Портфоліо Павловської Олени Василівни з теми:"Розв"язання лінійних рівнянь"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

Розв"язання лінійних рівнянь

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Алгебра

Навчальна тема (як записано в програмі)

В навчальних програмах зазначена як «Розв’язання лінійних рівнянь»

Вік учнів, клас

7 клас, 12-13 років

Стислий опис проекту

Навчальний проект буде проводитися в 7 класі з теми «Лінійні рівняння з однією змінною». Клас буде поділено на три групи. Учні в кожній групі розподіляють ролі між собою добровільно і за своїми можливостями із запропонованих вчителем. Це мають бути шукачі, дослідники, журналісти. Кожна група наприкінці предоставить свій проект у виді презентації.

Повний План вивчення теми

шаблон плану вивчення теми, план впровадження

Навчальні цілі

1. Учні повинні розпізнавати лінійні рівняння серед інших, наводити приклади лінійних рівнянь. 2. Учні повинні розв’язувати лінійні рівняння з однією змінною. 3. Мають вміти розв’язувати текстові задачі за допомогою лінійних рівнянь.

   4.  Тема "Лінійні рівняння з однією змінною" з використанням інтерактивних технологій складається з дев'яти поширених уроків із використанням інтерактивних технологій. Мета роботи активізувати відомості учнів про рівняння, вміння розв'язувати рівняння на основі залежності між компонентами арифметичних дій, домогтися чіткого усвідомлення мотивації вивчення теми, формування вмінь та навичок розв'язувати рівняння.
   Навички 21 сторіччя:

- У учнів будуть розвиті навичкі критичного мислення і вміння вирішувати проблеми; комунікативні навички та навички співробітництва; вміння працювати з інформацією, медіа та комп’ютерні навички -Буде розвита інформаційна грамотність IКT – грамотність (Грамотність у галузі інформаційно-комунікаціних технологій), коли учні будуть оформлювати кінцевий продукт. -Учні опанують життєвими та кар’єрними навичками, гнучкістю та пристосовуваністю коли вони працюють разом в групах, навичками ініціативи та самоспрямованісті. -Отримають навички ліідерства та відповідальністі при роботі в групах.

Опис оцінювання

На початковому етапі вчитель використовує таблиці ЗХДтаблиця ЗХД, анкетуванняопитувальник з метою виявлення знань, умінь, навичок та ступінь готовності до виконання даного проекту, показує приклади робіт інших учнів. На другому етапі роботи над проектом використовується контрольний список з основними подіями, датами, стадіями виконання проекту, тестування, взаємооцінювання в групахконтрольний список для рефлексії молодші, середні, старші класи,контрольний список запитань для рефлексії,ajhvf jwsy.dfyyz форма оцінювання журналу для рефлексії середні класи,форма оцінювання журналу для рефлексії старші класи. ціллю яких є контроль процесу виконання та виявлення періоду необхідності надання консультацій. На заключному етапі представляється звіт в вигляді презентацій учнів та аналіз виконаної роботи, суть яких полягає в аналізі та власне оцінці проведеної роботи. Доцільно провести саме оцінювання учнів. За даними результатами кожен учасник має отримати оцінку.

Діяльність учнів (Скопіювати з Плану)

Робота вчителя з батьками. Перед початком проекту проводиться зустріч з батьками, на якій вчитель розповідає про метод проектів, демонструє свою публікацію для представлення методу проектів, просить батьків допомогти учням в пошуку потрібної інформації,а також дозволити своїм дітям використовувати Інтернет. Для цього надається список сайтів , а також список запропонованих джерел веб-сайтів.

    На першому етапі виконання проекту буде також представлена презентація підготована вчителем для визначення навчальних потреб учнів: Це постановка основних питань(ключових та тематичних), виконання ЗХД ,перегляд діаграми.

Вчитель об”єднує клас в три групи, розподіляє ролі між учнями за їх бажанням. В кожній групі будуть шукачі, дослідники та журналісти.

   На наступному етапі вчитель пропонує шаблон виконання презентаціїшаблон презентації,складові презентації також на цьому етапі кожен учень знайомиться з правилами користування комп’ютером. Після проведення вхідного контролю за допомогою ЗХДтаблиця ЗХД учні можуть перейти до використання ресурсів Інтернету, але перш ніж користуватися треба учнів познайомити з поняттям авторського права, провести тестуванняопитувальник, дати список використаних джерел , контрольний список для оцінки веб-сайтів. Під час виконання проекту учні спілкуються за допомогою електронної пошти, як з учасниками своєї групи так і можуть звернутися за консультацією до вчителя, на блозі можуть переглянути етапи роботи інших груп. В ході своє діяльності учні всіх груп активно використовують ІКТ. Це і Інтернет тестування, анкетування та опитування за допомогою чатів та миттєвих повідомлень; збір інформації по темі «Лінійні рівняння з однією змінною» з Інтернет джерел, використання середовища Microsoft Office. На проміжному етапі роботи над проектом використовується метод взаємооцінювання, тестування, ціллю яких є контроль процесу виконання та виявлення періоду необхідності надання консультацій.
В кожній групі на цьому етапі виконують такі завдання:

- шукачі знаходять історичні матеріали щодо виникнення лінійних рівнянь. Якщо це робили через інтернет, то записують все на електроні носії. Якщо інформація добувається з друкованих матеріалів, то учні роблять копію або ж записують на бумазі. Також досліджують вплив рівнянь на розвиток алгебри в інших галузях; - дослідники виконують роботу щодо розв’язання рівнянь, розглядаючи кожний окремий випадок та досліджують як впливає параметр в лінійному рівнянні на його розв’язок. - журналісти все нотують собі, та поступово оформлюють результати у вигляді презентації. Заключний етап. Учні – кожна група представляє свою презентаціюпрезентація учня на учнівській конференції. . Відбувається рефлексія. Учитель оцінює навчальні досягнення учнів.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Павловська Олена Василівна

Фах, навчальний предмет

вчитель математики

Навчальний заклад

ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3

Місто\село, район, область

Донецька обл, м.Ясинувата

Контактні дані

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

11.06.2012 - 16.06.2012

Місце проведення тренінгу

м.Донецьк ОблІППО

Тренери

Скрига Марія Валеріївна