Портфоліо Пащенка Анатолія Михайловича з теми "Paralympics"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

Paralympics

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Англійська мова, історія, інформатика

Навчальні цілі

Розуміння із слуху(аудіювання) Уміння розуміти зміст нескладних висловлювань, що стосуються теми «спорт та відомі спортсмени», а також нескладні тексти пізнавального та країнознавчого характеру. Уміння розуміти повний зміст висловлювання вчителя,учнів що стосуються особистісної,суспільної,професійної і освітньої сфер; розуміти нескладні тексти, виділяти головну думку,використовуючи лінгвістичну та контекстуальну здогадку. Уміння розуміти основний зміст коротких простих повідомлень,оголошень,репортажів; здобувати інформацію з коротких радіо- та телепередач; узагальнювати інформацію,робити на її основі власні висновки

Читання

Уміння розуміти зміст нескладних автентичних текстів з теми «спорт» різних жанрів і стилів, що співвідносяться з особистісною, суспільною,освітньою сферами спілкування; користуватися словником та іншою довідковою літературою.

Говоріння

Монологічне мовлення

Уміння робити зв'язне, використовуючи у разі потреби лексичні або зображувальні опори; робити повідомлення за певною ситуацією в межах визначених сфер спілкування; передавати основний зміст прочитаного,побаченого або почутого,висловлюючи своє ставлення до осіб, подій,явищ тощо,про які йдеться.

Діалогічне мовлення

Уміння без попередньої підготовки встановлювати і підтримувати спілкування із співрозмовником у межах визначеної тематики і сфер спілкування; ініціювати і завершувати спілкування, використовуючи для цього відповідні зразки мовленнєвого етикету, прийнятого в країні,мова якої вивчається; ініціювати і підтримувати діалоги, доводити співрозмовникові власну точку зору.

Письмо

Уміння робити нотатки; складати план; заповнювати анкету, опитувальний лист; створювати презентацію та публікацію в межах визначених сфер спілкування.

Вік учнів, клас

12-13 років, 7 клас

Стислий опис проекту

Учні досліджують тему "Paralympics".

Учні починають працювати в групах, отримавши необхідні консультації щодо джерел інформації та форм виконання роботи 1 група працює над розкриттям поняття «параолімпійські ігри». 2 група працює над питанням, чи можуть люди з обмеженими фізичними вадами займатись спортом. 3 група повинна порівняти Олімпійські та Параолімпійські ігри. Результати роботи учні подають у формі Wiki-статті, презентації та публікації (1, 2, 3 група відповідно).

Повний План вивчення теми

Повний План

Опис оцінювання

На початку проекту діти заповнюють таблицю ЗХД та відповідають на запитання анкети-тесту, переглядають презентацію вчителя та обговорюють її. Впродовж роботи роблять письмові звіти, заповнюють форми для зворотного зв’язку. Наприкінці роботи роблять попередню презентацію своєї роботи і отримують останні рекомендації.

Діяльність учнів та вчителя

PAM1.jpg
PAM2.jpg

В кінці вивчення теми «Спорт та Олімпійські ігри» учням пропонується виконати проект “Paralympics. Nothing Is Impossible”. Учитель пропонує учням презентацію PowerPoint, в якій пояснює важливість теми а також пропонує ключове запитання. Учням пропонується заповнити таблицю ЗХД для перевірки їхніх знань перед початком проекту. Після поділу на групи, кожній групі пропонуються тематичне запитання та змістові запитання. Учні починають працювати в групах, отримавши необхідні консультації щодо джерел інформації та форм виконання роботи

1 група збирає фактуальну інформацію про історію виникнення Параолімпійських ігор, їх розвитку а також працює над розкриттям поняття «параолімпійські ігри».

2 група працює над питанням, чи можуть люди з обмеженими фізичними вадами займатись спортом взагалі і брати участь у таких змаганнях зокрема. Вони намагаються показати, як змінюється життя людини з обмеженими фізичними можливостями, коли в неї з’являється мета, така як досягнення результатів у спорті і чи можуть вони вести нормальний спосіб життя.

3 група повинна порівняти Олімпійські та Параолімпійські ігри (програму, графік проведення і т.д.), порівняти рекорди в певних видах спорту і визначити, чи могли б найкращі пара олімпійці брати участь в Олімпійських іграх.

Під час роботи учні отримують консультації щодо кращого способу висвітлення своїх питань, правильного оформлення результатів своєї роботи. Результати роботи учні подають у формі Wiki-статті, презентації та публікації (1, 2, 3 група відповідно).


Учнівська Вікі-стаття "Sport for Disabled people"

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Пащенко Анатолій Михайлович


Фах, навчальний предмет

вчитель англійської мови


Навчальний заклад

Олександрійська гімназія-інтернат

Місто\село, район, область

місто Олександрія Кіровоградської області

Контактні дані

Paschenko2008@gmail.com

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

03/09/12-28/09/12


Місце проведення тренінгу

Олександрійська гімназія-інтернат


Тренери

Мірошниченко Олександр Іванович