Портфоліо Онуфрійчук Юлії Вікторівни на тему "Функції у нашому житті"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Назва проекту

Функції у нашому житті

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

математика (фізика, інформатика)

Навчальна тема

Алгебра, «Функції та їх властивості»

Вік учнів, клас

9 клас, 15 років

Стислий опис проекту

Проект "Функції в нашому житті" присвячений важливому поняттю сучасної математики функціональній залежності. Вивчення функцій, їх поведінки та побудова їх графіків є важливим розділом шкільного курсу математики, оскільки знання побудови графіків часто допомагає вирішувати складні завдання, а інколи є єдиним засобом їх вирішення. Вміння будувати графіки функцій викликає великий інтерес в учнів. В процесі роботи над проектом в учнів розвивається абстрактне мислення і просторова уява. Матеріал проекту являє собою пізнавальний інтерес для учнів і може застосовуватися для різних груп школярів внаслідок своєї узагальненості та практичної спрямованості.

Повний План вивчення теми

План вивчення теми

Навчальна цілі

Узагальнити знання учнів з теми «Функція»; довести учням, що поняття функції використовується в повсякденному житті; формувати в учнів навички дослідницької роботи; сформувати вміння розв’язувати прикладні задачі; показати області застосування функцій; розвивати математичну культуру, логіку мислення. Учні зможуть: Використовувати електронні таблиці для збору, сортування та демонстрації даних, створювати та демонструвати ефективні презентації.

Опис оцінювання

Оцінювання учнів відбувається упродовж всього навчання за темою, а також знання та вміння на кінцевому етапі виконання демонстраційного зразка для представлення результатів учнівських проектів. Учні використовують форму оцінювання для само оцінювання свого проекту. Також для виставлення оцінки кінцевих презентацій використовується форма оцінювання мультимедійних проектів, схема ЗХД. Контрольний список питань до проекту допомагає учням планувати, а потім відстежувати свій прогрес під час виконання проекту . Після обговорення у класі оцінюється ступінь розуміння теми учнів за допомогою письмових відповідей на Основні запитання до вивчення теми.

Діяльність учнів та вчителя

Перед початком проекту учитель інформує учнів про використання методу проектів, знайомить з ним за допомогою буклету на тему «Метод проектів» З метою залучення учнів до прийняття участі в проекті учням пропонується відповісти на запитання опитувальника. Учитель обирає методи первинного оцінювання з використанням схеми З-Х-Д. Учитель роз’яснює учням правила використання інтернет-ресурсів, розповідає про авторське право. Учитель формулює назву проекту, ключові, тематичні та змістові питання, демонструє презентацію, об’єднує клас у 3 групи (математики, історики, дослідники). Група математиків описує різні способи задання та дослідження функції. Група істориків здійснює пошук інформації в Інтернеті; знаходять відомості про розвиток поняття функції. Група дослідників досліджує практичне застосування функції у житті. Результат проекту подається у вигляді презентації (підсумкового продукту), для створення яких учні обговорюють матеріал, що буде там розміщено, уточнюють джерела інформації. Групи готують матеріал для розміщення його на сторінках підсумкового продукту, підбирають відповідні фотографії та картинки. Підсумковий продукт проекту демонструється під час захисту проекту та коментується учнями. Приклад презентації учня. У результаті роботи над проектом учні: - узагальнять знання поняття функції ; - проведуть досліди застосування функції в житті; - будуть збирати, аналізувати і застосовувати власні отримані знання на практиці; - створять презентацію, публікацію своєї роботи в проекті; - будуть представляти результати своєї роботи з використанням інформаційних технологій.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Юлія Вікторівна Онуфрійчук

Фах, навчальний предмет

Учитель математики

Навчальний заклад

СЗШ І-ІІІ ст. №1

Місто\село, район, область

с. Городківка, Крижопільський р-н, Вінницька обл.

Контактні дані

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

19.09-29.09.2012

Місце проведення тренінгу

СЗШ І-ІІІ ст. №1 с. Городківка

Тренери

Онуфрійчук Юрій Миколайович