Портфоліо Мітленко Лариси "Комп'ютерні віруси та ми"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошукНазва навчальної теми

"Комп'ютерні віруси та ми"

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Інформатика

Навчальна тема

Віруси та антивірусні програми

Вік учнів, клас

14-15 років, 9 клас

Стислий опис

Метою цього проекта є засвоєння і закріплення учнями знань по темі :"Поняття про комп"ютерні віруси. Профілактика і боротьба з вірусами. Антивірусні програми". Школярі повинні набути навичок і умінь у роботі з антивірусними програмами, формувати навички і знання у галузі комп"ютерних технологій.

Повний План вивчення теми

План вивчення теми

Навчальні цілі

Виявлення поточного рівня знань учнів із теми, що вивчається, буде здійснюватися за допомогою усного опитування на кожному уроці. На різних етапах проведення та реалізації проекту відбуватиметься планування та провадження планів учнів за допомогою плану діяльності. В підсумку самі учні оцінюватимуть роботи своїх однокласників (само оцінювання з використанням форми опитування). Під час підсумкового оцінювання учні дають відповідь на ключове питання та демонструють свої роботи. Після цього вони отримують оцінку за формою оцінювання.

Опис оцінювання

Упродовж всієї навчальної теми проводиться опитування та оцінювання, щоб допомогти учням розвивати навички мислення вищих рівнів, розробляти зміст учнівських проектів та здійснювати моніторинг власного навчання. Учні використовують Контрольний список блогу, публікації та вікі-статті, в залежності від того, яку форму представлення результатів роботи в проекті вони обирають, щоб скеровувати своє навчання, відслідковувати тенденції та здійснювати самооцінку свого просування у навчанні. Також з цією метою використовуються нагадування і підказки, які використовуватимуться як впродовж роботи над проектом, так і наприкінці роботи над проектом. Оцінювання здійснюється вчителем щоденно на основі спостережень за допомогою контрольних списків спільної роботи та перегляду продуктів діяльності учнів. Регулярно ведеться читання блогу дослідження, а наприкінці першого тижня здійснюється тестування учнів за допомогою бланку контролю. В кінці роботи над проектом здійснюється самооцінювання роботи в проекті кожного учня з допомогою контрольного списку запитань до рефлексії наприкінці роботи над проектом.


Контрольний список для блогу проекту "Комп'ютерні віруси і ми"

Контрольний список запитань до рефлексії наприкінці роботи над проектом

Контрольний список групової роботи в проекті

Самоспрямування - нагадування і підказки


Діяльність учнів

За тиждень до початку роботи над проектом вчитель готує публікацію для учнів про метод проектів та навички 21 століття. 222111333.jpg 112233.jpg [1]


Навчальна тема розпочинається із заповнення учнями опитувальника «Твої очікування від проекту» (створений засобами https://docs.google.com/), з допомогою якого визначається бажання/небажання учнів працювати у проекті, рівень обізнаності з технологіями веб 2.0 та бажання виконувати ту чи іншу роль у групі. Наступний крок – ознайомлення учнів з учительською презентацією, в якій представляється ключове запитання: Хто створює комп’ютерні віруси : генії чи злочинці? та оголошуються тематичні питання проекту: Чому і як виникли комп"ютерні віруси? Як діагностувати комп"ютерний вірус та захиститись від нього? Як визначити який з двох однакових дисків "хворий"?

З допомогою учительської презентації проводиться мозковий штурм для виявлення вхідних знань, уявлень, переконань з питанн: Як захистити власний комп’ютер від комп’ютерних вірусів ?

На наступному кроці учні об’єднуються у групи. Далі з допомогою мозкового штурму (таблиця ЗХД), але в групах, учні працюють над питанням «Як можна визначити , що ваш комп’ютер заражений комп’ютерним вірусом». Для ознайомлення учнів із завданнями для досліджень пропонується учительський документ для фасилітації – презентація, яка розміщується в Інтернеті і є доступною будь-кому та будь-де. Здійснюється обговорення інформаційних джерел, які використовуватимуться в процесі реалізації проекту, після чого вчитель представляє учням контрольні списки оцінювання робіт, які містять огляд очікувань від створеної ними роботи і проводить їх обговорення з подальшим удосконаленням (з огляду на зауваження учнів).

1 тиждень роботи над проектом

В ході виконання проекту учні об"єднуються у групи по 5 учнів . Кожна група виконує свою власну ділянку роботи. І група – "Історики ": з різних інформаційних джерел знаходять інформацію про історію виникнення та розвитку комп"ютерних вірусів

ІІ група - "Аналітики" : аналізують сучасний стан насичення антивірусних програм мережі Інтернет виявляють найбільш поширені віруси та найбільш популярні антивірусні програми.

ІІІ група - " Теоретики": знайомляться з літературою і класифікують віруси за певними ознаками, аналізують способи захисту від вірусів, характеризують найбільш поширені антивірусні програми

ІV група - « Програмісти» - шукають інформацію , що міститься в мережі Інтернет, яка б дозволила всім охочим ознайомитись з новими версіями антивірусних програм, шукають або самостійно створюють приклади найпростіших антивірусних програм, пояснюють принцип їхнього функціонування.

V група – "Філософи " : шукають спільні об"єкти в природі і техніці, які можуть бути уражені вірусами, порівнюють спільні риси їх розвитку, життєдіяльності та виявлення.

Під час виконання поставлених задач учні здійснюють пошук ресурсів у мережі Інтернет, дотримуючись правових та етичних засад, аналізують електронні ресурси, користуються при підготовці навчальних занять тільки перевіреною інформацією. Під час виконання дослідницьких завдань учні самостійно здійснюють самоспрямування у діяльності за допомогою розроблених вчителем підказок та нагадувань.

2 тиждень роботи над проектом

Усі групи узагальнюють та систематизують отримані результати, після чого:

1 група (історики ) •Створюють вікі-статтю про історію створення та розвитку комп’ютерних вірусів.

2 група (аналітики) Хід, а також результати своєї роботи представлять в блозі. Між собою учні спілкуються за допомогою електронної пошти.

3 група (теоретики) Результати своєї роботи представляють на окремій сторінці блогу. Інформацію учасникам інших груп передають з допомогою електронної пошти.

4 група (програмісти) Створюють найпростішу програму,яку можна кваліфікувати як «вірус», створюють презентацію про найпопулярніші віруси та антивірусні програми

5 група (філософи) На основі отриманих даних видають буклет про зв’язок схожість та відмінність вірусів у природі та комп’ютерній техніці

Протягом усієї роботи над проектом вчитель використовує електронну пошту для нагадування учням про наближення до наступного етапу роботи над проектом. Службу миттєвих повідомлень вчитель використовує для консультування учнів по мірі виникнення проблем чи питань (або в разі хвороби дітей). Завершується робота над проектом демонстрацією результатів досліджень кожної з груп на загальношкільній конференції.

Приклад учнівського блогу

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Лариса Мітленко

Фах, навчальний предмет

вчитель фізики та інформатики

Навчальний заклад

Новопразький навчально-виховний кмопелкс

Місто\село, район, область

смт Нова Прага Олександрійський район Кіровоградська область

Контактні дані

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

27 лютого - 3 березня 2012 року

Місце провведення тренінгу

КОІППО імені Василя Сухомлинського м.Кіровоград

Тренери

Ніна Демінтієвська, Ганна Скрипка