Портфоліо Наконечної Людмили з теми "Побачити, почути, зрозуміти"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Назва навчальної теми (творча назва)

Побачити, почути та зрозуміти.

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Навчальний проект з інформатики (11 клас) інтегрований з мовою та літературою

Навчальна тема (як записано в програмі)

Опрацювання мультимедійних даних.

Вік учнів, клас

Створений навчальний проект призначений для учнів 10 класу (15-16 років)

Стислий опис проекту

Проект призначений для учнів 10 класу. В процесі роботи над проектом учні створюють блог, в якому активно спілкуються протягом всього проекту, радять один одному як краще створити сценарій навчального відео ролика, обмінюються прикладами навчальних роликів, що знайшли у Інтернеті, проводять опитування серед учнів та вчителів. На завершальному етапі роботи над проектом учні повинні представити результати своїй роботи у блозі, де вони викладають план створення навчального відео ролика, посилання на опитувальник, аналіз результатів опитування, представлений у вигляді діаграми. По результатам їх роботи можна дізнатись чому учні навчилися і які знання вони збережуть для наступного проекту, для цього учні повинні продемонструвати ступінь розуміння та володіння навичками.


Головна сторінка1

Повний План вивчення теми

План вивчення теми

Навчальні цілі

При роботі над проектом учні навчаться знаходити інформацію та обговорювати всією групою план реалізації проекту з метою підвищення його ефективності, навчаться працювати у команді таким чином щоб учні усвідомили творчу взаємозалежність членів колективу, інтенсивно спілкувались між собою, зрозуміли особисту участь і відповідальність за успіх спільної роботи. У учнів сформулюються технологічні вміння роботи з сучасними програмними засобами для роботи з медіа данними (мультимедіа технологіями), навчаються створювати та працювати з мультимедійними засобами, що підвищують наочність та відповідають ергономічним вимогам. Навчаться обробляти зібрані матеріали на комп’ютері: створювати та редагувати текстовий, анімаційний, відео, аудіо супровід. Використовувати програми редагування комп’ютерної графіки та анімації (3D Studio, Adobe PhotoShop), відео монтажу (Adobe Premiere), а також програми, що поставляються разом с аудіо- та відео- платами. З’ясують способи інтерпретації інформації різними особами, включаютьнням або відсутністью різних оцінок та точок зору, усвідомленням залежності медіа-повідомлень від ціннісних норм та точок зору та розумінням того, як медіа можуть впливати на думки та поведінку. Сформується вміння представляти результати своєї діяльності у вигляді блогу. При демонстрації результату своєї діяльності в учнів формуються вміння виступати перед аудиторією, вміння коротко сформулювати свою думку, використовувати різні мультимедійні засоби, вміння відбирати найяскравіші переконливі факти для аргументації думок. Дякую

Опис оцінювання

Оцінювання до початку проекту: | Оцінювання за схемою ЗХД

Перед початком проекту оцінюються потреби учнів. Оцінки за тести та питання дають їм уявлення про ефективність використаного методу навчання. Така інформація може бути корисною та важливою як підстава для планування. Але це тільки початок. Отримати уявлення про рівень розуміння теми та загальне відношення учнів до предмета можна через залучення учнів до обговорень, використання графічних засобів та записів у щоденниках. Збирання інформації щодо рівня розуміння окремо взятого учня ще до початку вивчення теми допомагає вчителям оцінити потреби учнів та спланувати процес навчання таким чином, щоб підвищити мотивацію учнів до навчання та допомогти їм досягти в цьому успіху.

Оцінювання впродовж навчання: Поточне оцінювання

В ході проекту оцінювання слугує досягненню трьох різних цілей: • Заохочує самостійність та взаємодію. • Стежить за прогресом • Контролює розуміння або заохочує метапізнання Вчителі збирають інформацію про розвиток навичок мислення учнів, а також про прогрес у розумінні ними теми за допомогою різних неформальних засобів оцінювання, таких як щоденники, спостереження, контрольні аркуші та мініконференції. Така інформація допомагає вчителеві диференціювати навчання, оперативно приймаючи рішення, наприклад, приділити більше часу повторенню понять або перевірці деяких вправ, які виявились складними для учнів. Учнями здійснюється оцінювання знайдених веб-резурсів за розробленою вчителем формою.

Оцінювання після навчання: Підсумкове оцінювання

Базовий рівень знань по темі може бути зафіксований через тести та питання, але оцінювання глибини розуміння включає різні завдання. Коли учні планують та виконують завдання, вони демонструють, наскільки добре вони можуть застосовувати знання в реальних ситуаціях. Такі завдання повинні бути добре продуманими, щоб виявляти рівень розуміння учнів та надати їм можливості продемонструвати свої знання. Такі види навчальної діяльності, як доповіді, есе, презентації, художні виступи, блог, тощо, дозволяють учням продемонструвати те, що вони дізналися про предмет, про спільну роботу, про мислення та про власні процеси навчання.

Діяльність учнів (Скопіювати з Плану)

На початку роботи над проектом була представлена учительська презентація для мотивації діяльності учнів та для планування подальшої їх діяльності в групах (Учительська презентація).

Група Програмісти будуть з’ясовувати за допомогою яких програмних засобів можна опрацьовувати мультимедійні данні. Відповідають за створення аккаунту та блог (Учнівський блог) творчої групи на google.com.ua, допомагають учасникам інших груп працювати з комп’ютером, заповнюють форму на gmail запитаннями, які придумала группа Статистів. Створять вікі-статтю (Приклад проектної діяльності учнів - wiki-стаття "Робота з мультимедійними даними" wiki-стаття "Робота з мультимедійними дан123ими") на сайті wiki.iteach.com.ua за даними, що знайде група Пошукачів, Педагогів та Медиків.

Група Пошукачі відповідають за збирання інформації в Інтеренті, та її розподілення серед всіма учасниками проекту. Шукають навчальні відео-ролики, копіюють їх на будь-який носій інформації. Оцінювали знайдені веб-резурси за розробленою вчителем формою, знайомлять з формою оцінювання інших учнів.

Група Сценаристи фільму будуть з’ясовувати як створити кліп, захопливий відео- або аудіо- запис. Проаналізують існуючі навчальні фільми та напишуть сценарій навчального відеоролику.

Група Кліпмєйкери створюють відеоролік навчального характеру, самостійно обирають акторів та місце зйомки. Разом з групою програмістів та іншими групами редагують відзнятий відео ролик.

Група Медики з’ясують як перегляд відео та прослуховування аудіо впливає на психічний стан людини. Виміряють кров’яний тиск та пульс у учнів нашої школи до та після робот з комп’ютером. Група Педагоги визначать як можна використовувати медіа-ресурси у навчанні. Створюють список найпопулярніших медіа-ресурсів, що використовують в нашій школі. По результатам спільної роботи створюють учнівську презентацію "Зачарований світ аудіо- та відео-"

Група Статисти проводять опитування (Опитування) , щоб дізнатись рівень комп’ютерної грамотності та з’ясовують яке місце у житті сучасної людини займає мультимедіа. Створюють форму тесту, яку можна розмістити в googledocs.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Наконечна Людмила

Фах, навчальний предмет

Викладач, інформаційно-комунікаційні технології навчання

Навчальний заклад

КЗ Сумський ОІППО

Місто\село, район, область

м. Суми

Контактні дані

Сумський ОІППО вул. Римського-Корсакова, 5 м.Суми Сумська область 40007

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

Місце провведення тренінгу

Сумський ОІППО

Тренери

Ніколаєнко Світлана Петрівна