Портфоліо Олени Мельник з теми "Пожежна безпека"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва навчальної теми

Пожежна безпека

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

"Охорона праці","Інформаційні технології"

"Українська мова","Виробниче навчання"

Вік учнів, клас

Учні 1-го курсу Севастопольського вищого професійного училища КДАВТ

Стислий опис проекту

У ході проекту учні вивчають історію виникнення пожежної охорони; розглядають основні причини пожеж на автотранспортному підприємстві (АТП) і при експлуатації автомобілів.

Учні досліджують дотримання протипожежного режиму на АТП; аналізують інформацію від служби порятунку МНС; підбирають тип вогнегасника для гасіння пожежі в гаражі і в автомобілі; створюють алгоритм дій при гасінні пожежі в гаражі і автомобілі.

Учні особисто переконуються, що недотримання пожежної безпеки призводить до фатальних наслідків і з'ясовують, що основний напрямок забезпечення пожежної безпеки - усунення умов виникнення пожежі'

План вивчення теми

План вивчення теми

Оцінювання (стислий опис і інструменти)

• Викладач послідовно проводить оцінювання учнів в ході проекту


• На початку проекту проводиться оцінка початкових знань (формуюче оцінювання) для виявлення початкового досвіду та інтересів про пожежну безпеку відбувається при заповненні ними організаційної діаграми та тестів


• Після перегляду стартової презентації і презентації проводиться мозковий штурм. У результаті якого відбувається оволодіння навичками спілкування, це допомагає викладачеві оцінити розуміння учнів і скоригувати перспективний план роботи груп , який буде задовольняти потреби учнів.


• У ході обговорення проблемних питань та поділу учнів на групи відбувається мотивація діяльності учнів і стимуляція їх інтересу. Внесок у дискусію кожного учня використовується для планування навчання і забезпечення індивідуальної та зворотного зв'язку.


• Перспективний план роботи груп орієнтує учнів на проведення дослідження в рамках заданої теми, і дозволяє викладачеві заздалегідь скоординувати напрямок і задати рамки дослідницького пошуку.


• У ході проекту дуже важлива координація і узгодженість дій учнів. Для цього будуть потрібні бланки контролю за діяльністю груп учнів, в яких зазначаються своєчасність виконання роботи, правильність її виконання, логічність викладу і подачі інформації, джерела інформації, творчий підхід, вміння робити висновки, відповідність цілей і результатів роботи.


• Доцільно в рамках проекту проводити проміжне оцінювання навичок співпраці всередині груп, аналіз учнями само оцінювання успішності участі в роботі над публікаціями та само оцінювання успішності участі в роботі над презентаціями за темою проекту.


• Контролювати якість засвоєння навчального матеріалу допомагають оціночні листи для взаємооцінкі і самооцінки презентацій та оціночні листи для взаємооцінкі і самооцінки публікацій . Результати оцінювання в них враховуються при проведенні узагальнюючого оцінювання.


• Під час роботи над проектом учні виконують само оцінювання свого дослідження, що формує оцінні вміння учнів, а також самостійність і самоврядування в групах, це аркуші самооцінки якості проведеного дослідження в групах.


• У ході досліджень учнів і всього проекту використовуються критерії оцінювання проекту, за якими можна провести сумарне узагальнююче оцінювання.


• Після завершення основного етапу над проектом проводиться конференція, де заслуховуються виступи учнів за підсумками своєї роботи. У ході виступів групи, демонструються результати діяльності - презентації, публікації, вікі-статті, доповіді, а також обговорюють роботи інших груп. Тут оцінюється глибина проведеного дослідження, логічність подання матеріалу, творчий підхід, вміння аргументовано виступати перед аудиторією, захищати свою точку зору, брати участь в обговоренні, ставити питання, а також листи самооцінки готовності до міні-конференції.

• Створення вікі-статті дозволить представити результати досліджень учнів в рамках проекту більш широкої аудиторії. Критерії оцінювання Вікі-статті

• На етапі завершення проекту проводиться внутрішньо групова та індивідуальна рефлексія.

Діяльність учнів та вчителя

Перед початком роботи:

Викладач проводить бесіду з учнями з метою виявлення початкового досвіду та інтересів про пожежну безпеку на автотранспорті і просить заповнити організаційну діаграму та тест.


За допомогою стартової презентації і презентації або Інтернет-ресурсу (видео-ролик «Простий, надійний номер -101») для фасилітації навчання учнів та проведення "мозкового штурму", створює проблемну ситуацію і підводить учнів до створення банку ідей.

Викладач інформує батьків про початок роботи над проектом, знайомлячи їх з буклетом, який дає уявлення про проект (1 стор. і 2 стор.)


Робота над проектом:

На початковому етапі роботи над проектом викладач об'єднує учнів у групи (ведучі програми новин, статисти, практики, журналісти), надає допомогу в розподілі ролей, обговоренні стратегії досліджень, способів пошуку інформації та оформлення результатів роботи.

Викладач складає перспективний план роботи груп .

На етапі самостійної пошукової роботи, відповідно до плану роботи, учні:

а) збирають інформацію з теми проекту в енциклопедіях, підручниках та в мережі Інтернет;

б) обговорюють зібрану інформацію в групі; готують доповіді, стрічку новин,офіційний запит до служби МНС;

в) проводять соціологічні опитування; обробляють дані опитування і складають діаграми ; роблять висновки, які будуть відповіддю на проблемне питання;

г) розробляють сценарій проведення підсумкової конференції; створюють інформаційну брошуру (1 стор. і 2 стор.) і постер, вікі-статтю

д) складають алгоритм дій, виконуваних при гасінні пожеж;

е) проводять екскурсію в Пожежну частину № 2 Нахімовського району.

Викладач рекомендує учням список інформаційних джерел для допомоги в пошуку потрібної інформації.

На цьому етапі роботи викладач приділяє особливу увагу дискусіям груп і надає консультації в міру необхідності.

Проводиться самооцінка і взаимооценка

(аркуші самооцінки якості,

самооцінки готовності до міні-конференції ,

само оцінювання успішності участі в роботі над публікаціями )

діяльності в групах по виконанням проекту.

Індивідуальні та групові завдання.

Ведучі програми "Новин"

1. Розробляють сценарій проведення підсумкової конференції;

2. Підготовляють стрічку новин.

3. Підбирають інформацію з теми в підручниках, мережі Інтернет, в періодичних виданнях

3. Готують доповіді:

• 5 великих пожеж; • Пожежна безпека об'єктів автотранспорту;.

Статисти

1. Готують офіційний запит до служби МНС про пожежі, що сталися за минулий 2012 рік та розробляють

блог відповідно форми, запропонованою вчителем [1] ;

2. Обробляють дані, отримані від МНС;

3. Складають діаграми;

4. Готують доповідь: • Історія виникнення пожежної охорони.

Журналісти

1. Розробляють анкету соціологічне опитування :

• Чи потрібен вогнегасник в автомобілі?

Самооцінка знань з правил пожежної безпеки.

2. Створюють інформаційну брошуру про пожежну безпеку (1 стор.і 2 стор.), щоб роздати людям,беруть участь у соціологічному опитуванні;

3. Проводять соціологічне опитування;

4. Обробляють дані опитування і складають діаграми;

5. Роблять висновки.

Практики

1. Проводять пошук інформаційних ресурсів з теми дослідження;

2. Відвідують сайти пожежних частин Севастополя;

3. Проводять екскурсію в Пожежну частину № 2 Нахімовського району; 4. Готують доповіді:

• Основні причини виникнення пожеж на автотранспорті; • Вимоги до автомобільних вогнегасників;

5. Проводять порівняльний аналіз характеристик автомобільних вогнегасників та роблять висновок про більш ефективне вогнегаснику;

6. Створюють інформаційний постер - плану розстановки транспортних засобів з описом черговості і порядку евакуації автомобілів у разі пожежі;

7. Складають алгоритм дій, виконуваних при гасінні пожежі в гаражі, вавтомобілі;

8. Створюють

вікі-статтю;"Дослідження причин пожежі на автотранспорті і вибір оптимального автомобільного вогнегасника" за результатами роботи.


По закінченні роботи: Учні оформлюють результати досліджень у вигляді презентацій, публікацій, постера, готуються до підсумкової конференції. На конференцію запрошуються викладачі та батьки. Оцінювання відбувається за допомогою розроблених критеріїв оцінювання. Захист проектів дозволяє дати відповідь на основоположне питання, сформулювати загальні висновки за підсумками роботи.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Олена Мельник

Фах, навчальний предмет

викладач предмета "Охорона праці"

Навчальний заклад

Севастопольське вище професийне училище Кіївської державної академії водного транспорту

Місто\село, район, область

м.Севастополь

Контактні дані

0663050585

Відомості про тренінг

Тренінг за 10 версією Програми Intel "Навчання для майбутнього"

Дати проведення тренінгу

24.06.2013 - 29.06.2013

Місце проведення тренінгу

м.Вінниця

Вінницьке міжрегіонвльне вище професійне училище

Тренери

Шевчук Лариса

Скрипка Анна