Портфоліо Пліхти Антоніни з проекту "Дослідження методів виготовлення брюк

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва навчальної теми

Виготовлення швейних виробів з використанням операцій середньої складності: Виготовлення брюк.

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Виробниче навчання з професії «Швачка» 4 кваліфікаційного рівня

Вік учнів, клас

Учні ПТНЗ ІІІ курсу

Стислий опис проекту

Дослідницький проект призначений для учнів професійно-технічного навчального закладу, які здобувають професію «Швачка» відповідно до 4 кваліфікаційного рівня (3 курс навчання) з теми: « Виготовлення швейних виробів з виконанням операцій середньої складності», підтеми «Виготовлення брюк» (виробниче навчання). В ході проекту учні вивчають і досліджують методи обробки окремих деталей та вузлів жіночих класичних брюк за принципом технологічної досконалості та економічності з метою досягнення високих показників якості на етапі початкової, монтажної та оздоблювальної секцій; найбільш продуктивні види виробничого швейного обладнання; вибір оптимального пакету матеріалів за основними властивостями (фізико-гігієнічними, технологічними). Результати практичної діяльності ( виконання операцій 4 розряду з вище вказаної теми) учні описуватимуть у своєму блозі - щоденнику досліджень. Проаналізувавши результати досліджень учні складуть власну технологічну послідовність виготовлення брюк, запропонують найбільш оптимальні методи обробки, найбільш продуктивні види обладнання та виконають конфекціонування пакету матеріалів у вигляді буклету.

План вивчення теми

План проекту

Оцінювання

На початку оцінювання пропонується виконати вимірювання та оцінювання опорних знань умінь та навиків учнів шляхом перегляду презентації та обговорення її з майстром в/н та методом роботи з таблицями «ЗХД» , заповнення діаграми. Під час вивчення теми учні ведуть власний блог. Для того, щоб проаналізувати процес свого навчання та чітко визначити і усвідомити цілі учні, використовують Форму оцінювання та Контрольний список блогу. Майстер в/н періодично переглядає записи, коментарі, координує, скеровує та коригує навчання у потрібному напрямку. Для допомоги учням буде запропоновано використовувати форму оцінювання самоспрямування у навчанні та шаблон журналу дослідження

Діяльність учнів та вчителя

Перед початком діяльності викладач ознайомлює учнів з методом проектів

SvaljavaTonja1.jpg SvaljavaTonja2.jpg


При вивченні теми учні будуть досліджувати методи обробки окремих деталей та вузлів жіночих класичних брюк за принципом технологічної досконалості та економічності з метою досягнення високих показників якості на етапі початкової, монтажної та оздоблювальної секцій; найбільш продуктивні види виробничого швейного обладнання; вибір оптимального пакету матеріалів за основними властивостями (фізико-гігієнічними, технологічними). На початку дослідження учні переглядають вхідну презентацію, з якої дізнаються про тему проекту через висвітлення проблемної ситуації, а ключове та тематичні питання спрямовують їх на розв’язання проблемної задачі. Після перегляду презентації учням пропонується вхідне оцінювання у формі «З-Х-Д» та заповнення діаграми для оцінки навчальних потреб учнів. Перед початком проведення дослідження учні створять он-лайн опитувальник для визначення рівня опорних професійних знань, умінь. За результатами вхідного оцінювання учні об’єднаються у 3 малі групи, отримують самостійні завдання: підібрати пакет матеріалів фурнітури, ниток для виготовлення класичних жіночих брюк, проаналізувавши різні асортиментні групи. Кожна група досліджує обраний пакет матеріалів за естетичними, фізико-механічними, технологічними показниками, складає конфекційну карту виготовлення виробу, досліджує та встановлює режими ВТО для виконання різних операцій. Потім кожна група виконує повузлову обробку на початковій секції, монтажній та заключній, досліджуючи застосування різних видів виробничого швейного обладнання, шляхом аналізу якості виконаних робіт, відповідності вимогам економічності та нормативним показникам часу на виконання операцій відповідно до тарифно-кваліфікаційного довідника. В ході дослідження учні складатимуть занотовуватимуть послідовність своєї роботи, обрані технологічні методи, їх переваги та недоліки використовуючи Форму учнівського самоспрямування. Викладач надає учням рекомендований список джерел інформації в Інтернеті, якими учні будуть користуватися при роботі над проектом, а також запропонує учням скористатися формою оцінювання корисності веб-ресурсів, метою використання якого є навчити учнів користуватися тільки корисними сайтами, звертати увагу на дотримання авторських прав, як педагогами так і учнями. Завданням для учнів буде створити блог, у якому вони описуватимуть свої дослідження, будуть обмінюватись думками, ідеями із старшими учнями, майстрами та фахівцями на підприємствах у своїх коментарях. Для ефективної розробки блогу учням надається Контрольний список та Форма оцінювання блогу. Для формування і оцінки самоспрямованості учнів, майстер в/н розробляє та надає учням Форму оцінювання самоспрямування у навчанні. Для фасилітації майстер надає учням інструкцію повузлової обробки виготовлення виробу та інструкцію обробки найбільш складного вузла брюк за інноваційною технологією.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Пліхта Антоніна Антонівна

Фах, навчальний предмет

Викладач професійно-теоретичної підготовки, майстер виробничого навчання з професії швачка

Навчальний заклад

Свалявський професійний будівельний ліцей

Місто\село, район, область

місто Свалява, Закарпатська область

Контактні дані

email antonina752001gmail.com

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

9 -11.01.14 та 15-17.01.14

Місце проведення тренінгу

Свалявський професійний будівельний ліцей

Тренери

Мушніков Олександр Валерійович