Портфоліо Партека Беатриси "Перший крок до успіху"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва навчальної теми

Основи технічного редагування та оформлення тесту

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Виробниче навчання з професії Оператор комп’ютерного набору І категорії

Вік учнів, клас

ІІ курс ПТНЗ

Стислий опис проекту

Навчальний проект «Перший крок до успіху» розрахований на учнів 2-го курсу, що навчаються за професією Оператор комп’ютерного набору, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних. Даний проект реалізується під час вивчення теми Основи технічного редагування та оформлення тексту з виробничого навчання. Учням пропонується провести дослідження можливостей програми, виготовити види рекламної продукції, тобто буклету, візитної картки, газети, оголошення, плакату та порівняти, який з типів документу виявиться найкращою рекламною продукцією для ліцею. За час роботи над проектом учні отримують та формують знання та вміння з обраної професії, отримують позитивний практичний досвід роботи з створення електронних публікацій в програмі для верстки документів Microsoft Publischer та їх друк. На завершення проекту учні розроблять публікації профорієнтаційного характеру.

План вивчення теми

План проекту

Оцінювання

Оцінювання учнів здійснюється впродовж виконання ними проекту. Перед початком навчального проекту оцінюються попередні знання учнів, а також буде здійснено оцінювання сформованості навичок учнів методом роботи з таблицями ЗХД та заповнення діаграми. Впродовж роботи над проектом викладач контролює виконання плану проекту за допомогою блогу. Учні мають використовувати Контрольний список блогу, та Форму оцінювання, яка допомагає їм ставити свої навчальні цілі. Періодично переглядає та читає їх записи та коментарі, скориговує учнів у потрібному напрямку. Також учні мають змогу самостійно контролювати свої досягнення в поточній діяльності за допомогою журналу особистих досліджень.

Діяльність учнів та вчителя

Перед початком проекту викладач ознайомлює учнів з методом проектів.

SvaljavaParteka1.jpg SvaljavaParteka2.jpg

При вивченні теми учні будуть досліджувати різні методи роботи при створенні електронних публікацій, які наприкінці проекту будуть використовуватися як реклама навчального закладу профорієнтаційного характеру. На початку проекту учні отримують завдання: за допомогою програми для верстки документів Microsoft Publischer, створити ряд друкованої продукцій за індивідуальним дизайном (буклет, візитка, плакат, оголошення тощо). Під час перегляду вхідної презентації про тему проекту, викладач пояснює завдання проекту та ставить перед ними пробему, виріщення якої і є мета проекту. Під час перегляду презентації учням пропонується здійснити оцінювання у формі З-Х-Д та заповнити діаграму. Учні будуть об’єднуватися у 3 групи, у кожної команди буде лідер, який буде коригувати дії інших учнів при створенні робіт. Спільне обговорення проблеми дасть змогу учням актуалізувати базові знання та визначити подальші дії її вирішення. Викладач в свою чергу надає учням рекомендований список джерел ресурсів Інтернет, якими вони зможуть користуватися під час роботи з метою навчити учнів користуватися корисними сайтами. Перед початком роботи над проектом учні отримують завдання створити блог в якому будуть описувати процес дослідження навчальної теми. Також учні повинні пройти опитувальник для визначення показників підготовленості. Для ефективної розробки блогу учнями їм надається Контрольний список оцінювання блогу. Також для формування і оцінки самоспрямованості викладач розробляє та надає учня змогу пройти Форму оцінювання блогу. Для фасилітації викладач розробляє Інструкцію по створенню буклету та Інструкцію «Шість кроків до успіху»

Відомості про автора

Партека Беатриса Олександрівна

Майстер виробничого навчання з професії Оператор комп'ютерного набору, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних

Свалявський професійний будівельний ліцей

Місто Свалява, Закарпатська область

email - Beatrissa33gmail.com

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

9-11 01.14 та 15-17 01.14р.

Місце проведення тренінгу

Свалявський професійний будівельний ліцей

Тренери

Мушніков Олександр Валерійович