Портфоліо Нетюхайло Олега Антоновича для учнів 7класу з технічної праці за темою: Технологія оздоблення виробів із деревини різьбленням

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошукБуклет

Netyuhaylo Publik1=Buklet.jpg Netyuhaylo Publik2=Buklet.jpg

Назва навчальної теми

 • Технологія оздоблення виробів із деревини різьбленням

Навчальний предмет

Навчальна тема

 • Технологія оздоблення виробів із деревини різьбленням

Вік учнів, клас

 • 7 клас.12-13 років.

Стислий опис проекту

У проекті прийматимуть участь учні 7 класу. Робота над проектом пов‘язана з вивченням теми: «Оздоблення виробів із деревини геометричним різьбленням». Перед початком проекту проводиться опитування знань учнів за вивченими раніше темами. Вчитель пояснює учням метод проектів та при демонстрації презентації, звертає увагу на ті питання над якими їм доведеться працювати: «Чому виникла потреба в оздоблені виробів? Що дають інформаційні технології при впровадженні геометричного оздоблення виробів?». Які існують способи нанесення геометричних фігур на вироби?» Під час роботи над проектом учні виконують пошук, здійснюють відбір та аналіз необхідної інформації, систематизують її та компонують на слайдах, обирають спосіб презентації проекту, планують роботу по створенню проекту. Очікуваним результатом роботи учнів буде моделювання геометричного різьблення з використанням комп’ютерних технологій.

План вивчення теми

Навчальні цілі

 • Учні навчаться розподіляти свій час ефективно.
 • Розроблять технологію виготовлення виробу та створять презентацію.
 • Оволодіють навичками: групової роботи, швидкого та ефективного пошуку інформації, готовністтю застосовувати необхідні знання на практиці.
 • Учні систематизують та скомпонують інформацію на слайдах, спланують роботу по створенню проекту, обируть спосіб представлення проекту.
 • Очікуваним результатом роботи учнів буде моделювання геометричного різьблення з використанням комп’ютерних технологій.

Опис оцінювання

До початку проекту:
1. Було проведено вхідне тестування з метою перевірки знань учнів раніше вивчених тем.
2. Складаються критерії оцінювання майбутніх робіт учнів, за якими відбувається контроль, самоконтроль та взаємоконтроль у групах.
3. Ознайомлення учнів з планом проекту.
В ході проекту:
1. Провести аналіз початкових знань учнів за результатами вхідного тестування.
2. Учні знайомляться з презентацією вчителя та ключовими питаннями проекту.
3. Учнівські групи обговорюють план дій на майбутнє та за допомогою вчителя намагаються розподілити ролі і час виконання окремих питань.
Групи обмінюються набутим досвідом, консультуються з учителем та здійснюють аналіз власних досягнень.
Наприкінці проекту:
Провести вихідне тестування. Підсумки роботи груп заслуховуються підчас демонстрації проекту. В ході виступів експерти демонструють результати діяльності груп. Оцінюються результати роботи учнівських груп. Вчитель підбиває підсумок виконаної роботи і всі учасники проекту отримують остаточні оцінки.

Діяльність учнів

На початку проекту:
Надати учням буклет з теми «Оздоблення виробів геометричним різьбленням». Запропонувати взяти участь у проекті. Проінформувати про початок роботи проекту, основні цілі та завдання. Підготувати методичні, дидактичні матеріали для проведення проекту. Провести вхідне тестування з дітьми для виявлення знань з теми. Діти повинні мати уміння роботи з комп’ютером,вміти працювати з енциклопедіями, користуватися ресурсами Інтернету, знати механічні властивості і вади деревини. Вчитель готує всі необхідні дидактичні матеріали, розробляє план проекту, лист планування роботи у групах, здійснює підбір матеріалу з використанням Інтернет.. Учитель спостерігає і направляє учнів на постановку цілей проекту. Учні обговорюють тему проекту, цілі, завдання, вживаються в ситуацію, проводять відбір ідей. На постановку завдання відведено 1 урок.
Під час виконання проекту:
1 урок: - проведення оцінювання знань учнів за попередніми темами вхідним тестуванням; об’єднання в групи та розподіл обов’язків. Учні будуть об’єднані у чотири групи (кожна група обере свою тему, яку вони будуть досліджувати).
2 урок: - планування роботи групи та внесення коректив за необхідністю; кожна група отримає критерії оцінювання роботи групи наданих вчителем.
3 урок: - кожна група буде працювати за своїм планом;здійснюють пошук інформації за допомогою мережі Інтернет, енциклопедії, підручника, додаткової літератури.
4 урок: - розробка моделі виробу; моделювання геометричного різьблення із застосуванням комп’ютерних технологій.
5 урок: – проведення оцінювання знань учнів за вихідним тестуванням; оцінка продуктів проектної діяльності учнів, обговорення ключового та змістових питань, обмін думками із залученням експертів.

Учитель спостерігає, радить, корегує виконання проекту. Під час виконання проекту учні консультуються з вчителем, підбирають відповідну інформацію до складеного плану. Відображення результатів своєї діяльності діти спостерігають безпосередньо в комп’ютерній моделі виробу

Під час захисту проекту:
Учитель підводить підсумки, узагальнює отримані результати. Учні (групи) звітують за напрямками роботи в проекті, роблять висновки, слідкують за виступами представників груп і роблять свої висновки, оцінюють роботу кожної групи.

Додаткові матеріали:

Методичні матеріали:

Презентація вчителя до початку проекту

Відомості про автора

 • Ім'я, прізвище: Нетюхайло Олег Антонович
 • Фах, навчальний предмет: вчитель технічної праці
 • Навчальний заклад: Марганецька гімназія
 • Контактні дані: oleganet22042009@gmail.com

Відомості про тренінг


Корисні посилання

Про Національний проект "Відкритий світ"