 років, 11 клас

Стислий опис проекту

Проект передбачає опанування учнями теми «Сонячна система». В процесі роботи над проектом учні отримають знання про планети земної групи, планети-гіганти, малі тіла Сонячної системи, прослідкують етапи розвитку та еволюції Сонячної системи та Галактики. Визначать місце Сонячної системи у Всесвіті. Спрогнозують майбутні шляхи розвитку Сонячної системи.

План вивчення теми

План вивчення теми

План впровадження навчального проекту

Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено

Оцінювання (стислий опис і інструменти)

Перед початком проекту, з метою пояснення основних вимог, вчитель готує буклет для учнів.

Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
сторона 1
Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
сторона 2


Для встановлення рівня обізнаності учнів з теми проводиться опитування в ході вступної презентації вчителя та пропонується заповнення таблиці ЗХД.

Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
слайд1
Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
слайд2
Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
слайд3
Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
слайд4Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
слайд5
Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
слайд6
Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
слайд7


Потрібно нагадати учням правила безепечної роботи в Інтернеті та закон про авторське право. Тому учні проходять тестування за допомогою мережевого опитувальника Безпечна робота в Інтернеті та авторські права

Оцінювання на початковому етапі(вхідне) передбачає з’ясування навчальних потреб учнів, виявлення їх опорних знань, рівня обізнаності учнів з теми, яку передбачається вивчати. На цьому етапі оцінювання роботи учнів проводиться вчителем.

Поточне оцінювання проводиться з метою виявлення прогалин в знаннях учнів з навчальної теми, координації роботи по дослідженню обраного питання, контролю правильності розуміння учнями цілей та завдань проектної діяльності. На цьому етапі учні оцінюють один одного, вчитель коригує оцінювання.

Підсумкове оцінювання проводиться з метою оцінювання знань, набутих в процесі виконання роботи, оцінювання продуктів проектної групової діяльності. В процесі виконання дослідження учнми вчитель реєструє хід виконання поставлених завдань за допомогою електронної таблиці Динаміка роботи групи. На останньому уроці теми проводиться оцінювання у вигляді заповнення форм з прописаними критеріями оцінювання продуктів проектної діяльності: критерії оцінювання роботи групи, критерії оцінювання публікації, критерії оцінювання блогу, критерії оцінювання вікі-статті, критерії оцінювання презентації, самоцінювання роботи в групі . Також проводиться підсумкове тестування.

Інструменти оцінювання:


Безпечна робота в Інтернеті та авторські права
Підсумкове тестування
Дидактичний матеріал для поточного оцінювання 1
Дидактичний матеріал для поточного оцінювання 2
Дидактичний матеріал для поточного оцінювання 3
Дидактичний матеріал для поточного оцінювання 4
Критерії оцінювання роботи групи
Динаміка роботи груп
Критерії оцінювання публікації
Критерії оцінювання блогу
Критерії оцінювання вікі-статті
Критерії оцінювання презентації
Самоцінювання роботи в групі
таблиця ЗХД

Діяльність учнів та вчителя

І етап - підготовчий

Розпочинається за тиждень до початку проекту. Вчитель готує вступну презентацію, буклет для учнів, перевіряє наявність необхідних матеріалів, оновлює ОС комп'ютерів, арендує необхідне додаткове обладнання, тощо.

ІІ етап - мотиваційний(І урок теми)

На цьому етапі роботи над проектом учням пропонується ознайомитись з буклетом з теми, який повинен зацікавити учнів і спонукати їх до проектної діяльності з теми. Наступним етапом є виявлення початкових знань учнів з навчальної теми, яке проводиться у вигляді бесіди під час вступної мультимедійної презентації вчителя. Також на цьому етапі учні заповнюють таблицю ЗХД, висловлюють свої побажання та очікування від проекту. Для формування дослідницьких груп використовується опитувальник професійних вподобань учнів. Перед початком роботи в Інтернет-середовищі потрібно нагадати учням правила безпечної роботи в мережі і правила використання інформації. Провести оцінювання знань за допомогою мережевого опитувальника Безпечна робота в Інтернеті та авторські права.

ІІІ етап - конструктивний(3 тижні)

За допомогою мережевого опитувальника об'єдную клас в групи згідно їх вподобань.

На даному етапі групи збирають та обробляють інформацію, яка стосується теми їх дослідження. Вчитель заповнює журнал Динаміка роботи груп. Учні обговорюють отримані результати досліджень, обмінюються думками щодо оформлення результатів роботи. На даному етапі можна використовувати проміжне оцінювання учнів, яке проводиться за допомогою онлайнових ігор: Правильне розташування планет, Вгадай планету.

Клас об'єдную у 4 групи:
1. Група «Астрофізики». Учасники цієї групи вивчають будову небесних тіл Сонячної системи і результати досліджень оформлюють у вигляді блогу «Тіла Сонячної системи». Для обговорення і виконання завдань для цієї групи створена google-група "Астрофізики".
2. Група «Уфологи». Учасники цієї групи досліджують можливість життя на інших планетах Сонячної системи, досліджують явище НЛО, створюють кодоване музичне повідомлення для неземних форм життя, яке буде частиною презентації «Життя поза Землею». Для обговорення і виконання завдань для цієї групи створена google-група "Уфологи"
3. Група «Історики». Учасники даної групи вивчають історію розвитку і формування Сонячної системи. Результатом дослідження має стати брошура на тему: «Історія Сонячної системи». Для обговорення і виконання завдань для цієї групи створена google-група "Історики"

Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено

4. Група «Фантасти». Учасники даної групи, на основі вже зроблених космічних відкриттів, мають спрогнозувати подальший процес освоєння людиною планет Сонячної системи і використання людством їх ресурсів. Результати дослідження оформити у вигляді вікі-статті "Майбутнє людства". Учнівська вікі-стаття "Майбутнє людства" Для обговорення і виконання завдань для цієї групи створена google-група "Фантасти".

IV етап - рефлексійно-оціночний(кінець 4 тижня, останній урок)

Під час виконання робіт основний акцент робиться на формування у учнів вмінь до критичного оцінювання власної і групової діяльності. Для залучення учнів до оцінювання використовуються форми самооцінки: критерії оцінювання роботи групи, самоцінювання роботи в групі. Вчитель приймає участь в проектній діяльності в ролі спостерігача, координатора, консультанта. На підсумковому етапі учні захищають продукти проектної діяльності, для цього потрібно нагадати їм критерії оцінки продуктів проектної діяльності: критерії оцінювання публікації, критерії оцінювання блогу, критерії оцінювання вікі-статті, критерії оцінювання презентації. Оцінювання проводять власне самі учні, що досягається за допомогою заповнення бланків оцінювання. Також для виявлення рівня засвоєння знань вчитель пропонує учням підсумкове тестування. Також учні заповнюють організаційні діаграми з навчальної теми: розташуйте планети Сонячної системи в порядку їх віддаленості від Сонця, назвіть планети Сонячної системи, знаючи їх масу.

В процесі роботи над проектом учнями широко використовується Інтернет: для пошуку інформації, необхідної для вивчення теми, картинок, програм по створенню звукових файлів, оцінювання власної діяльності, спілкування між собою, вивчення інформації щодо авторських прав на інтелектуальну власність.

Учні знайомляться с прикладом робіт, які виконав вчитель, отримують уявлення про те, як приблизно має виглядати продукт дослідження, розпочинають роботу, використовуючи підказки вчителя.

Оцінювання учнів проводиться за допомогою заповнення форми з критеріями оцінювання продуктів дослідження. Також учні проходять підсумкове тестування з навчальної теми. Оцінка групи коригується вчителем.

Приклади продуктів проектної діяльності:


Учнівська вікі-стаття "Майбутнє людства"
брошура на тему: «Історія Сонячної системи»
Блог «Тіла Сонячної системи»
Презентація «Життя поза Землею»
google-група "Історики"
google-група "Астрофізики"
google-група "Фантасти"
google-група "Уфологи"

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Погрібняк Ольга Сергіївна

Фах, навчальний предмет

Вчитель фізики, математики, астрономії та ОБЖ

Навчальний заклад

Знам'янська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів

Місто\село, район, область

м.Знам'янка, Кіровоградська область

Контактні дані

olgapogribnyak@gmail.com

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

жовтень-грудень 2013 року

Місце проведення тренінгу

Знам'янська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів

Тренери

Литвиненко Ольга Валентинівна, Аман Ірина Семенівна