Портфоліо Наталії Мельник з теми "Мої іграшки"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва навчальної теми

"Мої іграшки"

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Англійська мова - основний;

Образотворче мистецтво, художня праця дотичні, художня література для дітей дошкільного віку - дотичні

Вік учнів, клас

Діти дошкільного віку 5-6 рік життя (старша група)

Стислий опис проекту (скопіювати з Плану)

Навчальний проект розраховано на дітей дошкільного віку (5-6 рік життя). Протягом вивчення проекту діти ознайомляться з особливостями культури представників англомовних країн світу, а саме: особливостями презентування подарунків, традиціями проведення свят (день народження, новий рік, різдво). Діти оволодіють фонетичним, граматичним та лексичним матеріалом з теми в межах комунікативного мінімуму. В процесі проекту діти тренуватимуться в монологічному та діалогічному мовленні в межах комунікативного мінімуму. Результатом проекту буде створений дітьми дошкільного віку плакат "Чарівний дитячий світ іграшок та подарунків". Для досягнення цієї мети діти навчаться не тільки комунікуватися іноземною мовою (вміти називати англійською іграшки, запитувати однолітків про улюблені іграшки, у двох трьох фразах описувати їх, знати кілька англомовних пісень (Happy birthday, I wish you a Merry Cristmas)), але й виготовляти іграшки та подарунки з покидькового матеріалу, малювати різні іграшки, шукати віршівки про іграшки, або за участю вихователя складати про них короткі розповіді. Проект передбачає участь батьків для роботи з веб-ресурсами та в процесі виготовлення іграшок і подарунків.

План вивчення теми (вставити файл)

| План вивчення теми

Оцінювання (стислий опис і інструменти)

Протягом здійснення проекту основним інстурентарієм для об’єктивного оцінювання є ведення щоденника оволодіння мовним матеріалом. На початковому етапі проекту для визначення навчальних цілей відбувається “вхідне опитування” за темою вивчення, таким чином здійснюється діагностика рівня мовленнєвих знань дітей з цієї теми. На етапі реалізації проекту доцільно використовувати щоденник оволодіння мовним матеріалом, спонукати дітей до самооцінювання та оцінювання правильності відповіді однолітків. останній етап є синтезуючим і на цьому етапі використовується комплексний підхід до оцінювання, який передбачає акомулювання всіх вищезазначених методів

Діяльність учнів та вчителя (скопіювати з Плану з посиланнями на відповідні документи)

Підготовчий етап: На початку проекту вихователь пропонує батькам брошуру про метод проектів. Створює опитувальник та необхідні оціночні форми.

Перший етап: Діти разом з батьками отримують доступ до блогу в якому вихователь представляє завдання для проекту, додаткові ресурси, та розробляє шаблон представлення результатів групового результату проекту. В ході виконання першого завдання з пошуку інформації про іграшки діти разом з батьками можуть використовувати допоміжні ресурси блогу використовуючи в роботі Оцінювання веб-сторінок .

Другий етап: На заняттях працюючи з презентацією повідомляє тему заняття, ставить ключові, тематичні та змістові питання. Після цього вчитель переходить до етапу розучевання нового матеріалу в контексті різних мовленневих ситуацій, використовуючи мовленнєві вправи. На другому занятті вихователь ввдодить сюжетно-ролюву гру "Чарівний світ дитячих іграшок та подарунків", яка передбачає художньо-естетичну діяльність та художню працю дітей для виготовлення іграшок. Вихователь розповідає дітям про варіанти виготовлення іграшок з покидькового матеріалу та зазначеє, що іграшки діти будуть виготовляти на заняттях або вдома з батьками. Проятого всіх занять вихователь використовує інтеактивну гру "What is it?" За відповідних умов може відбуватися відеофіксація дослідження з подальшим розміщенням у блозі проекту. Вихователь спостерігаючи за роботою дітей використовує Контрольний список відповідей та Контрольний список готовності до критичного мислення.

Третій етап: Після розучування нового мовленнєвого матеріалу вихователь продовжує роботу з дітьми по творчому сюжетному завданні, пов’язане з виготовленням дітьми подарунків та іграшок вивчених протягом першого та другого заняття. На третьому єптапі проекту увага педагога акцентується на вміннях дітей організовано працювати разом та комунікуватись між собою використовуючи нову лексику. Діти за допомогою батьків заповнюють хід виконання проекту використовуючи Список допоміжних питань розміщений у блозі на сторінці кожної з груп. А також використовують Форму оцінювання роботи в групі. Також вдома діти ознайомлюються з різними способами виготовлення іграшок вдома використовуючи разом з батьками ресурси представлені у блозі.

Заключний етап: Діти приносять на заняття обрану ними попередньо іграшку для виготовлення за обраною заздалегідь схемою. Виготовивши іграшки діти приймають участь у сюжетній грі “Чарівний дитячий світ іграшок та подарунків” та формують спільний для свіх плакат з аналогічною назвою, який і є результатом проекту, який може бути представлений такими зразками кінцевого результату зразок кінцевого результату 1, зразок кінцевого результату 2; а такими можуть бути зразки дитячих робіт зразок дитячих робіт 1, зразок дитячих робіт 2, зразок дитячих робіт 3, зразок дитячих робіт 4, зразок дитячих робіт 5. Переможцем конкурсу стає кожна дитина отримавши нагороди в різних номінаціях Фото і відеофіксація цих занять може бути представлена у блозі проекту. Для подальшого вивчення тем, іграшки, які були виготовлені дітьми можуть використовуватись протягом року рольового персонажа на заняттях англійської мови.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Наталія Мельник

Фах, навчальний предмет

доцент кафедри дошкільної освіти дисципліна, яка викладається "Сучасні технології в дошкільній освіті"

Навчальний заклад

Київський університет імені Бориса Грінченка

Місто\село, район, область

м.Київ

Контактні дані

loroknataliya@gmail.com

Відомості про тренінг

Програма Іntel® «Навчання для майбутнього»

версія 10.1


Дати проведення тренінгу

09.02.2015-13.02.2015

Місце проведення тренінгу

м.Київ

Тренери

Скрипка Ганна Володимирівна

Шевчук Лариса Петрівна