Портфоліо Мошнякова Максима за 10 версією

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва навчальної теми

Як інтер’єр вливає на моє життя

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Технології

Інші навчальні предмети інформатика, креслення

Вік учнів, клас

10 – 11 клас, 16-17 років

Стислий опис проекту

Учні будуть досліджувати стилі дизайн-інтерєру, обираючи кращий, знайомлячись із їх наповненням. Учні будуть аналізувати в мережі, стилі сучасного дизайну, які лише починають входити в наше життя. Крім того вивчати можливості наповнення елементами національної культури сучасних стилів інтер’єру. Розробляти самостійно елементи інтер’єру з наступним його виконанням. Виконувати аналіз ринку та визначати ціну власного виробу

План вивчення теми

План вивчення теми

Оцінювання

Оцінювання відбувається упродовж всього навчання за темою. Перед першим заняттям учитель демонструє учням презентацію про метод проектів та пропонує, в залежності від, визначених ним, можливостей класу форми З-Х-Д та/або організаційні діаграми. На основі цих форм визначається наявність необхідного рівня знань та умінь, а також визначаються навчальні потреби учнів.

Під час виконання проекту оцінюються проектна документація яка накопичується в папці, що підтверджує виконання дослідження та роботи самого учня.

При виконані проекту оцінювання поділяється на етапи:

1. Організаційно підготовчий етап

• Дослідження проблеми;

• Пошук джерел додаткової інформації;

• Аналіз інформації

2. Конструкторський

• Виконання ескізу виробу (або кресленика)

• Розробка технологічної послідовності виконання виробу

3. Технологічний

• Технологічна послідовність виконання виробу

• Дотримання правил техніки безпеки

• Виконання оформлення виробу

• Виконання маркетингового дослідження

4. Завершальний

• Оформлення проектної документації

Також виконується оцінювання виконання презентації, ведення блогу або WIKI, виконання публікації. Для обдарованих учнів ще в додаток оцінювання може бути консультування учнів що не встигають, розширення теми дослідження, розробка та ведення власного сайту на якому розглядаються питання щодо проекту.

Діяльність учнів та вчителя

1. Організаційно підготовчий етап

Підготовка:

Учитель пересвідчується що учні можуть знати та правильно розуміти поняття «Дизайну» та «Інтер’єру», що речі, будівлі, предмети побуту виконані за певним дизайном і мають своє місце в інтер’єрі.

Для цього учитель демонструє презентацію про зміни в дизайні різних предметів з часом. Проводиться активізація розумової діяльності за допомогою (фасилітації) презентації де учні самі вносять відповіді на поставлені питання, що надає учням напрям думок необхідний для виконання поставленої мети.

Дослідження:

Учні працюють з джерелами інформації за проблемним завданням «Як змінювався дизайн побуту і що на нього впливало». Аналізуючи зібрану інформацію учні порівнюють стилі дизайну із власним помешканням де створюють таблицю в яку вносять певні елементи власного дизайну і коли ці елементи виникли. Дані результати вносяться до блогу де пропонується спільноті провести такий аналіз теж. В ході роботи над аналізом учні обирають стиль дизайну який їм до вподоби і виконується його опис.

2. Конструкторський

Підготовка:

Учитель пересвідчується що всі учні знають види креслярських документів, а особливо поняття та застосування ескізу. Пропонується учням виконання ескізу власної кімнати у спрощеному вигляді.

Дослідження:

Виконання ескізу учнями відповідно до опису власного вибору стилю дизайну можливостями переобладнання форми помешкання. Учні аналізують степінь переобладнання чи не несе він у собі загрозу руйнування помешкання. В ході розробки дизайну власного помешкання учні розвивають творчі здібності та просторову уяву. Відповідно до результатів діяльності обирається інтер’єр приміщення і визначаються із майбутнім виробом розробляючи до нього технологічну карту.

3. Технологічний

Підготовка:

Учитель за допомогою таблиці З-Х-Д визначає знання учнями предметів та засобів праці. Обговорюються правила виконання та дотримання вимог техніки безпеки при роботі над практичною частиною проекту.

Дослідження:

З боку виконання самого виробу досліджень може і не бути, хоча процес трудомісткий. Відносно оформлення виробу учні опрацьовують матеріал кольорознавство де правильно обирають кольорове рішення для виробу. Так як виріб має підкреслювати дизайн а не навпаки. Відносно економічної складової проектної діяльності учні проводять маркетингове дослідження ринку відповідно до собівартості виробу, його ціни та попиту на нього. Виконання дослідження ринку збуту та його аналіз описується, результати розміщуються в презентації та блозі.

4. Завершальний

Підготовка:

Учителем розробляється контрольний список питань, що відповідають ходу проекту відповідно до якого компонується проектна документація або портфоліо учня. Учні компонують власне портфоліо, перевіряючи документацію за контрольним списком. В ході компонування доопрацьовується той матеріал якого не вистачає. Відбувається захист проектної діяльності, на якому учні розвивають здібності комунікації, використання ІКТ, відстоювання власних думок та пропозиції власної роботи.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Мошняков Максим Анатолійович

Фах, навчальний предмет

Трудове навчання, інформатика, креслення

Навчальний заклад

Агрономічненька СЗШ І-ІІІ ст

Місто\село, район, область

Вінницька обл.. Вінницький р-н. с. Агрономічне

Контактні дані

maxliuda at gmail. com

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

19-23.08.2013

Місце проведення тренінгу

ВОІПОПП

Тренери

Пойда С. А., Матохнюк Л. О.