Портфоліо Небельського Олега Станіславовича

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошукНазва проекту

«Де живе веселка»

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Основний предмет – фізика. Тема в навчальних програмах та Державних освітніх стандартах: «Світлові явища (І частина)» Інші навчальні предмети, яких стосується вивчення цієї теми: геометрія.

Навчальна тема (як записано в програмі)

«Світлові явища»

Вік учнів, клас

7 клас, вік учнів: 12 – 13 років

Стислий опис

Навчальний проект «Де живе веселка», 7 клас , навчальна тема «Світлові явища». Учні виконують різні дослідні завдання та роблять висновки, над проектом учні працюють в таких ролях: керівник групи, статистик, аналітик, фотограф, дослідники.

Повний План вивчення теми

план проекту "Де живе веселка"

план впровадження

Навчальні цілі

В результаті виконання проекту учень зможе:

називати основнi оптичнi явища природи; наводити приклади джерел i приймачiв свiтла; формулювати закони вiдбивання та заломлення свiтла, означення поняття свiтлового променя; розрiзняти падаючий, вiдбитий i заломлений промені, кут падiння, вiдбивання i заломлення свiтла; вміння описувати поширення свiтла в рiзних оптичних середовищах, хiд променiв при дзеркальному вiдбиваннi свiтла, класифiкувати види джерел свiтла; вміння характеризувати кольорову гаму свiтла; вміння пояснити утворення тiнi та пiвтiнi, причини сонячних i мiсячних затемнень, дисперсiю свiтла; здатність спостерiгати прямолiнiйне поширення свiтла в однорiдному середовищi, вiдбивання свiтла, заломлення свiтла на межi двох середовищ, дисперсiю свiтла, утворення кольорової гами свiтла шляхом накладання променiв рiзного кольору; вміння будувати хiд променiв у плоскому дзеркалi.

Опис оцінювання

Щоб визначити навчальні потреби учнів, встановити навчальні цілі, відслідковувати прогрес у їх навчанні, надавати зворотній зв’язок, оцінювати мислення використовуємо таблицю ЗХД та форми. Інструментарій оцінювання може включати різноманітні графічні схеми та карти знань, нотатки у щоденнику, контрольні списки, списки запитань для самоконтролю, опитувальники, форми оцінювання, тести та контрольні роботи. Будемо оцінювати, письмові роботи, виступи учнів, презентації. Взаємооцінювання, самооцінювання, оцінювання вчителем, батьками.

Діяльність учнів

умови ефективності проектного навчання Вчитель проводить поділ на групи та готує бирки. 1. У групах учні шляхом жеребкування проводять розподіл ролей: - Керівник групи; - Статистик; - Дослідник; - Фотограф; - Аналітик. 2. Після розподілу ролей, шляхом жеребкування дослідники вибирають дослідницькі завдання: 1. Дослідження прямолінійного поширення світла, утворення тіні; 2. Дослідження відбивання світла; 3. Демонстрації законів відбивання світла; 4. Демонстрації утворення зображення в плоскому дзеркалі; 5. Демонстрації заломлення світла; 6. Демонстрації дисперсії світла. 7. Утворення кольорової гами світла шляхом накладання променів різного кольору. (деякі з демонстрацій можна відтворити за допомогою чудових роликів, як реальних так і анімаційних, з Інтернету або доповнити ними…)

  • Вчитель за допомогою таблиці З-Х-Д визначає рівень попередніх знань, вмінь та навичок. За допомогою вступної презентації вчитель повинен з’ясувати навчальні потреби учнів.

Вчитель демонструє презентацію про авторське право. Вчитель намагається забезпечити відповідальне та відповідне використання Інтернет ресурсів, учні у своїх дослідженнях спираються на законодавство про авторське право. Вчитель розповідає про закони правомірного використання інформації описує як учителі та учні можуть скористатися під час навчання матеріалами, захищеними авторським правом. Знайомить із правилами створення списку використаних джерел для учнів різних вікових категорій. Вчитель вчить учнів критично оцінювати веб-ресурси.

  • Вчитель та учнів використовують блог вчителядля обговорення питань які виникаються при вивчені теми.

Опитувальник створений нами дозволяє використовувати тестову форму роботи для встановлення рівня навчальних досягнень учнів у процесі навчання та виявляти прогалини в знаннях і отриману інформацію використовувати для корекції знань.

  • Вчитель дає завдання створити учнівський блог. Учні працюють над блогом та наповнюють його інформацією про своє дослідження.

оцінювання в середніх класах

  • Вчитель визначає типи сприйняття учнів, яка півкуля домінує та стилі множинного інтелекту. Для цієї роботи можна виконати різні види тестів. За отриманими результатами вчитель форму є групи учнів. Бажано щоб до однієї групи попали учні з різними типами сприйняття та різними стилями множинного інтелекту.
  • Оскільки при навчанні за методом проектів вчитель витрачає менше часу на безпосереднє викладання навчального матеріалу учням, процес навчання має бути добре організованим. Для того, щоб весь час бути впевненим у тому, що учні розуміють і усвідомлюють свої навчальні потреби та засвоюють зміст, передбачений навчальною програмою, вчитель повинен уважно прислухається до того, що говорять учні, спостерігати за їх роботою, постійно маючи на увазі поставлені навчальні цілі. Учителю необхідно розробляти і розвивати інструментарій, що має на меті допомогти йому збирати, опрацьовувати та використовувати відомості про процес навчання учнів. Розробка таких інструментів дасть змогу сконцентруватись саме на тому, як і чого навчаються учні. Роль консультанта-спрямовувача-порадника вимагає від вчителя формування оновлених власних вмінь та навичок роботи та їх постійного вдосконалення, що забезпечить ефективність нового підходу до одержання знань учнем.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Олег Небельський

Фах, навчальний предмет

Вчитель фізики, фізика

Навчальний заклад

Волочиська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №5

Місто\село, район, область

Місто Волочиськ, Хмельницька область

Контактні дані

onebelg@gmail.com моя електронна адреса

мій профіль на Google

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

Місце провведення тренінгу

Волочиська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №5

Тренери

Крутисвіт Руслан Олександрович, Пересунько Світлана Петрівна