Портфоліо Нежуваки Олени Анатоліївни для учнів 7класу з геометрії за темою: "Види трикутників"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошукБуклет

Nezuvaka E.A. publik.1.jpg Nezuvaka E.A. publik.2.jpg

Назва навчальної теми

Навчальний предмет

Навчальна тема

 • Види трикутників

Вік учнів, клас

 • 12-13 років, 7 клас

Стислий опис проекту

 • За допомогою проекту учні розширять свої знання про трикутник, зможуть розрізняти різні види трикутників, застосовувати набуті знання на практиці.

План вивчення теми

Навчальні цілі

Учні зможуть легко наводити приклади геометричних фігур.

 • Формулювати:

• означення: різних видів трикутників; бісектриси, висоти, медіани трикутника;

• властивості: рівнобедреного і прямокутного трикутників;

 • Зображувати та знаходити на малюнках: рівносторонні, рівнобедрені, прямокутні трикутники та їх елементи;
 • Обґрунтовувати: належність трикутника до певного виду;
 • Застосовувати вивчені означення і властивості до розв’язування задач

Опис оцінювання

На початку проекту вчитель проводить тестування на вчительському блозі за допомогою он-лайн тесту та таблиці ЗХД.

За результатами вхідного тестування вчитель об’єднує учнів у групи та розробляє таблицю «Критерій роботи над проектом у групі», де учні заповнюють таблицю за критеріями: за ідею, за зовнішній вигляд, комунікабельність, лідерство, творчий підхід до роботи.

Наприкінці роботи над проектом вчитель проводить вихідне оцінювання за допомогою он-лайн тесту та таблиці критеріїв оцінювання проекту.

Діяльність учнів

Перед початком проекту учні проходять вхідне тестування, за допомогою якого визначається рівень знань, умінь та навичок з теми «Трикутник і його види».

Проект починається з поглиблення знань учнів про властивості висоти, бісектриси та медіани трикутника, властивості й ознаки рівностороннього, рівнобедреного, прямокутного, різностороннього трикутників.

Перед учнями ставиться проблема: чи всі трикутники однакові?

Для роботи створюються 4 групи, які розподіляють завдання між членами групи з урахуванням рівня розумового розвитку кожного.

У кожній групі формуются різноровневі групи по 2-3 чоловіки, які займаються підбором, систематизацією матеріалу до навчального проекту за своїм напрямком та виконують свої завдання.

Члени різнорівневих груп розподіляють ролі в проекті: теоретик та практик.

Теоретик пропонує и демонструє свій шлях розв'язання проблеми, а практик - його перевіряє.

Протягом наступних 2 уроків практики заповнюють форму дослідження в блозі проекту та роблять висновки на сторінці своєї групи в блозі проекту.

В якості домашнього завдання учні порівнюють результати власних досліджень з матеріалами підручника.

Результати порівняння теоретик заносить в он-лайн презентацію.

Робота в блозі та з он-лайн презентацією оцінюється згідно з розробленими критеріями оцінювання.

На другому уроці учні в «тематичних» групах знайомлять один одного з результатами досліджень.

Сильні учні доказово презентують результати своєї діяльності.

На дошці учні заповнюють узагальнену таблицю та роблять висновки.

Дидактичні матеріали:

 • А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонський, М.С.Якір Математика. 5 клас.;
 • Г.П. Бевз, В.Г.Бевз, Н.Г.Владимірова Геометрія 7 клас,
 • І.Кушнір Математична енциклопедія, довідник з елементами математики (геометрія, тригонометрія, векторна алгебра) під редакцією П.Ф.Фільчакова.

Методичні матеріали:

Відомості про автора

 • Фах, навчальний предмет:Учитель, математика
 • Навчальний заклад:Загальноосвітня середня школа І-ІІІ ступенів № 12
 • Контактні дані:kiska418@gmail.com

Відомості про тренінг


Корисні посилання

Про Національний проект "Відкритий світ"