Портфоліо Нежиборець Тетяни Вікторівни "Моє професійне майбутнє"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва навчальної теми

«Моє професійне майбутнє»

Основні навчальні предмети

Предмет: «Керуючі комплекси та програмне забезпечення»

Вік учнів, клас

3 курс навчання (на базі повної загальної середньої освіти)

Стислий опис проекту

Учні, які навчаться у ДНЗ ВПУ № 9 м. Кіровограда за професією «Електромонтер станційного устаткування телефонного зв’язку; кабельник-спаювальник» та продовжують навчання за спеціальністю «Технічне обслуговування та ремонт апаратури зв’язку і оргтехніки» мають на меті дослідити об’єкти міської телефонної мережі м. Кіровограда з метою систематизації знань, отриманих під час вивчення теми «Технічне обслуговування керуючих комплексів вузлів комутації» з предмету «Керуючі комплекси та програмне забезпечення» та для визначення робочих місць, на які потенційно можуть бути прийняті після закінчення начального закладу.

Учні працюють за планом: 1. Дослідити та систематизувати структурні підрозділи об'єктів міської телефонної мережі та Центри Технічної Експлуатації (ЦТЕ); 2. Виділити категорії робочих місць електромонтерів станційного устаткування телефонного зв’язку на даних об’єктах та визначити вимоги до кадрового складу; 3. Проаналізувати дані та дати оцінку наявності потенційних робочих місць для працевлаштування за даною професією, каталогізувати кадрові місця, створити блог випускників «Моє професійне майбутнє», пов'язаний с сайтом підприємства-замовника ПАТ «Укртелеком» та розмістити на ньому власні резюме.

План вивчення теми

План вивчення теми

План впровадження проекту

Оцінювання

Визначення попередніх знань з теми проведено викладачем напередодні початку проекту в атестації за тему та на етапі виходу учнів на виробничу практику, а реєстрація учнів для участі в проекті проводиться за допомогою Вхідного тестування. Особливу увагу перед початком проектної діяльності викладач наголошує на ознайомленні учнів з напрямками виховання навичок самоспрямованності за допомогою Контрольного списку особистих завдань учнів до виконання теми проекту «Моє професійне майбутнє». Використання поточного оцінювання впродовж проектної діяльності необхідне для з’ясування розуміння учнями Основних запитань, для застосування ІКТ з метою обміну інформацією, а також розвитку навичок самоконтролю та самоспрямування. З цією метою викладач надає учням Форму поточного самооцінювання діяльності учнів у проекті у вигляді таблиці З-Х-Д. При заповнення свого блогу за результатами діяльності, вони зорієнтовані на певні критерії, розміщені у Формі оцінювання блогу учнівського проекту «Моє професійне майбутнє», яка допомагає їм ставити свої навчальні цілі і аналізувати власне навчання. Перегляд електронних листів з результатами самооцінювання та коментарів на блозі дозволяють викладачу оцінити розуміння учнів і, при необхідності, скеровувати їх проектну діяльність в потрібному напрямку. Оцінювання систематизовано викладачем для проведення поточного моніторингу діяльності учнів таким чином, що вони не відчувають тиску, але знають, що повинні здійснювати самоконтроль і не порушувати строки відправки звітів, що розвиває навички відповідальності та самостійності.

Діяльність учнів та вчителя

Учні отримують проектне завдання після закінчення вивчення теми «Технічна експлуатація керуючих пристроїв вузлів комутації» і перед початком виробничої практики. Викладач у вигляді Презентації знайомить учнів з напрямком діяльності в проекті. Презентація є засобом фасилітації і дозволяє зорієнтувати учнів на базових знаннях, потрібних для початку роботи над проектом та наголошує акценти на життєвій ситуації, яка спонукає до проектних методів. Засоби фасилітації прослідковуються протягом всієї проектної діяльності у вигляді різних форм оцінювання. Особливу увагу перед початком проектної діяльності викладач зосереджує на ознайомленні учнів з напрямками виховання навичок самоспрямованності за допомогою Контрольного списку особистих завдань учнів до виконання теми проекту «Моє професійне майбутнє». Викладач ознайомлює учнів зі Списком корисних веб-ресурсів, які потрібні для виконання самостійної діяльності, та з етапами їх застосування. Учні заповнюють лист про дотримання законів про авторське право. Викладач поділяє учнів на 4 групи (по 4 учні) згідно їх направлень на різні об’єкти міської телефонної мережі. Під час дослідження учні кожної групи повинні детально визначити структуру об’єкту телефонної мережі міста (ЦАТС) із зазначенням робочих місць, описати види професійної діяльності кожного працівника, вимоги до робітничих кадрів. Після закінчення проходження практики учні повинні обмінятися інформацією, проаналізувати стан мережі в цілому, скласти загальну структуру існуючої мережі та її кадровий склад, визначити потенційні робочі місця для випускників за даною професією у вигляді Каталогу професій. Результати учні розміщують у власному Блозі, який є сателітом сайту підприємства-замовника робітничих професій ПАТ «УКртелеком». Блог також містить сторінку для надання резюме про вступ на роботу випускників училища. Для полегшення учням роботи з проектом викладачем розроблений Буклет та відповідна Інструкція при роботі з блогами.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Нежиборець Тетяна Вікторівна

Фах, навчальний предмет

Викладач предмету «Керуючі комплекси та програмне забезпечення»

Навчальний заклад

ДНЗ ВПУ № 9

Місто\село, район, область

м. Кіровоград

Контактні дані

e-mail: ntv.tetiana на gmail.com

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

24.06.2013-29.06.2013

Місце проведення тренінгу

м. Вінниця

Тренери

Лариса Шевчук

Ганна Скрипка