Портфоліо Онуфрієнко Лідії з теми "Спорт. Види спорту"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошукНазва проекту

Спорт. Види спорту.

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

біологія

Навчальна тема

Спорт. Види спорту.

Вік учнів, клас

7-А клас, діти віком 12-13 років

Стислий опис проекту

Створений мною навчальний проект охоплює цікаву для учнів 7-А класу тему «Спорт. Види спорту.» Основні видами діяльності, які використовуються при вивченні даної теми, є аудіювання, читання, говоріння,виконання граматичних вправ на повторення часових форм дієслів та використання прислівників з – ly. Займаючись на уроках учні перевтілюються в тренера, що заохочує своїх підлеглих до продуктивнішої праці, спортсмена, який бажає здобути найвищу нагороду, діляться на команди для вирішення спільних задач і, працюючи разом плідно, забезпечують своїй команді гарний результат.

Повний План вивчення теми

план вивчення теми

план впровадження

Навчальні цілі

1. Формування лінгвістичної, соціокультурної та мовленнєву компетенції учнів. 2. Засвоєння лексичних одиниць з теми, активізація їх уживання в усному та письмовому мовленні. 3. Вдосконалення навичок роботи з текстом, монологічне та діалогічне мовлення учнів, прагнення до самовдосконалення. 4. Удосконалення вживання лексичних навичок шляхом багаторазового свідомого повторення лексичних одиниць і граматичних структур у різних видах мовленнєвої діяльності. 5. Сприяння до бажання учнів розмовляти англійською мовою. 6. Виховання культури спілкування, прищеплювати прагнення використовувати здобуті знання як засіб інтелектуального самоствердження.

Опис оцінювання

Щодо методів контролю знань, умінь та навичок, то в історії розвитку школи виокремилися такі основні методи контролю знань, умінь і навиків учнів: усна перевірка, письмова перевірка, графічна перевірка, практична перевірка, тестова перевірка. Дещо умовно до методів перевірки можна віднести спостереження. Усна перевірка поки ще займає переважаюче місце в школах та вищих навчальних закладах. Техніка усної перевірки полягає в тому, що учитель ставить перед учнями певні запитання, учні мають дати на них відповіді, використовуючи слово. Цей метод сприяє розвитку в учнів вмінь мислити, грамотно висловлювати думки в логічній послідовності, розвивати культуру усного мовлення. Використання цього методу вимагає від учителя значних зусиль і майстерності: грамотно формулювати запитання, спонукаючи учнів до активного мислення, будувати систему запитань у певній логічній послідовності, уважно слухати відповіді учнів, враховувати індивідуальні особливості школярів. Проте цей метод не позбавлений недоліків: він призводить до неефективного використання часу на уроці. Письмова перевірка у порівнянні з усною більш ефективна, оскільки всі учні класу отримують завдання для підготовки письмових відповідей на них. Це сприяє піднесенню самостійної пізнавальної діяльності учнів, формуванню культури писемного мовлення, ефективності використання навчального часу. Графічна перевірка спрямована на виявлення вмінь і навичок учнів у процесі виконання різних видів графічних робіт з різних дисциплін навчального плану. Це – робота з контурними картами, побудова таблиць, схем, графіків, діаграм та ін. Такий метод ширше використовується в середніх і особливо у старших класах, оскільки спрямований на узагальнення знань, систематизацію певних процесів, технологій. Все це сприяє підвищенню самостійності учнів у процесі учіння, оволодіння методами навчальної діяльності. Практична перевірка тісно пов'язана з включенням учнів у конкретну практичну діяльність, в ході якої перевіряються вміння учнів застосовувати знання на практиці, а також рівень сформованості вмінь і навичок. Логічно така перевірка випливає із сутності процесу пізнання, в якому практика відіграє спонукальну і контролюючу роль. Тестова перевірка все більше набуває свою поширення. Сутність цього метолу полягає у визначенні завдань (запитань), на які подані альтернативні відповіді. Учень має обрати правильну відповідь, аргументувати свій вибір. Можуть бути завдання для конструювання відповіді. Тестова перевірка може здійснюватися машинним і безмашинним способом. використовуватимете в кожному випадку. У розділі плану «Діяльність учнів та вчителя» опишіть, як здійснюється оцінювання, хто його проводить (взаємооцінювання, самооцінювання, оцінювання вчителем, батьками), як учні використовують ці інструменти оцінювання, на якому етапі роботи відбувається оцінювання, як і коли виставляються оцінки.

список для усних відповідей

форма оцінювання журнал

оцінювання мультимедійної презентації

Діяльність учнів і вчителя

В начале изучения темы учитель готовит презентацию темы, презентація Вчитель знайомить учнів з методом проектів за допомогою буклету буклет знакомит учеников с новой лексикой по теме, Затем ученики работают в группах, затем идет «Игра-опросник» по данной теме.В середине изучения темы учащиеся пишут “Guiz» по данной теме.Ученики работают в группах, создают «блоги» по теме. учнівський блог Завдяки якому учні мають можливість обговорювати з іншими свою тему проекта. Затем учащиеся защищают их.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Онуфрієнко Лідії Ігорівни

Фах, навчальний предмет

вчитель англійської мови

Навчальний заклад

озош № 106

Місто\село, район, область

м. Одеса

Контактні дані

провулок Дачний № 1

44-65-24

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

15-29 серпня

Місце проведення тренінгу

озош № 106

Тренери

Звєрєва Діана Василівна