Портфоліо Пасечнікової Лариси з теми "Милі серцю куточки"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошукНазва навчальної теми: "Милі серцю куточки"

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Хімія, Біологія, Екологія, Інформатика.

Навчальна тема

Азотні та фосфорні мінеральні добрива

Вік учнів, клас

16 років

Стислий опис

Даний проект є міжпредметним проектом і інтегрує знання учнів з багатьох предметів, що вивчаються в курсі загальної середньої школи, а також поєднує знання з хімії, отримані за весь час вивчення предмету, переводячи їх з теоретичної в практичну площину. Завданням проекту є вивчення існуючих та створення сприятливих умов для вирощування лип. Для вирішення завдань учні поєднуються в групи за спільними інтересами та обирають самостійно галузь знань. Протягом місяці збирають інформацію, проводять дослідження, розробляють презентації та друковані матеріали. У процесі роботи учасники проекту роблять фотографії для подальшого їх використовування у звітних матеріалах. Учні також будуть створювати власний Портфоліо, в якому буде видно просування їх роботи. В результаті проекту учні дадуть відповіді на питання, висунуті і вдосконалені впродовж розробки теми проекту, спростують чи підтвердять питання про те, чи може школа бути затишною.

План вивчення теми: [1]

Навчальні цілі

Учні будуть:

  * вміти наводити приклади мінеральних добрив;
  * характеризувати азотні та фосфатні мінеральні добрива;
  * розуміти вплив сполук Нітрогену та Фосфору на довкілля;
  * експериментально визначає амоній-, нітрат- і ортофосфат-іони;
  * знати значення азотних і фосфорних добрив для рослин;
  * дотримуватися правил безпечного поводження з амоніаком і нітратною кислотою;
  * описувати основні методи біологічних досліджень;
  * застосовувати знання про методи біологічних досліджень в практиці;
  * вміти визначати мету проектної розробки;
  * формулювати головні проектні ідеї;
  * представляти узагальнений образ об’єкту проектування;
  * знаходити, накопичувати, систематизувати, обробляти інформацію.

Очікувані результати включають:

  * вміння використовувати наукові методи дослідження для вирішення проблем;вміння виконувати простіші досліди з дотримуванням інструкцій та правил техніки безпеки;
  * демонструвати можливості використання інформаційних технологій для організації та аналізу даних і відображати це у відповідних графіках, діаграмах;
  * робити висновки, які підтримані математичними та науковими аргументами;
  * вміння в підготувати, спланувати виступ команди за результатами дослідження; 
  * вміння оцінювати роботи однолітків та команди, вміння співпрацювати в малій групі, розподіляти ролі та оцінювати результати індивідуальної та групової роботи.

Опис оцінювання

Упродовж всієї навчальної теми проводиться опитування та оцінювання, щоб допомогти учням розви­вати навички мислення високого рівня, розробляти зміст учнівських проектів та здійснювати моніторинг власного навчання. Учні використовують Контрольний список блогу, Контрольний список публікації та Форму для оцінювання презентації, в залежності від того, який вид представлення результатів роботи в проекті вони обирають, щоб скеровувати своє навчання, відслідковувати тенденції та здійснювати самооцінку свого просування у навчанні.

Також з цією метою використовуються нагадування і підказки, які використовуватимуться як впродовж роботи над проектом, так і наприкінці роботи над проектом. Оцінювання здійснюється вчителем щоденно на основі спостережень за допомогою контрольних списків спільної роботи та перегляду продуктів діяльності учнів. Регулярно ведеться читання блогу дослідження, а наприкінці першого тижня здійснюється тестування учнів за допомогою бланку контролю. В кінці роботи над проектом здійснюється самооцінювання роботи в проекті кожного учня з допомогою контрольного списку запитань до рефлексії.

Діяльність учнів

Підготовка до роботи над проектом Навчальна тема розпочинається із заповнення учнями опитувальника «Твоя робота у проекті» (створений засобами https://docs.google.com/), з допомогою якого визначається бажання/небажання учнів працювати у проекті та прогнози учнів щодо розподілу ролей у групі.

Наступний крок – ознайомлення учнів з учительською презентацією Липова алея, в якій представляється ключове запитання: "Чи може школа бути затишною?" та оголошуються тематичні питання проекту: "Що треба зробити, щоб школа була затишною? Як взаємозалежні хімія і затишок в школі? Як вплине липова алея на настрій учнів?". Обговорення цих питань стає підставою для визначення теми, цілей і завдань проекту. З метою виявлення базових знань і уявлень та їх актуалізації знань учнів проводиться мозковий штурм.

Далі за допомогою таблиць ЗХД у групах учні працюють над питанням «Що я знаю про забруднення повітря» і підготовлюють учнівські презентації та буклет за цією тематикою.

Для ознайомлення учнів із завданнями для досліджень пропонується учительський документ для фасилітації – презентація, яка розміщується в Інтернеті і є доступною будь-кому та будь-де.

Здійснюється обговорення інформаційних джерел, які використовуватимуться в процесі реалізації проекту, після чого вчитель представляє учням контрольні списки оцінювання робіт, які містять огляд очікувань від створеної ними роботи і проводить їх обговорення з подальшим удосконаленням (з огляду на зауваження учнів).

1 тиждень роботи над проектом

Учні працюють в групах над розв’язанням отриманих завдань.

  * Аналітики – проводять дослідження щодо рН ґрунту та наявності корисних іонів. Для цього знаходять в Інтернеті та друкованих джерелах інформацію про лужні та кислі ґрунти, а також про мінеральні добрива, що сприяють життєздатності дерев; проводять лабораторні дослідження ґрунту пустиря, де передбачається висаджування дерев.
  * Дендрологи – вивчають, яким має бути ґрунт, щоб на ньому можна було вирощувати ліпи. Для цього знаходять в Інтернеті та друкованих джерелах інформацію про те, як липи захищають мешканців промислових зон від шуму та пилу.
  * Технологи – розраховують, яку необхідно внести в ґрунт кількість мінеральних добрив. Для цього знаходять в Інтернеті та друкованих джерелах інформацію про норми внесення мінеральних добрив до ґрунту та розраховують, яка кількість добрив має бути внесена на всю площину алеї.
  * Pr-група – вивчають стан суспільної думки щодо створення липової алеї. Для цього знаходять в Інтернеті та друкованих джерелах інформацію про вплив стану оточення школи на здоров'я та результати учнів , проводять бесіди з учнями, вчителями та мешканцями мікрорайону школи та запрошують їх відповісти на питання, розташовані на блозі.

2 тиждень роботи над проектом

Усі групи узагальнюють та систематизують отримані результати, після чого:

  * Аналітики – створюють мультимедійну презентацію про результати дослідження.
  * Дендрологи – на основі отриманих даних видають буклет про користь лип для мешканців промислових регіонів.
  * Технологи – створюють мультимедійну презентацію за результатами розрахунків.
  * Pr-група – результати своєї роботи представляють на окремій сторінці блогу. 

Протягом усього періоду застосовується Інтернет для пошуку інформації, заповненні щоденника на Блозі, де учні мають звітувати про етапи виконаної роботи та обговорювати робочі моменти, проводити опитування учнів, вчителів та мешканців мікрорайону, що сприяє розвитку навичок 21 століття.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Пасечнікова Лариса Павлівна

Фах, навчальний предмет

Хімія

Навчальний заклад

Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Місто/область

Донецьк, Донецька

Контактні дані

lpasehnikova@ukr.net

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

10.01.2012 – 14.01.2012

Місце провведення тренінгу

Донецьк, облІППО

Тренери

Стрига М.В.