Портфоліо Мялової Наталі Миколаївни з теми "Все навколо геометрії або будуємо майбутнє сьогодні"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

Все навколо геометрії або будуємо майбутнє сьогодні

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Проект з геометрії, але учні використовують знання з фізики, інформатики, креслення

Навчальна тема (як записано в програмі)

«Об’єми та площі поверхонь геометричних тіл»

Вік учнів, клас

11 клас, 15-16 років

Стислий опис

Проект направлений на вивчення та засвоєння знань учнями 11 класу з теми «Об’єми та площі поверхонь геометричних тіл». Для проекту обирають перші 4 уроки для підтеми „Об’єм многогранників” . Учні досліджують проблему "Створення схеми кімнати - студії незвичайної форми" та використовуючи набуті знання пропонують свій продукт.

Повний План вивчення теми

[1]

Навчальні цілі (скопіювати з Плану)

Розуміти поняття величини об’єм та її властивості. Учні будуть знати формули для обчислення об’єму многогранників. Учні зможуть розв’язувати задачі на обчислення об’ємів тіл та об’ємів комбінацій тіл. Навчаться обирати базові поняття геометрії для розв’язання практичних задач, синтезуючі знання з різних навчальних предметів. Учні: - навчаться збирати експериментальні дані; впорядковувати їх, готувати для демонстрації; - будуть розвивати творчі здібності; - набудуть навичок використання Інтернет - ресурсів з урахуванням авторських прав та оцінки веб-сайтів; - набудуть дизайнерських навичок; навчаться працювати в малій групі.

Опис оцінювання (скопіювати з Плану)

На першому занятті проводиться оцінка первинного досвіду учнів та виявлення іх інтересів за допомогою презентації Презентація вчителя, опитування Опитування. Форму З-Х-Д Таблиця Таблиця З-Х-Дучні заповнюють під час вступної презентації вчителя. Учні поділяються на групи для пошуку відповідей на проблемні питання, надається приклад роботи над планом проектуРобота над планом проекту. В ході роботи над проектом учні відповідають на контрольні питання Згадуємо многогранники та об’єми, заповнюють листи для самооцінки Мій рейтинг – самооцінка та взаємооцінки Спостереження за груповою роботою учнів, вчитель проводить інтерв’ю. Вчитель оцінює вміння дітей обирати корисні веб - ресурси Схема оцінки веб – сторінки. З кожною групою проводяться індивідуальні бесіди, вчитель веде контрольний лист роботи учня в групіСпостереження та інтерв’ю. За допомогою критеріїв оцінювання оцінюються продукти проектної діяльності учнівФорма оцінювання презентації. Контрольні списки оцінювання надаються учням на 2 уроці проектної діяльності, форми оцінювання використовуються всередині проекту. На останньому уроці проходить презентація робіт груп. Учні мають змогу провести самооцінку та взаємооцінку роботи над проектом. Учитель в кінці 4 уроку проводить рефлексію Рефлексія після проекту.

Діяльність учнів (скопіювати з Плану)

Вивчення теми «Об’єми та площі поверхонь геометричних тіл» займає в програмі 36 уроків. Для проекту обрано підтему «Об’єми многогранників». Логічно взяти лише першу частину вивчення теми, де учні отримують базові знання з даної теми. А розв’язання складніших задач залишити для інших форм навчальної діяльності.

1 урок На першому уроці вчитель повідомляє про початок проекту. Вчителем розроблений буклет, що надасть інформацію про метод проектів батькам і зацікавить їх для сумісної роботи з дітьми Публікація для батьків 1Публікація для батьків 2. Вчитель демонструє презентаціюПрезентація вчителя, яка включає інформацію про проект, його задачі та питання, на які будуть шукати відповіді учні, проводиться мотивація учнів та визначаються попередні знання та навички учнів. А саме – знання формул об’ємів, одиниць вимірювання. Учні об’єднуються жеребкуванням в три групи та отримують дослідницьке завдання. Дослідницьке завдання: Навчитися вичислять об’єми многогранників та розробити план кімнати – студії з нетрадиційною формою. Для допомоги учням демонструється варіант проекту – презентаціяПриклад проекту учня. Його треба викласти в мережі, продемонструвати в класі, дати змогу в групах провести обговорення. Головний акцент вчитель зробить на обчислювальних моментах, прагнучі зробити їх автоматичними через використання електронних таблиць.

2 урок Другий урок вчитель присвячує допомозі в роботі груп та самостійній роботі над навчальними завданнями, роботою над планом проекту.Вчитель надає інструкцію для пошуку матеріалів в Інтернеті, рекомендації щодо плану проекту.Робота над планом проекту Вчитель надає усну допомогу кожній групі. Наприкінці перших уроку учні повинні мати записи формул об’ємів многогранників, визначилися з формами роботиСхема презентації учнів, розподілили завдання, оговорили способи спілкування. Для безпечної роботи в мережі вчитель надає схему пошуку в ІнтернетіСхема пошуку в інтернеті, посилання на веб – ресурси Посилання на використані ресурси, схему оцінювання учнями інформаційних ресурсівСхема оцінки веб – сторінки. А учитель пропонує виконати прості тестові завдання, щоб визначити проблеми в математичних знаннях (використовуються тексти підручника). Вдома проводиться пошук інформації. Спілкування з учнями вчитель організовує через блог, електрону пошту та телефон (якщо відсутній ПК).

3 урок – Групи підготували до уроку матеріали. Головним завдання в цей період є направлення роботи груп та контроль за досягненнями учнів. Для спостереження груп надано форму Спостереження вчителя за роботою групСпостереження та інтерв’ю, де вчитель позначає інформацію про кожного учня. Крім того в спостереженнях та інтерв’ю вчитель заводить на кожного учня таблиці і в ході роботи робить помітки, щоб в інтерв’ю потім спробувати вирішити проблеми. Робота в групах: Учням пропонувалося розробити схему кімнати, в якій з прямокутного паралелепіпеда було вирізано різні многогранники. В процесі роботи учні повинні врахувати органічність кімнати, її функціональність, відповідність стандартам жилих приміщень. Продуктом діяльності групи може бути презентація, в якій наведено всі критерії побудови кімнати, її схема і обчислення для життєдіяльності людини. Вчитель переглядає варіанти робіт учнів, організовує інтерв’ю, слідкує за спостереженнями в групах.Спостереження за груповою роботою учнів Використовується анкета Мій рейтинг для самоперевіркиМій рейтинг – самооцінка . Вчитель проводить структуроване інтерв’ю (контрольне оцінювання вчителя). А тим часом учні працюють над вивченням критеріїв до підсумкового продуктуФорма оцінювання презентації , шаблону презентаціїСхема презентації учнів та буклетуФорма оцінювання буклету, заповнюють таблицю ЗХД.Таблиця ЗХД

4 урок Оцінювання продукту. Кожна група представить продукт своєї діяльності. Оцінювання цього продукту планується виходячи з наданих критеріїв.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Мялова Наталія Миколаївна

Фах, навчальний предмет

Учитель математики, математика та інформатика

Навчальний заклад

Саханська ЗОШ І-ІІІ ст. Новоазовського району Донецької області

Місто\село, район, область

с.Саханка, Новоазовський район, Донецька область


Контактні дані

Відомості про тренінг

Тренінг по програмі "Відкритий світ"

Дати проведення тренінгу

05-09.06.2012

Місце проведення тренінгу

м.Донецьк

Тренери

Стрига Марія Валеріївна