Портфоліо Павлової Тетяни Валеріївни з теми "Мені тринадцятий минало"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

Мені тринадцятий минало...

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Українська література

Навчальна тема (як записано в програмі)

Тарас Шевченко. “Мені тринадцятий минало”

Вік учнів, клас

12 - 13 років

7 клас

Стислий опис

В даному проекті з української літературі з теми «Тарас Шевченко. “Мені тринадцятий минало” беруть участь учні 7 класу. Під час роботи над проектом дітям пропонуються різні види діяльності: самостійна робота з довідковою літературою та Інтернет-ресурсами, робота в групах та інші. Учні об’єднуються в 4 групи способом жеребкування. Кожна група має окреме завдання, яке виконує упродовж відведеного часу, а на останньому уроці презентують свою роботу аудиторії.

Повний План вивчення теми

План вивчення теми

Навчальні цілі (скопіювати з Плану)

По завершенні проекту учні будуть: знати детальні відомості про творче життя поета, значення його творчості для українського народу; вміти виразно і осмислено читати твори, аналізувати роздум поета про сирітське дитинство, пояснювати роль контрасту та інших художніх засобів у творі “Мені тринадцятий минало”; зможуть швидко та ефективно шукати інформацію, критично та компетентно оцінювати інформацію, вірно та творчо використовувати дані для вирішення проблем, базове розуміти етичних та правових питань, пов’язаних з доступом до та з використанням інформації, належно використовувати цифрові технології, інструменти та/або комунікаційні мережі для доступу, управління, інтегрування, оцінювати та створювати інформаційні дані для успішного функціонування в суспільстві економіки знань, використовувати комп’ютерні технології як інструмент для спілкування, досліджень, організації, оцінювання інформації, розуміти етичні/правові питання, пов’язані з доступом та використанням інформації.

Опис оцінювання (скопіювати з Плану)

Оцінювання роботи учнів упродовж виконання проекту вчитель організовує за допомогою різних форм. І етап. На початковому етапі роботи над проектом оцінюється заповнення учнями таблиці З-Х-Д за допомогою таблиці З-Х-Д та Мозковий штурм за допомогою заповнення організаційної діаграми. ІІ етап. На другому етапі роботи над проектом відбувається самооцінювання всіх учнів в кожній групі за допомогою Форми самооцінювання у навчанні та взаємооцінювання роботи учнів всередині групи за допомогою Форми взаємооцінювання у навчанні, консультації за допомогою Контрольного списку самоспрямування у навчанні. ІІІ етап. На заключному етапі роботи над проектом оцінюється демонстрація мультимедійної презентації, створеної групою «Біографи» за допомогою Форми оцінювання мультимедійної презентації, результат роботи груп «Художники», «Дослідники», «Лінгвісти» оцінюється за допомогою Форми оцінювання вміння аргументувати. Наприкінці уроку відбувається оцінюється остаточне заповнення учнями таблиці З-Х-Д (останньої колонки) за допомогою таблиці З-Х-Д.

Діяльність учнів (скопіювати з Плану)

Підготовчий етап. Перед початком проекту вчитель проводить анкетування колег за допомогою анкети «Метод проектів», а також розповсюджує серед вчителів буклети «Використання методу проектів у навчальному процесі».

І етап. Вчитель демонструє мультимедійну презентаціюї. Під час демонстрації вчитель:

1. Називає тему уроку «Т. Г. Шевченко. Життєвий та творчий шлях поета. Поезія «Мені тринадцятий минало»

2. Оголошує мету проекту: «Виконавши запропоновані завдання, ви будете: знати: цікаві відомості про життя Т.Г.Шевченка, зміст вірша «Мені 13 минало»; уміти: аналізувати, систематизувати й узагальнювати матеріал; цінувати: творчість Т.Г.Шевченка».

3. Окреслює коло основних питань, які треба опрацювати протягом роботи над проектом: - Як літературні твори впливають на людину? - Шевченко займався самоосвітою. Що він вивчав? - Зі скількох завершених за змістом частин складається поезія «Мені тринадцятий минало»? Яким кольором можна передати настрій кожної частини? - Які факти з дитинства Т.Г. Шевченка вам відомі? - Які періоди творчості Шевченка вам відомі? - Як за допомогою природи поет намагається відобразити внутрішній стан свого героя? - Чи можна вважати поезію «Мені 13 минало» Т.Шевченка автобіографічною? - Чому, на ваш погляд, Т.Шевченко оптимістично закінчує дану поезію?

4. Пояснює зміст роботи над проектом:

- Над проектом працюватимуть 4 групи: «Лінгвісти», «Біографи», «Дослідники» та «Художники».

Група «Лінгвісти» Інструкція. Напишіть визначення пропонованих слів, користуючись тлумачним словником, Інтернет-ресурсами, або розкрийте зміст слів, виходячи з власного досвіду, власних знань. Повіт, управитель, безкомпромісність, Чернеча гора, Аскольдова могила, пай, плоскінь, українофільство, лібералізм, гуманність, каземат, лубочні картини, одукований. Виконавши завдання, творчо оформіть міні-словник у вигляді буклету або брошури. Сподіваємося, вам вдалося відшукати тлумачення цих слів.

Група «Біографи» Інструкція. Знайдіть якомого більше цікавих та різноманітних фактів з біографії та творчості Т.Г.Шевченка. За допомогою ІКТ оформіть повідомлення з даної теми.

Група «Дослідники» Інструкція. Прочитайте поезію Т.Г.Шевченка «Мені 13 минало». Дослідіть, як за допомогою природи поет намагається відобразити внутрішній стан свого героя. Посилайтеся на зміст твору. Дайте відповідь на запитання. Чому, на ваш погляд, Т.Шевченко оптимістично закінчує дану поезію? Чи можна вважати поезію «Мені 13 минало» Т.Шевченка автобіографічною? Думку доведіть, посилаючись на відомі вам факти із життя поета.

Група «Художники» Інструкція. Намалюйте ілюстрації до поезії «Мені 13 минало». Доберіть цитати до кожного вашого малюнка. Дослідіть, зі скількох завершених за змістом частин складається поезія «Мені тринадцятий минало»? Яким кольором можна передати настрій кожної частини? Зобразити кольорову схему вірша.

Після пояснення завдань вчителем учні об’єднуються методом жеребкування в групи для подальшої роботи.

Після цього учні заповнюють таблицю З-Х-Д та організаційну діаграму, які оцінюються вчителем.

Наприкінці уроку вчитель проводить бесіду з учнями, під час якої нагадує правила безпеки дітей в Інтернеті. Потім дає учням заповнити тест «Авторське право», після заповнення декілька учнів коментуюсь написане в своєму тесті (за бажанням). Після цього вчитель пояснює дітям, як доцільніше організувати свою пошукову діяльність в Інтернеті та роздає Інструкцію для пошуку інформації в мережі Інтернет. Вчитель разом з учнями обговорює друковані та електронні ресурси для збору даних.

ІІ етап. Учні, маючи зібраний матеріал, збираються групою (кожна група спілкується окремо). Складають план проектної діяльності своєї групи, визначають ролі та обв’язки в групі. Визначають форму кінцевого продукту. Учні отримують макет буклету, Контрольний список спрямування в навчанні, Форму самооцінювання, Форму взаємооцінювання

Діяльність учнів.

Учні групи «Лінгвісти» оформлюють визначення пропонованих слів, користуючись макетом буклету.

Члени групи «Біографи» за допомогою ІКТ оформлюють повідомлення з даної теми у вигляді мультимедійної презентації.

Учні групи «Дослідники» читають поезію Т.Г.Шевченка «Мені 13 минало». Готують аргументовану відповідь, досліджуючи, як за допомогою природи поет намагається відобразити внутрішній стан свого героя, посилаючись на зміст твору. Складають відповіді на запитання: Чому, на ваш погляд, Т.Шевченко оптимістично закінчує дану поезію? Чи можна вважати поезію «Мені 13 минало» Т.Шевченка автобіографічною? Думку доводять, посилаючись на відомі факти із життя поета.

Учні групи «Художники» оформлюють виставку ілюстрації до поезії «Мені 13 минало» з дібраними до кожного малюнка цитатами. Досліджують, зі скількох завершених за змістом частин складається поезія «Мені тринадцятий минало»? Пояснюють яким кольором можна передати настрій кожної частини? Зображують кольорову схему вірша.

ІІІ етап. Члени кожної групи презентують результат своєї роботи перед аудиторією.

Члени групи «Лінгвісти» розповсюджують серед членів інших груп буклети «Міні-словничок за творчістю Т. Г. Шевченка» та пояснюють його зміст, після цього виконують самооцінку роботи групи. Члени інших груп роблять взаємооцінку роботи групи «Лінгвісти».

Члени групи «Біографи» демонструють мультимедійну презентацію «Життєвий і творчий шлях Т. Г. Шевченка» пояснюють однокласникам її зміст, виконують самооцінку роботи групи. Члени інших груп роблять взаємооцінку роботи групи «Біографи».

Учні групи «Дослідники» доповідають про результати свого дослідження про те, як за допомогою природи поет намагається відобразити внутрішній стан свого героя, посилаючись на зміст твору. Надають аргументовані відповіді на запитання: Чому, на їх погляд, Т.Шевченко оптимістично закінчує дану поезію? Чи можна вважати поезію «Мені 13 минало» Т.Шевченка автобіографічною? Думку доводять, посилаючись на відомі факти із життя поета. Після виступу виконують самооцінку роботи своєї групи. Члени інших груп роблять взаємооцінку роботи групи «Дослідники».

Учні групи «Художники» коментують виставку ілюстрацій до поезії «Мені 13 минало», цитуючи кожен малюнок словами поета. Розповідають про свої дослідження про те, зі скількох завершених за змістом частин складається поезія «Мені тринадцятий минало»? Пояснюють яким кольором, на їхню думку, можна передати настрій кожної частини? Демонструють та пояснюють зображену ними кольорову схему вірша. Після виступу виконують самооцінку роботи своєї групи. Члени інших груп роблять взаємооцінку роботи групи «Художники».

Після цього відбувається оцінювання роботи учнів над проектом вчителем (оцінювання роботи групи "Біографи" відбувається за допомогою Форми оцінювання презентації, оцінювання роботи інших груп відбувається за допомогою Форми оцінювання вміння аргументувати), з’ясування труднощів у роботі.

В процесі роботи над проектом учні самостійно проводять пошук необхідної інформації, дослідивши життєвий і творчий шлях Т. Г. Шевченка, періоди творчості Шевченка, поезію «Мені тринадцятий минало», після його завершення заповнюють таблицю використаних джерел та «Контрольний список для оцінки веб-сайтів». В процесі роботи над проектом поза уроком члени кожної групи спілкуються між собою з допомогою електронної пошти. Під час спілкування учні діляться здобутою інформацією, допомагають один одному порадами щодо пошуку необхідної інформації, обробки, систематизації отриманих матеріалів.

Відомості про автора

Тетяна Павлова

вчитель української мови та літератури, зарубіжної літератури

Загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів

селище Ярова, Краснолиманський район, Донецька область

pavlovatv77@gmail.com

Відомості про тренінг

05-09. 06. 2012 р.

м. Донецьк

Стрига Марія Валеріївна