Портфоліо Міщенко Світлани з теми "Технологія виготовлення народної ляльки"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва навчальної теми

Технологія виготовлення народної ляльки.

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Варіативні модулі до навчальної програми «Трудове навчання». Рекомендовано МОН України (лист № 1/11-8205 від 27.08.2010 р.) Технологія виготовлення народної ляльки, Надія БОРИНЕЦЬ, доцент кафедри методики природничо-математичної освіти і технологій Інституту післядипломної педагогічної освіти ім. Б.Д. Грінченка, методист трудового навчання, м. Київ. Також взяті елементи предмету Інформатика.

Вік учнів, клас

11 років, 5 клас

Стислий опис проекту (скопіювати з Плану)

Проект «Народна лялька»

В проекті будуть брати участь учні 5-го класу, тема «Технологія виготовлення народної ляльки», програмою передбачається вивчення теми протягом 16 годин.

На творчій діяльності позначаються відчуття новизни справи, потреби в ній сучасності. Відбуваються мобілізація духовних сил і неусвідомлена, інтуїтивна поява нових образів, способів дій у розв´язанні проблеми. Успішність творчої праці залежить від того, якою мірою людина володіє прийомами та технікою роботи, як вона ставиться до результатів роботи.

На при кінці проекту учні створять електрону он-лайн газету за тематикою:

1. Звідкіля з’явилася лялька.

2. Лялька в мистецтві українців.

3. Лялька – самобутнє явище у побуті.

4. З яких матеріалів я можу зробити ляльку?

Всі створять власну ляльку-мотанку.

План вивчення теми (вставити файл)

План

План впровадження проекту

Оцінювання (стислий опис і інструменти)

Оцінювання відбувається упродовж всього навчання за темою. Оцінювання ґрунтується на відповідях на запитання, які попередньо записані вчителем для учнів з метою виявлення та моніторингу розуміння учнями процесу дослідження, а також оцінюються їх знання та вміння на кінцевому етапі виконання демонстраційного зразка ляльки та газети он-лайн для представлення результатів учнівських проектів. Учні використовують форму оцінювання про ляльку-мотанку для самооцінювання свого проекту. Також для виставлення оцінки кінцевих презентацій використовується ця ж форма оцінювання. Контрольний список питань до проекту допомагає учням планувати, а потім відстежувати свій прогрес під час виконання обраного ними проекту ляльки.. При оцінюванні навчальних досягнень учнів мають ураховуватися: характеристики відповіді учня: цілісність, повнота, логічність, обґрунтованість, правильність;- якість знань: осмисленість, глибина, гнучкість, дієвість, системність, узагальненість, міцність;- ступінь сформованості загальнонавчальних та предметних умінь і навичок;- рівень володіння розумовими операціями: вміння аналізувати, синтезувати, порівнювати, абстрагувати, класифікувати, узагальнювати, робити висновки тощо;- досвід творчої діяльності (вміння виявляти проблеми та розв’язувати їх, формулювати гіпотези); самостійність оцінних суджень

Діяльність учнів та вчителя (скопіювати з Плану з посиланнями на відповідні документи)

До початку проекту:

Розробити буклет для батьків (вчителів) щодо методу проекту. Вказати мету та тривалість проекту. Розмістити каталог ресурсів Інтернет. Розробити організаційні, методичні, дидактичні матеріали для проведення проекту. Провести об’єднання в групи учнів.

Реалізація проекту:

1- 2 тиждень - Оцінювання початкових знань учнів за допомогою кросвордів. Ресурс по створенню кросворду - | Кросворд

- Визначення ролей в группах за допомогою геометричних фігур (трикутники- дослідники, коло – журналісти, квадрати – редактори, прямокутники – дизайнери)

- Планування роботи групи за індивідуальним графіком

3-8 тиждень

Пошук інформації за допомогою мережі Інтернет. Опрацювання поняття про авторське право, отримання форм для оцінки веб-сторінок. При вивчені теми учні досліджують: • Історію виникнення ляльок • Досліджують використання ляльки в мистецтві українців • Досліджують використання ляльки-мотанки в побуті • З яких матеріалів я можу зробити ляльку?

9-11 тиждень

Обробка напрацьованого матеріалу. Оформлення інформації у вигляді творчого проекту групи(створення он-лайн газети з обраної теми)

12-13 тиждень

Перегляд, оцінка продуктів проектної діяльності учнів

14-15 тиждень

Майстер-клас вчителя зі створення ляльки – мотанки. Виготовлення ляльок учнями.

16 тиждень

Презентація продуктів проектної діяльності . Обговорення ключового та змістовних питань, обмін думками.


Газета он-лайн

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Світлана Міщенко

Фах, навчальний предмет

Математик, викладач математики та інформатики, навчальній предмет - Інформатика

Навчальний заклад

Науково-методичний педагогічний центр Департаменту освіти Харківської області

Місто\село, район, область

Харків Харківська область

Контактні дані

mishenkosn на gmail.com

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

З 4.02 - 08.02.2013 року

Місце проведення тренінгу

м.Харків, вул. Тобольска, 46

Тренінг за 10 версією програми Intel "Навчання для майбутнього", м. Харків, 4-8 лютого 2013 року

Тренери

Шевчук Лариса

Скрипка Ганна