Портфоліо Перевертень Світлани з теми: "Історія розвитку інформатики"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

Що рухає прогресом?

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Інформатика

Навчальні цілі

Після закінчення проекту учні повинні:

• Пояснювати етапи розвитку та сфери застосування інформаційних технологій.

• Описувати поняття про інформатику як науку та галузь діяльності людини.

• Оформлювати, аналізувати та синтезувати інформацію для вирішення проблеми та відповідей на запитання.

• Ефективно формулювати думки та ідеї шляхом їх чіткого та зрозумілого висловлення та написання.

• Вміти швидко та ефективно шукати інформацію, критично та компетентно оцінювати інформацію, вміти вірно та творчо використовувати дані для вирішення проблем.

• Використовувати комп’ютерні технології як інструмент для спілкування, досліджень, організації, оцінювання інформації, володіння базовим розумінням етичних/правових питань, пов’язаних з доступом та використанням інформації.

• Ефективно використовувати час та розподіл робочого навантаження.

• Належно та продуктивно працювати разом з іншими.

• Використовувати для досягнення цілей сукупний інтелект групи, коли це необхідно.

Вік учнів, клас

14-15 років, 9 клас

Стислий опис проекту

Проект пропонується для реалізації з учнями 9 класів. Працюючи над проектом, учні розширюють і поглиблюють отримані на уроках знання про етапи розвитку обчислювальної техніки, закономірності її виникнення в даний історичний період в даному регіоні. Розглядають і класифікують покоління ЕОМ. За результатами проекту проводяться дебати на тему «Чи можна обійтися без комп'ютера?»

Повний План вивчення теми

План вивчення теми

Навчальні цілі

Після закінчення проекту учні повинні:

• Пояснювати етапи розвитку та сфери застосування інформаційних технологій.

• Описувати поняття про інформатику як науку та галузь діяльності людини.

• Оформлювати, аналізувати та синтезувати інформацію для вирішення проблеми та відповідей на запитання.

• Ефективно формулювати думки та ідеї шляхом їх чіткого та зрозумілого висловлення та написання.

• Вміти швидко та ефективно шукати інформацію, критично та компетентно оцінювати інформацію, вміти вірно та творчо використовувати дані для вирішення проблем.

• Використовувати комп’ютерні технології як інструмент для спілкування, досліджень, організації, оцінювання інформації, володіння базовим розумінням етичних/правових питань, пов’язаних з доступом та використанням інформації.

• Ефективно використовувати час та розподіл робочого навантаження.

• Належно та продуктивно працювати разом з іншими.

• Використовувати для досягнення цілей сукупний інтелект групи, коли це необхідно.

Опис оцінювання

На початку проектної діяльності відповідно до теми навчального проекту батьки роздаються буклети з описом принципів проектної діяльності в навчально-виховному процесі та навички мислення 21 століття.

Для встановлення рівня обізнаності учнів з запропонованої теми проекту та вибору групи, учням пропонуються переглянути презентацію вчителя, пройти опитуванняі заповнити таблицю.

Значна увага приділяється опрацюванню з учнями критеріїв та основних підходів до оцінювання результативності їх роботи в проекті. У процесі виконання завдань навчального проекту учні долучаються до самоконтролю організації власної діяльності ("Лист просування у проекті", "Лист консультації учасника проекта", "Лист самооцінювання учня", "Лист індивідуальної роботи над проектом") та взаємодії роботи в групі ("Критерії самооцінювання роботи в групі"). Продовжують заповнюватись таблиці "З-Х-Д".

Після завершення роботи над проектом учням надається можливість презентувати на конференції створені інтелектуальні продукти. До оцінювання залучаються і самі учні, об’єднані у групи, які заповнюють бланки "Оцінювання розвитку самостійності і взаємодіїучнів". Закінчують заповнення карток "З-Х-Д".

Форми для оцінювання:

1. Критерії самооцінювання роботи в групі

2. Критерії оцінювання wiki-статті

3. Критерії оцінювання презентації

4. Критерії оцінювання публікації

5. Критерії оцінювання окремих результатів

6. Оцінювання розвитку самостійності і взаємодії учнів

7. Лист індивідуальної роботи над проектом

8. Лист консультації учасника проекту

9. Лист просування у проекті

10. Лист самооцінювання учня

11. Вихідне тестування

Діяльність учнів та вчителя

За тиждень до початку роботи над проектом вчитель готує презентацію для виявлення уявлень й інтересів учнів, в якій ставиться проблемне питання, формується мотивація роботи над проектом, відбувається розподіл завдань для груп.

Ознайомлення з проектом.

I етап - підготовчий

Навчальна тема розпочинається із ознайомлення учнів із вступною презентацією вчителя, з допомогою якої визначається рівень обізнаності учнів по даній темі. Прегляд презентації супроводжується первинним заповненням таблиці "З-Х-Д".

ІI етап - мотиваційний (І тиждень) Робота над проектом починається з того, що в ході перегляду презентації вчителя "Що рухає прогресом?" перед учнями ставляться проблемні запитання, визначаються теми досліджень, учні вмотивовуються на проведення досліджень в проекті, створюється позитивний емоційний настрій. Перед початком роботи учні знайомляться з критеріям оцінки діяльності над проектом. Визначаються цілі і завдання проекту.

ІIІ етап - підготовчий (І тиждень)

Учні об'єднуються в малі творчі групи. Визначається план дій для кожної групи. Складається «Лист планування роботи в групі». Заповнюються перші колонки таблиці «З-Х-Д».

IV етап – інформаційно-технологічний (ІІ тиждень)

Збір матеріалу кожною групою-учасницею проекту. Робота з джерелами інформації і друкарськими матеріалами. Коректування зібраного матеріалу. Створення публікації, презентації, вікі-статті за проектом. Заповнення другої колонки таблиці «З-Х-Д». Працюючи над проектом, кожен учень веде "Лист індивідуальної роботи над проектом", в якому він відзначає всі етапи своєї участі в колективній роботі групи. В ході роботи групи постійно звіряють отримані результати дослідження з даними критеріями. Для глибокого осмислення теми для учнів вчителем розроблені дидактичні матеріали. Групи учнів також готують завдання для самоперевірки усередині групи. Вчитель впродовж всього проекту консультує учнів ("Лист консультацій учасника проекта").

- Група "Археолги" - працюють над створенням презнтації "Про що розповідають стародавні рахівниці?"

- Група "Електронники" - створюють презентацію "Скільки існує поколінь ЕОМ" та порівняльні характеристики продуктивності і об'єму ОЗП представляють у вигляді діаграми.

- Група "Мрійники" - опановують роботу над вікі-статтею "Комп'ютер майбутнього – який він?" Вікі-стаття учнів "Машина майбутнього – яка вона?"

- Група "Історики" - випускають публікацію "У чому геніальність Чарльза Беббіджа?"


V етап – рефлексійно-оціночний (протягом ІІ тижня)

Підготовка виступу групи на відкритому захисті. Складання плану захисту. Група представляє свої результати у вигляді презентації, публікації або вікі-статті на відкритому підсумковому уроці. Після завершення роботи над проектом кожна група оцінює свою роботу в проекті в цілому. Обговорює підсумки проекту, внесок кожного учасника групи. В процесі перегляду презентацій групи заповнюють бланки "Оцінювання розвитку самостійності і взаємодії учнів". А кожен учасник вже індивідуально заповнює лист «Лист просування в проекті» і «Лист самооцінювання учня», де відображає підсумки індивідуальної роботи за весь період проекту. Кожен учень здає результати виконання тесту, демонструє повністю заповнену таблицю «З-Х-Д». Вчитель також оцінює діяльність кожної групи і кожного учасника окремо. За підсумками проекту здійснюється індивідуальна рефлексія.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Перевертень Світлана Михайлівна

Фах, навчальний предмет

вчитель інформатики та математики

Навчальний заклад

Комунальний заклад "Навчально-виховне об'єднання №15 "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, дошкільний навчальний заклад комбінованого типу, дитячий юнацький центр "Явір" Кіровоградської міської ради Кіровоградської області"

Місто\село, район, область

м. Кіровоград

Контактні дані

s.pereverten@gmail.com

Відомості про тренінг

Тренінг за 10 версією "Навчання для майбутнього", м.Кіровоград, 15-19 жовтня 2012

Дати проведення тренінгу

15-19 жовтня 2012 р.

Місце проведення тренінгу

КОІППО ім. Сухомлинського

Тренери

Скрипка Г.В., Литвиненко О.В.