Портфоліо Мурашко Юлія Василівна з теми : " Здоровий спосіб життя"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Про мене

П.І.Б.

Мурашко Юлія Василівна


Місце роботи

Святогірська ЗСШІ № 12


Посада

вчитель інформатики

Назва проекту

Подорож країною здоров’я

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

В проекті беруть участь учні 7 класу. На початку вивчення теми вчитель пояснює учням алгоритм роботи з проектом. Демонструє презентацію з метою актуалізації знань учнів. Учні заповнюють таблицю ЗХД. Учнівський колектив поділяється на групи: теоретики, практики, історики. Результатом роботи може бути створення тематичних презентацій учнівськими групами або підготовка публікації буклету.

Навчальна тема (як записано в програмі)

Тема: Фізична складова здоров'я.

Вік учнів, клас

12-13 років, 7 клас

Стислий опис

7 клас. Тема проеку :«Здоровий спосіб життя». Основним завданням є отримання відповідей на питання: Чи впливають кліматичні умови на стан здоров’я людини? Як дотримуватись правил особистої гігієни? Як впливають шкідливі звички на здоров’я людини?

Повний План вивчення теми

[1][2]Тема 1. Чи впливають кліматичні умови на стан здоров'я?

досліджують принципи здорового способу життя. називає: — чинники середовища, що впливають на здоров’я; наводить приклади: — впливу чинників середовища на здоров’я;

Тема 2. Як дотримуватись правил особистої гігієни?

готують статтю питання здоров’я.

Тема 3. Як впливають шкідливі звички на стан здоров'я?

надають рекомендації по здоровому способу життя.

Перше заняття. Використовуючи таблиці З-Х-Д [3], метод «Мозкового штурму» [4]вчитель виявляє рівень знань, умінь, навичок та ступінь готовності до виконання даного проекту. Проводить мотиваційну роботу.[5] Учнів об’єднують у 3 групи по 6 учнів ( 18 учнів), надають рекомендації налаштовують на позитивну роботу. Кожна група отримує дане питання для роботи.

 1 група “ соціологи ” досліджують принципи здорового способу життя

 2 група “ журналісти ” готують статтю питання здоров’я

 3 група ” лікарі ” надають рекомендації по здоровому способу життя

Проводить вступний інструктаж щодо етапів та норм виконання проекту. 

А саме:

- Дає поняття авторського права та закону про авторське право; - Дає поняття плагіату та негативні аспекти його використання; - Правила безпечного користування Інтернет ресурсами[6] [7].

Друге заняття. Кожна група стосовно свого завдання складає план проведення дослідження та виконання роботи.

1 група “ соціологи ” досліджують принципи здорового способу життя. Їх основна діяльність полягає в проведенні соц. опитувань,анкетування та Інтернет тестувань та обробці результатів.

2 група “ журналісти ” готують статтю питання здоров’я. Їх основна діяльність полягає в зборі матеріалу, інформації. Результатом їх роботи є випуск бюлетеня.

3 група ” лікарі ” надають рекомендації по здоровому способу життя. Їх основною діяльністю є розробка,систематизація та надання рекомендацій щодо ведення здорового способу життя та збереження здоров’я.

В ході своє діяльності учні всіх груп активно використовують ІКТ. Це і Інтернет тестування, анкетування та опитування за допомогою чатів та миттєвих повідомлень; консультації [8], збір інформації з Інтернет джерел, використання середовища Microsoft Office. На етапі роботи над проектом використовується метод «Думаємо - об’єднуємось - Думаємо» та тестування, ціллю яких є контроль [9]процесу виконання та виявлення періоду необхідності надання консультацій. Використовує також учнівське самооцінювання, діти ведуть журнал самооцінювання [10].

Третє заняття. Заключний етап. Учні представляють свій проект. Проходить заключний етап оцінювання роботи, на якому використовуємо звіт, аналіз виконаної роботи, суть яких полягає в аналізі та власне оцінці проведеної роботи[11]. Свої результати діяльності учні викладають на сайті школи [12], у wiki- статті.

Навчальні цілі (скопіювати з Плану)

Розкрити дітям значущість терміну здорового способу життя. Вкласти до розуміння дітей важливість здоров’я.

Доповісти дітям основні переваги здорового способу життя. Розвиток, впровадження та донесення нових ідей до інших

[13]Вміле, відповідальне мислення, що дозволяє людині формулювати надійні вірогідні судження для окреслення, аналізу та вирішення проблем. Розуміння, усвідомлення ролі ефективного спілкування, створення та використання різних видів спілкування: усного, письмового та за допомогою мультимедіа-засобів в різноманітних формах та в різних умовах.

Вміння швидко та ефективно шукати інформацію, критично та компетентно оцінювати інформацію, вміння вірно та творчо використовувати дані для вирішення проблем. З’ясування способів інтерпретації інформації різними особами, включення або відсутність різних оцінок та точок зору, усвідомлення залежності медіа-повідомлень від ціннісних норм та точок зору та розуміння того, як медіа можуть впливати на думки та поведінку.

Розуміння підґрунтя та базових засад етичних/правових питань, пов’язаних з доступом до та з використанням інформації Належне використання цифрових технологій, інструментів та/або комунікаційних мереж для доступу, управління, інтегрування, оцінювання та створення інформаційних даних для успішного функціонування в суспільстві економіки знань.

Ефективна праця в умовах двозначності (неоднозначності) та зміни пріоритетів Ефективне використання часу та розподіл робочого навантаження

Використання для досягнення цілей сукупного інтелекту груп, коли це необхідно Використання міжособистісних навичок та навичок вирішення проблем для впливу на інших та ведення їх до мети

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

28.05.12 - 2.06.12

Місце проведення тренінгу

м.Донецьк

Тренери

Скрига Марія Валеріївна