Портфоліо Небеленчук Ірини з теми "Розвиток байкарського жанру

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

"Мудрість, що йде із глибини віків".

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Світова література, українська література, історія.

Навчальні цілі

У ході роботи над темою «Байка у світовій літературі» вчитель ставить такі цілі: - повторити знання учнів про байку, здобуті ними в початковій школі; - повторити, що називається «байкою», «алегорією», «мораллю»; - повторити знання учнів про народну та літературну байку; - розкрити сутність понять «байка, «алегорія», «мораль», «езопова мова»; - ознайомити учнів із розвитком байкарського жанру в добу античності; - дати відомості про грецького байкаря Езопа; - розкрити сюжети його байок, побудову; - показати вплив байок Езопа на грецьку, римську та світову літературу; - вчити аналізувати байки Езопа; - ознайомити учнів із розвитком байкарського жанру в добу середньовіччя та Відродження; - показати особливості байок Л. да Вінчі та Ж. де Лафонтена та їхні відмінності від античних байок; - ознайомити учнів із просвітницькою та класицистичною байкою; - розкрити сутність алегоричних образів; - розкрити сутність поняття «байка-драма» на прикладі байок Ж. де Лафонтена, І. Крилова, Л. Глібова; - показати розвиток байкарського жанру в літературі ХХ і ХХІ століття.

Вік учнів, клас

6 клас, 11 років

Стислий опис проекту

Учні за групами готують повідомлення про розвиток байкарського жанру згідно з історико-соціальними епохами: античність, середньовіччя та Відродження, класицизм, нова та новітня історія. У ході свого повідомлення зазначають відомих байкарів, особливості створення байок, розкривають сутність понять "езхопова мова", "алегорія", "мораль", розповідають про втілені образи байок в мистецтві, представляють своєрідність байкарського жанру в Україні, порівнюють байки різних авторів, застосовуючи попередній досвід, готують повідомлення, стилізації, вікі-статті, розкривають сутність української байкарської традиції.

Повний план вивчення теми

План вивчення теми "Мудрість, що йде із глибини віків".

Опис оцінювання

Робота над проектом передбачає три етапи: початковий, основний, підсумковий. На початковому етапі оцінюється добір учнями відповідної літератури, дібраний текстовий матеріал, записи, дібрані запитання за темою евристичного й аналітичного спрямування, письмові творчі роботи, такі як: стилізації, роздуми. На основному етапі роботи оцінюється перший варіант роботи над проектом: дібрані ілюстрації, текст, розташування тексту й ілюстрацій на слайдах, колір, шрифт, загальний вигляд, виступи учнів, підготовлені ними творчі роботи. На підсумковому етапі учні представляють створену презентацію, яка й оцінюється. Після завершення проекту учні презентують свої роботи.

Діяльність учнів та вчителя

Діяльність учителя. Учитель складає план впровадження проекту, готує картку обліку матеріалів для проекту, чітко окреслює завдання для кожної групи: 1-а гр., 2-а гр., 3-я гр., 4-а гр., рекомендує Інтернет-джерела, дає поради щодо доступу до сайтів,сторінок, визначає терміни роботи над проектом, у які проводиться проміжкові представлення та перегляд зробленого, надає відповідні консультації, дає рекомендації за необхідності, визначає кінцевий термін представлення проектів. Учні об’єднуються в групи (чотири). Кожна група готує свою презентацію (приклад учнівської презентації, 4 гр.). Перед початком роботи над проектом учитель розповідає про розвиток байкарського жанру в світовій літературі та демонструє презентацію за темою "Мудрість байки".

Діяльність учнів. 1. Досліджують розвиток байки в давні часи. 2. Досліджують розвиток байкарського жанру в античній літературі за періодами та видами – грецька, римська. 3. Визначають особливості фольклорної байки та літературної, їхні спільні та відмінні особливості. 4. Порівнюють літературні байки грецької та римської літератури. 5. Досліджують розвиток байкарського жанру в добу середньовіччя та Відродження, визначають особливості. 6. Досліджують розвиток байкарського жанру в просвітницькій і класицистичній літературі, визначають їхні особливості, порівнюють. 7. Досліджують розвиток байкарського жанру в ХХ столітті. 8. Розкривають сутність мандрівного сюжету байки на прикладі байки «Вовк та Ягня». 9. Досліджують образ Вовка (або Ягняти) в різних жанрах світової літератури та порівнюють його з образом у байках. 10. Застосовують компаративний та імагологічний аналізи, порівнюючи сюжети, героїв, хронотопічні особливості. 11. Презентують виконану роботу в класі та під час проведення предметного тижня на всезагальному заході. У ході роботи над проектом учні застосовують отриманий досвід. Так, у третьому класі вони вивчали байку І. Крилова «Лебідь, Щука і Рак», байки Л. Глібова «Чиж та Голуб», «Лебідь, Щука і Рак», «Щука». З’ясування попередніх знань учнів здійснюється за допомогою анкет, бесід, заповнення карток, таблиць. Наприкінці початкового етапу роботи над проектом готують невеличку презентацію, яка могла б зацікавити всіх (влучний вислів, ілюстрація, міні-реклама чи ролик – 2-3 слайди. У ході роботи вчитель: - дає поради щодо використання Інтернет-ресурсів; - рекомендує учням використовувати певні сайти; - пропонує звертати увагу на ті рекомендації, що зазначені в пам’ятці (заздалегідь підготовлена і роздрукована пам’ятка для кожного учня на окремих листочках.

На основному етапі роботи над проектом учні створюють вікі-статтю (1 гр.), готують повідомлення, презентують творчі роботи – портфоліо: стилізації на основі байок і власні, ілюстрації художників і власні, невеличкі розповіді. До початку проекту вчитель знайомить із методом проектів не лише учнів, а й батьків, беручи їхній дозвіл на використання дітьми Інтернету. Учитель проводить опитування щодо виявлення цікавості учнів до теми та рівень їхньої обізнаності (байки вивчалися в початковій ланці), створює буклет для батьків та учнів, картку обліку матеріалів до проекту, запитальник за темою "Мудрість байки", картку оцінювання навчальних потреб учнів.

Технологічна карта роботи над проектом.

Робота над проектом відбувається в три етапи: підготовчий (до початку роботи над проектом), основний (робота над проектом), заключний (аналіз виконаної роботи, підбиття підсумків). На підготовчому етапі учитель формулює тему проекту, завдання, запитання, розробляє план вивчення теми; добирає дидактичний матеріал: картки, ілюстрації, таблиці; готує запитання для тестування та контролю знань, таблиці, схеми, діаграми, дає поради щодо оцінювання веб-сайтів, блогів, веб-сторінок, рекомендує літературу за темою. Учитель виявляє готовність учнів до роботи в проекті, визначаючи рівень знань з теми, інтереси та нахили (здатність писати, малювати, швидко відбирати необхідний матеріал, групувати його тощо). Учитель створює буклет для батьків і презентує його; учительську презентацію, в якій зазначає тему, мету проекту, актуальність, основні завдання та запитання, а також презентацію "Мудрість, що йде із глибини віків", зазначає критерії оцінювання. Учитель також пропонує учням об’єднатися в групи, зазначаючи тему дослідження для кожної групи та завдання. Основний етап роботи над проектом передбачає такі методи навчання: евристичний, аналітичний, дослідницький. Учні добирають інформацію для повідомлень, переглядають літературу. Згодом обговорюють матеріал у групах, колективно виробляють план дій, радяться з учителем для отримання консультації щодо подальших дій у ході роботи над проектом. Учні готують повідомлення про розвиток байкарського жанру в певний період у відповідності до визначених завдань, створюють таблиці, добирають ілюстрації, проводять взаємоопитування щодо вирішених завдань (кожен учасник групи отримує певне завдання), порівнюють героїв байок у різних авторів, добирають крилаті вислови з байок. На заключному етапі учні презентують власні (стилізації, ілюстрації, створення порівняльних таблиць героїв) та колективні портфоліо (ілюстрації, крилаті вислови з байок, повідомлення про байкарів, пам’ятники звірам, які згадуються в байках, колективне написання творів-мініатюр на основі одного крилатого вислову з байок). Подальша робота в групах передбачає обговорення інформації, підготовленої кожним учасником групи, її оцінювання та взаємооцінювання. На корекційному підетапі основного етапу вчитель перевіряє матеріали, дає поради, рекомендації щодо успішного виступу перед однокласниками, а в подальшому - перед учнями школи, вносить поправки. На заключному етапі вчитель перевіряє роботи учнів, пропонує заповнити форму для опитування для виявлення рівня знань учнів за темою "Байка у світовій літературі". Учні презентують виступи з теми дослідження, стилізації, портфоліо, захищають свою роботу. Після завершення проекту учні виступають на шкільних конференціях, батьківських зборах, перед громадськістю.

Завершилася робота над проектом. Учитель оцінив роботу учнів. Однак варто оцінити власну діяльність у ході роботи над проектом: що вдалося, що ні, що необхідно зробити для того, щоб ком’ютерні технології допомогли покращити навчання. У цьому в нагоді вчителю стане документ для фасилітації.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Небеленчук Ірина Олекссандрівна

Фах, навчальний предмет

Російська мова та література, світової література

Навчальний заклад

Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського.

Місто\село, район, область

м. Кіровоград

Контактні дані

nebirina@ukr.net

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

15-19.10.2012 р.

Місце проведення тренінгу

Кіровоградський обласний інститут післядипломної пелагогічної освіти імені Василя Сухомлинського.

Тренери

Скрипка Ганна Володимирівна, Литвиненко Ольга Валентинівна.