Портфоліо Осипчук Людмили Миколаївни за темою: "Пам'ятник людської несправедливості"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва навчальної теми

Пам’ятник людської несправедливості

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Основний навчальний предметом в межах вивчення якого буде використовуватися розроблений проект є географія. Даний проект може бути використаний при викладанні таких тем: 6 клас «Епоха великих географічних відкриттів» 7 клас «Північна Америка», «Південна Америка» 10 клас «Країни Північної Америки» Також проект можна використовувати при вивчені окремих тем з «Всесвітньої історії»

Вік учнів, клас

6-7 клас (11-12р.) 10-11 клас (14-16р.)

Стислий опис проекту (скопіювати з Плану)

Метою проекту є засвоєння учнями навчального матеріалу за допомогою інтерактивних методів навчання у формі навчального проекту. Також вдосконалення навичок роботи з географічними картами.В межах проекту головним завданням буде визначити першовідкривачів Америки.

План вивчення теми (вставити файл)

план вивчення теми

Оцінювання (стислий опис і інструменти)

Оцінювання здійснюється впродовж всього навчання та виконання проекту за темою. Перше оцінювання здійснюється з метою виявлення знань учнів в момент входження в проект за допомогою тестів, розроблених в електронній тестовій оболонці з теми «Інтернет», діаграми Вена та таблиці З-Х-Д. Впродовж виконання проекту учні використовують щоденник виконання роботи та картки успіху для того, щоб спрямовувати свій процес навчання, відслідковувати зміни та здійснювати самостійну оцінку свого власного прогресу у навчанні. Записи в щоденниках виконання роботи та картках успіху допомагають як вчителю, так і учням здійснювати моніторинг прогресу та краще розуміти зміст. Опитування використовується упродовж всієї навчальної теми для того, щоб допомогти учням самостійно виконувати складові проекту. Індивідуальні консультації використовуються для сприяння моніторингу прогресу та підготовки відповідей на будь-які запитання учнів, коригування термінів виконання кожного етапу проекту. Для успішного та вчасного оцінювання створено графік оцінювання. Учні використовують розроблену форму оцінювання презентації та блогу для здійснення самооцінювання своєї роботи та отримання взаємооцінки з боку їх однокласників. Цю інформацію вони отримують до того, як робота буде завершена, щоб мати можливість виправити помилки і вдосконалити свою роботу. Для оцінювання та виставлення оцінок в журнал вчитель використовує ту ж саму форму оцінювання презентації та блогу проекту. Впродовж роботи над проектом вчитель перевіряє результати досліджень учнів,наявний додатковий матеріал,літературу,письмові звіти та нотатки.

Діаграма Вена

Аналіз власної системи оцінювання

Графік оцінювання

З-Х-Д

Форма оцінювання мультимедійної презентації

Цілі формуючого оцінювання

Мій журнал досліджень

Оцінювання в проектному навчанні

Контрольний список до Плану вивчення теми

Приклад графіка оцінювання

Діяльність учнів та вчителя (скопіювати з Плану з посиланнями на відповідні документи)

І етап Ознайомлення учнів із методом проектів. Учні обирають тему учнівського міні-проекту для дослідження. ІІ етап Учні об’єднуються в групи за вподобаннями та планують роботу над дослідженнями. 1 група «Мореплавці» - вивчають історію географічних подорожей європейців до Америки. Збирають необхідний матеріал. 2 група «Історики»- вивчають зміни у суспільному світі після відкриття Америки 3 група «Шукачі скарбів» - вивчають, що нового отримали європейці, коли відкрили Америку.Вивчають та аналізують «надбання» експедицій до Америки. Складають Ментальну карту. ІІІ етап Під час уроку учні презентують отримані результати.

Чіткий послідовний опис діяльності учнів в ході вивчення теми та реалізації проектів – обсяг та послідовність вправ і пояснення того, як учні задіяні у плануванні власного навчання

Шаблон презентації для учнів з потребами

Форма батьківського дозволу

Учнівська презентація

Презентація вчителя

Документ фасилітації

Лист на дозвіл відкриття електронної почти

Лист на дозвіл

Буклет про метод проектів

Навички 21 століття

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Людмила Осипчук


Фах, навчальний предмет

вчитель географіїНавчальний заклад

Павлоградська ЗШ №9


Місто\село, район, область

Павлоград

Контактні дані

osipchukludmila9@gmail.com

Відомості про тренінг

Тренінг за 10 версією "Навчання для майбутнього", м.Павлоград на базі Павлоградського міського ліцею, 11 - 23 квітня 2016 року

Дати проведення тренінгу

11 - 23 квітня 2016 року

Місце проведення тренінгу

Павлоградський міський ліцей

Тренери

Шевченко Галина Володимирівна