Портфоліо Новосельського Ярослава Васильовича з теми "Яким буде життя без електричного струму"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошукНазва навчальної теми

Електромагнітні явища

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Основний - фізика

другорядні - інформатика, технології

Навчальна тема (як записано в програмі)

Електричний струм

Вік учнів, клас

9-й клас, 14-15

Стислий опис

Повний План вивчення теми

План впровадження

Шаблон плану

Навчальні цілі (скопіювати з Плану)

1. створити мультимедійну презентацію: формування навичок створення переконливих презентацій.

2. дослідити: елементи електричного кола, джерела електричного струму, одиницi сили струму, напруги, електричного опору, параметри струму, безпечнi для людського органiзму; навести приклади використання електричного струму в побутi, на виробництві; сформувати означення електричного струму, сили струму, опору провідника, закони Ома для ділянки кола;

3. створити презентації з графіками і діаграмами на основі зібраних даних про характеристики електричних кіл: навчитися переконливо демонструвати відомості, добираючи відповідні типи за допомогою графіків чи діаграм або інших засобів візуалізації даних; записувати формули сили струму, напруги, опору для послідовного і паралельного з’єднання провідників, залежність опору провідника від його довжини, площі перерізу та матеріалу, законів Ома для ділянки кола.

4. записати дані в журнал спостережень: характеризувати умови існування електричного струму, способи зміни сили струму і напруги в електричних колах, електроенергетику та її роль в житті людини і суспільства; пояснити природу струму в металах, напівпровідниках, діелектриках, розчинах і розплавах електролітів, газах; обґрунтувати природу електричного струму в металах, розчинах електролітів, напівпровідниках, газах на основі електронних уявлень, історичний характер розвитку знань про електрику; складати електричні кола і схематично їх зобразити; виміряти силу струму, напругу, електричний опір, потужність споживача електроенергії; набути навички користуватися різними джерелами струму (гальванічні елементи, акумулятори, блок живлення), амперметром, вольтметром, реостатом, дільниками напруги, лічильником електроенергії; дослідити параметри електричних кіл при по¬слідовному і паралельному з’єднанні споживачів;

5. проаналізувати отримані результати, розробити рекомендації щодо ефективного використання різних електричних кіл.

Опис оцінювання (скопіювати з Плану)

Використовуються такі інструменти для оцінювання:

Контрольний список для оцінки навичок учнів з вирішення проблем (оцінюємо навички учнів середніх класів вирішувати проблеми); Контрольний список для вікі-сайту (самооцінювання учнями своїх вікі-сайтів.); Контрольний список для оцінювання однолітками фізичної презентації (виступ однолітків з демонстрацією їх проектної групової роботи з фізики); Контрольний список процес дослідження (самоооцінювання ходу дослідження); Контрольний список. Співробітництво (ефективність співробітництва); Рефлексія під час виконання проекту (робота впродовж виконання проекту); Форма оцінювання комп’ютерних робіт (відслідковуються успіхи учнів та оцінювати кінцевого продукту: зміст, данні, висновки, відображення даних, кінцевий продукт); Форма оцінювання мультимедійної презентації (самостійно оцінюються презентації до проектів); Форма оцінювання навичок виявлення та опису проблеми; опитувальники; теблиці ЗХД.

Діяльність учнів (скопіювати з Плану)

І етап (1 урок) – показ мотивуючої презентації, постановка мети та цілей проекту, під час показу учні знайомляться з темою проект, заповнюють таблицю ЗХД, учні об’єднуються в 2 групи (при показі вчителем презентації та оголошенні тематичних питань). І група виконує дослідження електричного кола з послiдовним з’єднанням провідників, ІІ група - дослідження електричного кола з паралельним з’єднанням провідників. Учні розробляють приблизний сценарій, методи вирішення та досягнення мети проекту. Вчитель оцінює навичок учнів з вирішення проблем.

ІІ етап (2 урока) - пошук відповідей на питання. Учні які займаються зібранням теоретичного матеріалу використовують Інтернет ресурси для пошуку потрібної інформації, Для більш ефективнішої роботи вчитель пропонує учням список основних освітніх веб-ресурсів, створення анкети опитувальника, завантаження його на веб-ресурс. Оцінюють ресурси сайтів, використовуючи Контрольний список для оцінки веб-сайтів. Учні які мають роль дослідників користуючись переліком дослідів, що надав вчитель, виконують вимірювання сили струму за допомогою амперметра, вимірювання електричної напруги за допомогою вольтметра, вимірювання опору провідника за допомогою амперметра і вольтметра, вивчення залежності електричного опору від довжини провідника і площі його поперечного перерізу, матеріалу провідника. Кожна з груп заповнює журнал досліджень.учні об’єднують результати своїх досліджень, разом аналізують та знаходять рішення питання проекту. Розробляють учнівські презентації.

ІІІ етап (1 урок) – презентування учнівських робіт Учні обох груп презентують готовий продукт, учні та вчитель оцінюють презентації, та обговорюють досягнення мети проекту.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Новосельський Ярослав

Фах, навчальний предмет

спеціаліст, інформатика

Навчальний заклад

Билбасівська ЗОШ І-ІІІ ст.

Місто\село, район, область

смт. Билбасівка, Слов'янський район, Донецька область

Контактні дані

e-mail - yaroslav4ik_n@mail.ru

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

28.05.2012 - 02.06.2012

Місце провведення тренінгу

м.Донецьк

Тренери

Стрига Марія Валеріївна