Портфоліо Олійник Русани Вікторівни з теми "Смачна географія"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Назва проекту

Смачна географія

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Географія материків і океанів

Навчальна тема

Специфічність грунтово-рослинного покриву материків

Вік учнів, клас

12-13 років, 7 клас

Стислий опис проекту

Проект буде реалізовуватись паралельно з виконанням основної учбової програми на уроках по темах «Спецефічність грунтово-рослинного покриву і тваринного світу материків» . В межах реалізації проекту учні класу будуть об’єднані на декілька груп стосовно їх побажань та нахилів, виявлених вході попереднього опитування. На деяких уроках буде відведено час для представлення результату діяльності кожної з груп, а на підсумковому уроці з теми буде проведено заключний захист міні проектів кожної групи учнів. Основні види діяльності учнів: робота з інформаційними джерелами з даної теми, підготовка доповідей за обраними темами.

Повний План вивчення теми

План вивчення теми

План впровадження

Навчальні цілі

Сформувати уяву про походження і географію культурних рослин світу; розвивати пізнавальну діяльність на основі операцій аналіза і синтеза при роботі з ілюстраціями, різноманітними джерелами інформації; виховувати цілісний погляд до взаємозв’язків компонентів природи; прививати інтерес до географічної науки. Сформувати у учнів навички групової роботи. Навчити учнів раціонально розподіляти свій час, обирати форми роботи та розподіляти обов’язки в групі для досягнення спільної мити. Сформувати у учнів гнучкість та готовність до застосування необхідних компромісів з метою здійснення спільного завдання. Сформувати у учнів відповідальності за результати спільної роботи. Навчити учнів правильно обрати план дій та створити презентацію.

Опис оцінювання

1.На початку проекту - виявлення готовності учнів до проектної діяльності та визначення сподівань учнів від проектної діяльності; - діагностування початкового рівня володіння ІКТ учнями - діагностування початкових знань учнів з даної теми; - оцінювання Інтернет ресурсів, які будуть використовуватись в межах проекту.

2.Впродовж роботи над проектом: - виявлення рівня обізнаності в використанні проектних технологій; - діагностування рівня компетентності учнів по темі над якою вони працюють.

3.Наприкінці роботи над проектом: - оцінювання рівня виконання групових проектів; - оцінювання рівня компетентності учнів в використанні ІКТ для реалізації проекту; виявлення особистих нахилів кожного з учнів та розробка рекомендацій щодо подальшого їх навчання.

Діяльність учнів і вчителя

Учитель проводить обговорення з класом тематичних питань даного проекту, знайомить з публікацією. До початку навчання за цією темою потрібно: -Учитель знайоме учнів та їх батьків з методом проектів, переконує їх в життєвій необхідності оволодіти навичками проектної діяльності Отримає дозвіл від батьків та учнів на використання їх проектів та особистих даних.[1]

•Учитель проводе опитування учнів з метою виявлення особистих нахилів кожного учня та об’єднання їх в групи

•Учитель проводить діагностичний моніторинг учбових знань та вмінь учнів з метою переконатись, що учні: -володіють навиками роботи з картою -мають початкові комп’ютерні навички (відкриття та збереження документів, завантаження програм, -оформлення дослідження, пошук інформації в мережі Інтернет).

•Учитель проводить додаткові заняття з учнями які мають недостатні знання з даної теми.

•Опираючись на данні отриманні при опитуванні учнів, створюємо декілька груп за виявленими нахилами дітей Учитель уточнюється склад створених груп. Протягом проекту Учитель проводить спостереження за діяльністю учнів при підготовці власних проектів та надає консультації за потребами учнів. Учні вдома чи в шкільній бібліотеці аналізують різні джерела інформації з теми проекту, розробляють макети презентацій та буклетів. Аргументують перед своїми однокласниками доцільність свого вибору, їх практичну спрямованість і необхідність в подальшому житті. Демонстрація презентації для учнів(вікторина) Учні проводять презентацію продуктів проект.[2] Учитель разом з учнями знову проводить обговорення Ключового запитання проекту, проводить оцінювання продуктів проекту.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Олійник Русана Вікторівна

Фах, навчальний предмет

Географія

Навчальний заклад

ОЗОШ №113

Місто\село, район, область

м. Одеса

Контактні дані

Адреса школи: м.Одеса, вул.Чорноморського коз-ва,7

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

20.08-24.08.2012

Місце проведення тренінгу

ОЗОШ№113

Тренери

Желязкова Світлана Анатоліївна