Портфоліо Плис Тетяни з теми "Відношення і пропорції в мистецтві"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва навчальної теми

Відношення чисел і пропорція в мистецтві.

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Математика,образотворче мистецтво,музика,художня культура.

Вік учнів, клас

6 клас,10-11 років

Стислий опис проекту

Даний проект об'єднує такі предмети як математика, образотворче мистецтво, музика,художня культура. Дає уявлення про їх зв'язок ,а також показує красу і многогранність математики. У ході практичної діяльності учні повинні засвоїти поняття відношення, пропорції, пропорційних величини, розглянути використання даного поняття у різних галузях мистецтва. Скульптура й архітектура базується на математичних поняттях відношення чисел і пропорція. Саме це й показують учні у своїх дослідженнях. Перед початком роботи вчитель показує вхідну презентацію,де відображені терміни виконання проекти,основні його етапи. Під час роботи над проектом учні ведуть свої дослідження на сторінках власного блогу. Це дає їм навички роботи з ІКТ. Після закінчення роботи учні випускають буклет проекту (за представленим зразком) і захищають його презентацію.

План вивчення теми

План вивчення теми

План впровадження проекту

Оцінювання

Оцінювання відбувається упродовж роботи над проектом постійно. Оцінювання ґрунтується на відповідях на запитання, які попередньо записані вчителем для учнів у їх блоці на окремій сторінки з назвою Перевір себе, а також оцінюються їх знання та вміння на кінцевому етапі виконання демонстраційного зразка блогу,у якому викладається повне дослідження теми, та мультимедійного продукту для представлення результатів роботи. Учні використовують форму оцінювання для самооцінювання свого проекту. Також для виставлення оцінки кінцевих результатів проекту використовується ця ж форма оцінювання. Контрольний список питань до проекту допомагає учням планувати, а потім відстежувати свій прогрес під час виконання обраного ними проекту . Після обговорення у класі оцініть ступінь розуміння теми учнів за допомогою відповідей на Основні запитання до вивчення теми. Проведення мозкової атаки на початку завершального етапу роботи над проектом дає можливість визначити, чи розуміють учні основні математичні поняття та їх властивості,які вони застосували в своїй роботі. Відповіді учнів на Ключове запитання надає відомості про те, як учні зуміли поєднати свою роботу у проектах з тім,що вони повинні засвоїти згідно Державного стандарту. Якщо учні працюють в малих парах,вклад кожного вони можуть оцінити самостійно за Контрольми питаннями самоспрямованості учнів.

Діяльність учня і вчителя.

Вчитель:

o На початку роботи провести анкетування по виявленню інтересів учнів.

o Розбити їх на малі групи,а обдарованим дітям надати право працювати самостійно, самостійно обрати інструменти презентації своїх досліджень.

o В залежності від підготовки учнів дати диференційовані завдання щодо роботи над проектом, в залежності від цього для слабких учнів скорегувати вимоги та форми оцінювання

o Створити перелік сайтів,що утворять «віртуальний музей».

o Допомогти учням створити їх власні або групові блоги для занотування своїх досліджень і спілкування з вчителем або керівником проекту. o Проведення он-лайн консультації у разі потреби.

o Проведення консультацій у письмовому вигляді через електрону пошту.

Учні:

o Відвідати віртуальний музей мистецтва.

o Дослідити співвідношення частин тіла людини на прикладі робіт різних художників (Рафаель,Леонардо до Вінчі,Мікеланджело,тощо).

o Дослідити співвідношення частин тіла людини східне мистецтво (на прикладі японських нецке)

o Створити блог,у якому відображаються всі дослідження різних груп учнів,аналізувати кількісні характеристики досліджень,робити висновки.

o На прикладі досліджень оцінити еталони краси у роботах різних відомих художників і у різних країн в залежності від культури.

o Порівняти еталони краси попередніх століть з реальними відношеннями частин тіла людини.

o Зробити висновок про відповідність еталонів художніх до реально існуючих.

o Прийняти участь у дискусії між групами:який художник ближчі до реальності.


Діяльність вчителя:

На початку роботи над проектом вчитель показує вступну презентацію ,готує список довідникової літератури та посилання на відповідні сайти,складає рекомендації щодо використання при дослідженні певних образотворчих та музичних творів,проводить початкове тестування і тестування наприкінці роботи над проектом за схемою З-Х-Д,формулює критерії оцінювання проекту. Вчитель розробляє і надає інструкції до роботи з комп’ютером ,інструкції до роботи над проектом,поради планування роботи.


Діяльність учня:

Під час проекту учні діляться на групи «Я-Рафаель», «Я-Леонардо да Вінчі», «Я- Мікеланджело» ,кожна група або окремі учні ,які виконують відповідні ролі, досліджують використання математичних понять «відношення чисел» і «пропорція» на прикладі творів відповідних художників або скульпторів .

Реалізація проекту: І етап. Мотиваційний:постановка проблеми,формування навчальних цілей. Подивится вхідну презентацію. ІІ етап. Формування творчих груп. Вибір певної ролі. Обговорення плану роботи,можливих джерел. ІІІ етап. Творча діяльність: Відвідування віртуального музею,створення блогу,занесення до блогу всіх досліджень,обчислень,ілюстрацій,аналізування одержаного матеріалу.Свої дослідження учні заносять у журнал досліджень за певним шаблоном. ІV етап. Створення відповідної наочної презентації та буклету-звіту для захисту свого проекту. Перевірка знань,якими оволоділи учні. Впровадження діяльності виконати за відповідним планом.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Тетяна Плис

Фах, навчальний предмет

вчитель математики

Навчальний заклад

спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 264 з поглибленим вивченням англійської мови Деснянського району м.Києва

Місто\село, район, область

м.Київ

Контактні дані

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

25-30 листопада 2013 рік

Місце проведення тренінгу

СЗШ № 168,м.Київ,Оболонський район

Тренери

Шевчук Лариса