Портфоліо Остапчук Ніна з теми "Логарифми. Логарифмічна функція"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва навчальної теми

Логарифми та їх властивості. Логарифмічна функція

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Основний предмет математика. Другорядні предмети: музика, географія, історія, мистецтво.

Вік учнів, клас

11 клас, 16-17 років

Стислий опис проекту (скопіювати з Плану)

Навчальний проект " Логарифми як вони є" розроблено для учнів 11 класу з математики, який може бути впроваджений в рамках вивчення теми " Логарифми та їх властивості. Логарифмічна функція". Це міжпредметний проект, який поєднує в собі не лише знання математики, а й знання з інших природничих, гуманітарних та технічних наук. Протягом виконання проекту, учні проводитимуть різні види робіт. Одна з них - це дослідницька робота, шляхом самостійного творчого пошуку, роботою з довідковою літературою, пошуком інформації в мережі Інтернет.

План вивчення теми (вставити файл)

План вивчення теми

План впровадження проекту

Оцінювання (стислий опис і інструменти)

Оцінювання відбувається упродовж усієї навчальної теми. Для оцінювання навчальних потреб учнів, їх попередніх знань і упереджень щодо використання статистики на початку вивчення теми організоване обговорення ключового запитання, вчитель пропонує учням розроблену ним презентацію , а також таблицю З-Х-Д та організаційної діаграми для визначення рівня знань учнів та обговорення основних питань теми, щоб використовувати ці нотатки для подальшого планування своєї діяльності і обговорити їх докладно на індивідуальних і групових консультаціях оцінювання групової діяльності. На початку вивчення теми за допомогою мозкового штурму учні визначають роль логарифмів у житті сучасної людини. Це допоможе вчителю відслідковувати індивідуальні навчальні потреби учнів, щодо цієї теми,та розподілити учнів у групи для різних досліджень. На кожному з етапів роботи над проектом учні шукають та опрацьовують інформацію з різних джерел мережі Інтернет, заповнююють при цьому контрольний список для оцінки веб сайтів та уважно знайомляться з авторським правом. Для того щоб учні знали що вони мають зробити впродовж проекту створено контрольний список учнівського самоврядування. Впродовж роботи над проектом учитель спостерігає за діяльністю учнів та корегує її, здійснює неформальне опитування. Під час пошуку інформації для виконання завдання учні оцінюють сайти за допомогою розроблених вчителем форм оцінювання, оцінюють вікі-сторінки своїх товаришів, використовуючи форму оцінювання вікі-сторінок та оцінюють власне навчання за допомогою форми оцінювання власного навчання.

Форма для оцінювання обраних стандартів, програм та сформульованих навчальних цілей

Діяльність учнів та вчителя (скопіювати з Плану з посиланнями на відповідні документи)

Перед початком проекту на педагогічній раді вчитель розповідає про метод проектів у навчальному процесі, використовуючи при цьому публікацію. Згідно створеного плану впровадження проекту вчитель розподіляє обов’язки та здійснює необхідну роботу.

Усю необхідну інформацію учні можуть дізнатися на сайті проекту.

Для фасилітації з використанням ІКТ вчитель ознайомлює учнів з Планом вивчення теми, де стисло описані основні кроки, графік виконання та кінцеві терміни виконання проектів - допомагає учням зрозуміти очікування вчителя від виконання ними проектів та сформулювати свої очікування від проектів.

Тиждень 1

Перед початком проекту вчитель ознайомлює учнів зі списком літератури. Вчитель показує учням презентацію про основні ідеї вивчення теми та для визначення навчальних потреб учнів. Проходить обговорення презентації методом мозкового штурму. Після обговорення учням пропонується заповнити таблицю ЗХД, виконати поставлені вчителем завдання з використанням організаційної діаграми та відповісти на деякі запитання теми, результати яких подані у вигляді діаграми, з метою визначення вхідних знань учнів та заповнити ментальну карту.

Батьки заповнюють Форму батьківського дозволу для публікації роботи учня в мережі Інтернет, Лист про дозвіл на відкриття електронної поштової скриньки учня, а також Форму щодо збереження конфіденційності учня.

Учні об’єднуються у групи по 5-6чол і визначаються із назвою груп, девізом, напрямками дослідження. Учням запропоновано такі завдання для досліджень: 1. Яке практичне застосування логарифмів в житті? 2. Які зміни пережили логарифми від давнини до сьогодення? 3.Як в наш час застосовуються логарифми?

Щоб полегшити роботу учнів, вчитель пропонує готовий шаблон Мій журнал досліджень та для сприяння розвитку їх самостійності у навчанні розробляє Контрольний список для рефлексії виконання проекту.

Тиждень 2

Вчитель перед початком роботи ознайомлює учнів із презентацією Авторське право та правомірне використання джерел, для проведення самооцінювання пропонує учням пройти Тест про авторське право, проводить бесіду із учнями щодо безпеки і правил роботи в мережі Інтернет, пропонує учням використовувати Інтернет-технології для спільного використання (створення, редагування) з іншими учнями документів та інших електронних ресурсів (зокрема текстових файлів, електронних таблиць, презентацій) як в режимі реального часу, так і відстроченого в часі.

Учні реєструються на сайті проекту і заповнюють реєстраційну форму.

Відповідно до напрямку дослідження (груп) учні визначають для себе перші завдання:

Завдання для групи «Дослідники»: - Коли виникли логарифми? - Проаналізувати, навіщо були винайдені логарифми?

Завдання для групи «Історики»: - Вкажіть, в якому столітті виник термін «логарифм» та хто є його родоначальником? - Проаналізуйте, з чим пов’язане виникнення терміну «логарифм»?

Завдання для групи «Науковці»: - Визначте, що є логарифмом? - Проаналізуйте, як у наш час можна застосувати логарифми у реальному житті?

Напротязі усього проекту замітки по виконану роботу учні роблять в електронній таблиці Карта успішності команд, щоб відслітковувати завершення окремих етапів/завдань кожного учня команди.

Відповіді на будь-які запитання і допомогу учні отримують на блозі Питання та відповіді

Під час роботи у проекті з метою фасилітації учні вносять відмітки про виконану роботу в Карту успішності команд.

Тиждень 3

На цьому етапі дослідження учні проводять різноманітні опитування чи дослідження відповідно до обраного напрямку роботи.

- група «Дослідники» має проаналізувати історію математики у вказаному напрямі, визначити люди яких професій користуються у своїй роботі логарифмами чи пристроями, розробленими на основі них та скласти діаграму, яка відображатиме кількісне відношення їх використання людьди різних професій. Проаналізувати отриману діаграму.

- група «Історики» має скласти анкету і провести опитування в класному колективі щодо того як впливає ознайомлення з історією логарифмів на розуміння теми в учнів класу. Проналізувати результати за допомогою складених на основі результатів опитування діаграм.

- група «Науковці» має скласти анкету і провести анкетування між учнями школи щодо того, які прикладні задачі з використанням логарифмів їм відомі. Проаналізувати результати за допомогою діаграм.

Вчитель пропонує учням використовувати Інтернет-технології для спільного використання (створення, редагування) з іншими учнями документів та інших електронних ресурсів (зокрема текстових файлів, електронних таблиць, форм опитувальників тощо) як в режимі реального часу, так і відстроченого в часі. Учням пропонується розв’язати завдання мережевого опитувальника (опитувальник для тестування) для перевірки рівня знань учнів.

Усі проміжні та результуючі матеріали учні підключають до блогу групи. Під час роботи учні використовують розроблений для них документ оцінювання виконання групового завдання, форму оцінювання власного навчання, контрольний список самоспрямування у навчанні тощо.

Тиждень 4

На завершальному етапі учні захищають свою роботу, демонструючи вікі-статтю (вікі-сторінка учнів у проекті "Логарифми як вони є"), у якій висвітлені результати їх дослідження, а також готують усну доповідь про результати їх досліджень.

Друга група представляє виконану роботу за допомогою розробленої презентації.

А також у вигляді блогу.

Вислухавши виступи усіх груп вчитель пропонує учням проаналізувати роботи своїх товаришів, використовуючи форму оцінювання вікі-сторінок, блогу та презентацій.

Після обговорення результатів дослідження вчитель повертається до ключового запитання проекту і в результаті обговорення та співставлення даних дослідження весь клас приходить до спільного висновку, який і буде кінцевим результатом виконаного проекту.

Наприкінці проекту вчитель підводить підсумки мережевого проекту, експертна група визначила переможців та презерів і відмічає великий творчий потенціал в усіх команд, вміння взаємодіяти, спілкуватись та вирішувати поставлені задачі під час співпраці засобами ІКТ. Підсумки

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Остапчук Ніна Петрівна

Фах, навчальний предмет

Математика, інформатика

Навчальний заклад

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Місто\село, район, область

Контактні дані

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

05.02.2015 -

Місце проведення тренінгу

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Тренери

Кобися Алла Петрівна