Портфоліо Негоди Світлани з теми "Види симетрії"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва навчального проекту

Файл:1218706783 8.jpgСИМЕТРІЯ НАВКОЛО НАС

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Основний навчальний предмет – математика. Учні використовують навчальні компетентності з українська мова і література, музика,природознавство, біології.

Вік учнів, клас

9 клас, 14-15 років

Стислий опис проекту

Під час проекту учні повинні довести, що симетрія зустрічається в усіх галузях навколишнього світу. Для доведення даного твердження, поняття «симетрія» розглядається в області архітектури, літератури, ботаніки, зоології, анатомії. Після аналізу своєї роботи роблять висновок. Підсумком роботи учнів в проекті є наукова конференція «СИМЕТРІЯ НАВКОЛО НАС», на якій будуть представлені презентація, публікації та веб-сайт проекту. Даний проект дозволяє розвивати творче мислення школярів, уміння здобувати знання з різних джерел, аналізувати факти, проводити експерименти, робити узагальнення, висловлювати власні судження, замислюватися над загадками природи і шукати стежку до істини.

План вивчення теми

Оцінювання

На початку проекту визначення попередніх знань учнів щодо теми відбувається при заповненні ними опитувальника та таблиці З-Х-Д (Знаю, Хочу дізнатися, Дізнався), також вчитель пропонує учням пройти вхідне тестування.

Впродовж роботи над проектом для оцінювання учнів використовують консультації (on-line); продовження роботи з таблицею; самостійну роботу учнів з листами оцінювання проекту та кінцевого продукту проекту (само- і взаємооцінювання); роботу з опитувальниками до теми. Учні також використовують Форму оцінювання самоспрямування власного навчання та навчання у групі; листи оцінювання проекту та кінцевого продукту проекту (само- і взаємооцінювання). Результати роботи подають в онлайн-таблиці для контролю роботи.

Наприкінці роботи над проектом використовують такі методи оцінювання як демонстрація (захист проекту); робота з таблицями; анкетування; аналіз онлайн-таблиці та листів оцінювання. Використовують Форму оцінювання проекту з балами для підсумкового оцінювання та лист-контроль оцінювання навичок спільної діяльності роботи в групі та вклад, який зробив кожен учень в роботу групи і наскільки його вклад був цінним.

Діяльність учнів та вчителя

І етап – Підготовчий

Перед початком роботи над проектом вчитель створює сайт проекту, де висвітлюються посилання на корисні джерела інформації та інтернет-ресурси, закладки на сайти, які будуть використовуватися в проекті; передбачає сторінку для On-line консультацій учнів.

Вчителю потрібно разом з учнями переглянути буклет про метод навчальних проектів, про навички 21 століття; перевірити, чи учні знають, як шукати відомості в мережі Інтернет, зберігати їх та документувати; здійснити роботу з учнями щодо пошуку та оцінювання ними веб-ресурсів та дотримання законів про авторське право; переконатися, що учні попередньо мають відповідні навички роботи з MS Word, MS PowerPoint, MS Publisher, пошуковими серверами, інформацією в Інтернеті (збереження, пошук, перегляд), мають навички створювати блоги, сайти та забезпечити можливості навчання тих, хто таких навичок не має.

Корисні ресурси

Цікава математика-симетрія в архітектурі, природі, кристалах[1]

Порівняльна характеристика типів симетрії тіла тварин[2]

Презентація на тему:”Симетрія”[3]

Симетрія і краса природи - стимул до визначних наукових відкриттів[4]

Файл:Uchenik.png ChITATEL !.png ІІ етап – Мотиваційний Перед учнями ставиться ключове питання і під час проведення мозкового штурму відбувається його обговорення. Вчитель пропонує учням презентацію основних питань. Щоб перевірити рівень володіння учнями записами основних математичних понять, а учні усвідомили і оцінили свої попередні знання та з’ясувати, що саме вони знають з теми проекту всім класом заповнюють дві перші колонки таблиці З-Х-Д (знаю – хочу дізнатися) ; виконують завдання по заповненню графічних схем. Учні формують 3 групи, обирають одну з тем для дослідження; обирають спосіб представлення результату своєї роботи. Вчитель повідомляє, що на сайті проекту створено сторінку для рефлексії, для проведення консультацій on line. Вчитель повідомляє, що використовує доступну учням Google-таблицю, в якій відображається результат просування кожної групи над дослідженням.


ІІІ етап – Конструктивний

Перший тиждень

Учні, ознайомившись зі своїми тематичними питаннями, протягом першого тижня займаються пошуком відомостей, складають план діяльності для впровадження своїх планів, визначаються зі способом представлення результату роботи та використовують форми оцінювання самоспрямування у навчанні

Після цього вчитель проводить рефлексію з учнями та індивідуальні консультації з кожною групою, в тому числі через сайт проекту, коригує їх діяльність, надає певні рекомендації та спрямовує роботу над питанням.

Другий тиждень

Учні працюють над створенням презентації, публікації, веб-сторінок. Файл:Project management.jpg При реалізації навчального проекту учні об´єднуються на творчі групи:

  • «архітектори» - готують відповіді на завдання:

1.Проаналізувати симетрію в архітектурі Стародавнього світу. 2.Якими видами симетрії володіють споруди та різноманітні пам’ятники в місті Кривий Ріг?

  • «літератори» - досліджують питання:

1.Проаналізувати чи можна вважати паліндром симетричним об’єктом. Якщо так, то якого виду симетрія для нього характерна? 2.Дослідити роль симетрії в поезії, її вплив на розмір і риму вірша

  • «флористи» - досліджують наступні завдання:

1.Класифікувати рослини за видами симетрії; 2.Проаналізувати який тип симетрії зустрічається найчастіше. 3.Дослідити де в природі можна спостерігати горизонтальну дзеркальну симетрію.

  • «Зоологи» - досліджують існування симетрії в світі тварин, шляхом пошуку відповідей на завдання:

1.Класифікувати клас ссавців за видами симетрії; 2.Проаналізувати який тип симетрії зустрічається найчастіше.

  • «Інтерни» - досліджують симетрію та пропорції тіла людини, складені Альбрехтом Дюрером і Леонардо да Вінчі. Також, проводять дослідженя для доведення відносної симетрії обличчя людини. Термін -15 днів.IV етап – захист проекту

Перед завершенням роботи учні, використовуючи критерії перевіряють свою роботу та коригують навчальні потреби. Кожна група здає вчителю лист-контроль оцінювання самоспрямування роботи у групі; оцінювання навичок спільної діяльності. У призначений вчителем день захисту проекту під час виступу з презентацією форму оцінювання презентації. Контрольний список для оцінювання однолітками математичної презентації призначений для учнів, які дають зворотній зв'язок на виступ однолітків з демонстрацією їх проектної групової роботи з математики. Щоб перевірити рівень володіння учнями навчальним матеріалом, відбувається підсумкове оцінювання вмінь і навичок та заповнюється і обговорюється третя колонка таблиці З-Х-Д. Підсумовуються оцінки учнів, оцінки вчителя роботи груп з google-таблиці. Після представлення всіх результатів відбувається обговорення ключового питання.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Файл:Crop 52344005 sFVXb.jpgНегода Світлана


Фах, навчальний предмет

майбутній вчитель математики та інформатики

Навчальний заклад

Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет»

Місто\село, район, область

м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область

Контактні дані

negodasvetlana@gmail.com

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

12 квітня - 26 квітня 2014 року

Місце проведення тренінгу

Тренінг за 10 версією Intel "Навчання для майбутнього". м. Кривий Ріг, 12 квітня - 26 квітня 2014 року

Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет»

Тренери

Крамаренко Тетяна Григорівна,

Шокалюк Світлана Вікторівна