Портфоліо Пилипової Ольги Михайлівни для учнів 7 класу з предмету світова література з теми "Рядки, обпалені війною"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Буклет

Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено

Назва навчальної теми

 • Рядки, обпалені війною.

Навчальний предмет

Навчальна тема

 • Література проти війни.

Вік учнів, клас

 • 12 років, 7 клас.

Стислий опис проекту

 • Проект призначений для учнів 7 класів загальноосвітніх навчальних заходів І-ІІІ ступенів.

Назва теми з програми « Література проти війни». Проект буде реалізовуватись паралельно з виконанням основної учбової програми.

Мета проекту:

 • використовуючи проектну технологію, сприяти розвитку пізнавальної та творчої діяльності учнів на матеріалі ліричних творів про війну;
 • розвивати мову учнів, абстрактне мислення, вміння аналізувати поетичний текст в єдності форми та змісту;
 • навчити учнів аргументувати власні судження, вдосконалювати навички аналізу ліричного твору,навчити учнів правильно вести диспут;
 • познайомити з віршами про Велику Вітчизняну війну, біографіями письменників, які їх написали;
 • створити атмосферу історичної пам’яті; виховувати почуття патріотизму, поваги до історії країни.
 • В межах реалізації проекту учні класу будуть об'єднані в декілька груп стосовно їх побажань та нахилів, виявлених в ході попереднього опитування. На деяких уроках буде відведено час для представлення результату діяльності кожної з груп, а на підсумковому уроці з теми буде проведено заключний захист міні-проектів кожної групи учнів.

Основні види діяльності учнів:добір матеріалів через мережу Інтернет, вибір віршів та пісень у поетичних збірниках, підготовка доповідей за обраними темами, добір ілюстрацій до творів, читання напам’ять віршів, які найбільше запам’яталися.

Продукт діяльності учнів у проекті:створення буклету,блогу " Література проти війни".

План вивчення теми

План вивчення теми

Навчальні цілі

 • Після завершення проекту учні набудуть наступні вміння:

самостійно добирати матеріал за обраною темою;

логічно та послідовно структурувати інформаційний матеріал;

навички роботи з Інтернет ресурсами та сформують навички Інтернет культури;

створювати презентації в Power Point;

розподіляти обов’язки в групі при роботі над загальною задачею;

демонструвати за допомогою буклетів, комп’ютерної презентації навчальні питання;

відповідати на питання, які розкривають знання та розуміння тексту творів;

аналізувати та інтерпретувати твори; виражати свою точку зору щодо прочитаного.

За результатами проекту учні зможуть продемонструвати підсумковий продукт роботи групи у відповідності з критеріями.

Опис оцінювання

 • На початку проекту:

- виявлення готовності учнів до проектної діяльності та визначення сподівань учнів від проектної діяльності;

- діагностування початкового рівня володіння ІКТ учнями;

- діагностування початкових знань учнів з даної теми;

- оцінювання Інтернет ресурсів, які будуть використовуватись в межах проекту;

- визначення тем досліджень;

- складання критеріїв оцінювання результатів роботи та бланків оцінювання, ознайомлення з ними;

- з ЗХД-схемою  

2. Впродовж роботи над проектом:

- виявлення рівня обізнаності у використанні проектних технологій;

- діагностування рівня компетентності учнів по темі над якою вони працюють;

- самостійна дослідницька робота;

- творчий та аналітичний підхід до роботи;

- використання таблиць з критеріями оцінювання продуктів проектної діяльності;

- учительські консультації; 

3. Наприкінці роботи над проектом:

- оцінювання рівня виконання групових проектів;

- оцінювання рівня компетентності учнів у використанні ІКТ для реалізації міні проектів;

- виявлення особистих нахилів кожного з учнів та розробка рекомендацій щодо подальшого їх навчання;

- заповнення ЗХД-схеми.

Діяльність учнів

До початку навчання за цією темою потрібно :

 • Познайомити учнів з методом проектів за вступної презентації, переконати їх у життєвій необхідності оволодіти навичками проектної діяльності.
 • Провести опитування учнів та переконатись, що учні:
 • Знають зміст творів;
 • Вміють виразно читати напам’ять
 • Мають початкові комп’ютерні навички (відкриття та збереження документів, завантаження

програм, оформлення дослідження, пошук інформації в мережі Інтернет);

 • Навички роботи з різними інформаційними джерелами
 • Опираючись на дані, отримані при опитуванні учнів, створюємо декілька груп за виявленими нахилами дітей і їх типами множинного інтелекту: логіко-математичного, мовного, просторового,

природничо-натуралістичного.

 • Перед початком роботи над проектом батькам учнів пропонується коротка інформація

про метод проектів та отримання від них згоди на роботу дітей у мережі Інтернет.

 • Готується спеціальний буклет для батьків.

Чіткий послідовний опис діяльності учнів в ході вивчення теми та реалізації проектів – обсяг та послідовність вправ і пояснення того, як учні задіяні у плануванні власного навчання

Урок 1

Уточнюється склад створених груп. Проводиться фронтальна бесіда, в ході якої демонструється вступна презентація вчителя. Проводиться «мозковий штурм» у групах; формуються проблемні запитання, мета дослідження; колективно обговорюється план роботи над проектом, пропонуються та обираються теми для майбутніх учнівських проектів. Учні знайомляться з правилами ведення диспуту.

Урок 2-3

Дослідження, пошук інформації у різних джерелах (по групам): оцінювання та корегування планів роботи у групах, самооцінювання та взаємоцінювання з опорою на «Критерії оцінювання результатів» у бланках оцінювання. Проводиться консультативна робота з учнями по їх роботі над проектом, роздача довідкових матеріалів по використанню ІКТ для роботи над своїми міні проектами.

Урок 4

Консультування щодо створення презентацій та буклетів.

Урок 5 -6

Демонстрація та захист учнівських презентацій за темами: «Війна в житті та творчості О.Твардовського», «Музичні твори про Другу світову війну»,«Люди та війна в образотворчому мистецтві ».

Урок 7

Захист міні- проектів у формі уроку-диспуту «Ми пам’ятаємо про війну».

Дидактичні матеріали:

 • Підручники,
 • посібники,
 • художня література,
 • довідники,
 • енциклопедії,
 • репродукції картин,
 • аудіозаписи

Методичні матеріали:

Відомості про автора

 • Фах, навчальний предмет:світова література
 • Навчальний заклад:середня загальноосвітня школа №9
 • Контактні дані:olgaomp61@gmail.com


Відомості про тренінг
Корисні посилання