Портфоліо Мошнік Ірина Ігорівна

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва навчальної теми

Міжпредметні зв'язки на уроках математики в середній школі. "Квадратична функція"

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Математика, фізика, інформатика

Вік учнів, клас

9 клас

Стислий опис проекту (скопіювати з Плану)

Даний проект призначений для учнів 7-9 класів. В даній роботі учні будуть досліджувати залежність між шкільними предметами, поєднання їх вивчення. Використання даних зв’язків в повсякденному житті. Аналіз та порівняння більш залежних величин. Створення презентацій.

План вивчення теми (вставити файл)

План вивчення теми

Оцінювання (стислий опис і інструменти)

Перед проектом (за кілька місяців до нього) в консультаціях з учителями математики, фізики та інформатики проводиться оцінювання готовності учнів до виконання проекту (рівень володіння навичками роботи з комп’ютером, пошуку інформації в мережі Інтернет, роботи з мережевими ресурсами. На початку роботи над проектом відбувається: • Перегляд презентації вчителя з її наступним обговоренням (фронтальним і малими групами - «мозковий штурм») • Вхідне тестування за інтернет-опитувальником для з’ясування рівня знань по темі проекту • Ознайомлення з дослідницькими роботами, виконаними раніше, та їх оцінкою (якщо такі роботи розміщені на інтернет-блогах) з подальшим їх обговоренням у міні-групах. Впродовж роботи над проектом: • Вчитель проводить консультації та проміжне оцінювання попередніх результатів; Вчитель створює контрольний список виконання роботи. • Учні по мірі проходження основних етапів проектної роботи заповнюють контрольний список прогресу роботи (електронна таблиця, Google-документ); • Учні систематично проводять самооцінку своєї роботи, користуючись відповідними формами для оцінювання. Графік оцінювання. Наприкінці роботи над проектом: • Учні проходять підсумковий тест-контроль за завданнями вчителя для перевірки набутих знань • Учні демонструють виконані роботи (інтернет-сайти, презентації, веб-сторінки, блоги), після чого відбувається їх самооцінювання, оцінювання вчителем та іншими групами (згідно критеріїв оцінюванняю. • В подальшому відбувається оцінювання учнівських робіт.

Діяльність учнів та вчителя (скопіювати з Плану з посиланнями на відповідні документи)

Перед початком виконання проекту Приблизно за тиждень-два до початку роботи над проектом "Міжпредметні зв’язки з математики в середній школі. «Квадратична функція»" учні ознайомлюються з публікацією вчителя про метод проектів, дізнаються про його переваги та можливості, відмінності від методів традиційного навчання. Тоді я пропоную їм для ознайомлення і попереднього оцінювання інтернет-ресурси, на яких розміщено результати проектних робіт попередніх груп чи класів, вчитель пропонує переглянути буклет про методи виконання проектів тощо). рефлексія учнів, що займались проектною діяльністю та пропоную перегляд вчительської презентації. Таким чином, ще до початку роботи над проектом в учнів формується позитивне ставлення до проектної діяльності, бажання оцінити свої сили і можливості, проявити творчість, ситуація успіху і потреба "зробити ще краще, ніж попередники". Таке попереднє ознайомлення знімає стресову ситуацію, притаманну для переходу на нові види діяльності. Крім того, тоді ж у середовищі учнів розпочнеться мимовільне створення мікро-груп, які під час проекту працюватимуть над різними темами досліджень. Впродовж виконання учнями проектів В перший день роботи над проектом (1-ий урок) учні переглядають презентацію вчителя про проект, знайомляться з ключовим та тематичними запитаннями і приймають рішення про роботу в одній з трьох груп (кожна група шукатиме відповідь на одне з трьох тематичних питань); об'єднавшись у групи, методом мозкового штурму проводять початкове обговорення шляхів пошукової діяльності (це обговорення вони продовжать в позаурочний час, коли основні стратегічні лінії вже будуть вироблені), розподіляють свої обов'язки в межах групи (хто яку частину роботи буде виконувати); знайомляться з порадами вчителя щодо організації роботи учнів та документами, підготовленими вчителем, що стосуються їх проектної роботи: допомога в плануванні проекту, допомога у проведенні рефлексії, інструкціями, контрольними списками, формами для оцінювання робіт та самооцінювання, шаблонами робіт; Оскільки на роботу над проектом відведено лише 3 тижні, то основну частину роботи учні виконуватимуть вдома, в позаурочний час, розподіливши в межах мікро-груп свої обов'язки. Робота передбачає проведення практичних досліджень. На другому уроці продовжується робота в групах. Учні обговорюють результати пошуку в Інтернеті матеріалів для дослідження, уточнюють напрями діяльності, оформлюють свої дослідження окремими сторінками тематичного блогу. Вчитель проводить групові консультації, контролює процес роботи з допомогою контрольного списку прогресу роботи, допомагає провести проміжне оцінювання результатів роботи (з допомогою форм та контрольних списків), звертає увагу на контроль відповідності діяльності учнів Основним запитанням проекту, знайомить обдарованих учнів з додатковими завданнями. Учні з особливими потребами отримують індивідуальні консультації вчителя та шаблони, які допоможуть їм успішно виконати свою ділянку роботи. В післяурочний час учні завершують роботу над дослідженням та оформленням результатів досліджень, ще раз проводять оцінку своєї роботи за формами само- та взаємооцінювання, переглядають роботи інших груп і залишають коментарі та рефлексію (за бажанням) на власних блогах. Наприкінці виконання проекту На останньому уроці проводиться Конференція, на якій учні демонструють отримані результати своїх досліджень, здійснюють оцінку робіт своїх однокласників (за розробленими формами) та самооцінку своєї участі у дослідженні (за формами для оцінювання робіт та співробітництва). З допомогою таблиць ЗХД учні оцінюють набуті знання та вміння, здійснюють рефлексію. Учні проходять тест-контроль вчителя для оцінки набутих знань. В післяурочний час повідомлення про виконання проектної роботи та адреси створених інтернет-ресурсів з результатами учнівських досліджень розміщуються на шкільному сайті для подальшого ознайомлення всіх бажаючих з цими роботами та їх оцінюванням. Якщо є необхідність вчитель зазделегідь готує шаблон презентації для дітей з особливими потребами.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Мошнік Ірина Ігорівна

Фах, навчальний предмет

вчитель математики

Навчальний заклад

Павлоградська загальноосвітня школа № 1.

Місто\село, район, область

м. Павлоград, Дніпропетровська область

Контактні дані

irinamoshnik@gmail.com

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

12-24 червня 2017 року

Місце проведення тренінгу

Павлоградський міський ліцей

Тренери

Бондарева Раїса Григорівна