Портфоліо Морозової

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

[[Назва проекту

Нехай земля квітує всюди – природу збережімо, люди!

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Біологія, географія, основи здоров я, природа.

Навчальна тема

Біологія, тема «Організм і середовище існування». Географія, тема»Земля – наш спільний дім», основи здоров я «Життя і здоров я людини».

План вивчення теми Список літератури

Вік учнів, клас

7 клас, 13-14 років

Навчальні цілі

Навчити дітей самостійно добирати інформацію, пов язувати її з повсякденним життям. Робити аналіз отриманих даних, порівнювати. Обов язковим моментом є вміння робити висновки за результатами діяльності.В учнів будуть формуватися навички створення презентацій, будуть вдосконалюватися навички збирання даних кількома способами, аналізу, впорядкування, осмислення та опрацювання відомостей про забруднення навколишнього середовища та шляхи розв язання проблеми; учні навчаться переконливо демонструвати відомості про місцеві водойми, добираючи відповідні типи за допомогою різних засобів візуалізації даних. У процесі виконання завдань проекту в учнів будуть формуватися уміння аналізувати умови росту рослин і життя тварин на забрудненій території та у відносно чистій місцевості (як еталон для моніторингу);працювати як вчені з планування, проведення досліджень, аналізу та написання звітів проведених експериментів., що забезпечить з’ясування способів інтерпретації інформації різними особами, включення або відсутність різних оцінок та точок зору, усвідомлення залежності медіа-повідомлень від ціннісних норм та точок зору та розуміння того, як медіа можуть впливати на думки та поведінку.

Опис оцінювання

Оцінювання проходитиме на всіх етапах діяльності учнів: на підготовчому етапі, у процесі виконання роботи, при підбитті підсумків. Оцінювання проводиться в усній формі. Оцінювання здійснюється впродовж всього навчання та виконання проекту за темою. Перше оцінювання здійснюється з метою виявлення знань учнів в момент входження в проект за допомогою тестів, розроблених в електронній тестовій оболонці з теми «Інформаційні системи. Будова комп’ютера. Призначення комп’ютера». Впродовж виконання проекту учні використовують щоденник виконання роботи та картку успіху для того, щоб спрямовувати свій процес навчання, відслідковувати зміни та здійснювати самостійну оцінку свого власного прогресу у навчанні. Записи в щоденниках виконання роботи та картках успіху допомагають як вчителю, так і учням здійснювати моніторинг прогресу та краще розуміти зміст. Опитування використовується упродовж всієї навчальної теми для того, щоб допомогти учням розвивати свої навички мислення вищих рівнів та самостійно виконувати складові проекту. Індивідуальні консультації використовуються для сприяння моніторингу прогресу та підготовки відповідей на будь-які запитання учнів, коригування термінів виконання кожного етапу проекту. Учні використовують розроблену форму оцінювання презентації та блогу для здійснення самооцінювання своєї роботи та отримання взаємооцінки з боку їх однокласників. Цю інформацію бажано отримати до того, як робота завершена, щоб мати можливість виправити помилки і вдосконалити свою роботу. Для оцінювання та виставлення оцінок в журнал вчитель використовує ту ж саму форму оцінювання презентації та блогу проекту. Оцінювання WEB-сторінки Графік оцінювання Оцінювання блогу

Діяльність учнів і вчителя

Перед оголошенням про початок роботи над проектом, вчитель з’ясовує, якими знаннями володіють учні при вході в проектування за допомогою розроблених тестів з теми «Організм і середовище існування»? біологія. А також: географія, тема «Земля – наш спільний дім», основи здоров я «Життя і здоров я людини». Вчитель знайомить учнів з методом проектів і використовує для цього буклет, в якому про метод все розписано. Далі презентує тему проекту. Ставить ключові та тематичні питання. Далі проводить обговорення наступних питань: Чи дійсно світ змінюється? 1.Що таке екосистема і чому я маю про неї піклуватися? 2.Чи може діяльність людини створити небезпеку для неї самої? 3.Чи може вплинути техногенна катастрофа у США на природу Австралії? 4.Чому в наших широтах з являються тропічні рослини? Вчитель знайомить учнів з документом для фасилітації. Учні об’єднуються в дві групи – дослідники екосистеми річки, екосистеми парку, антропогенного ландшафту за бажанням. Кожна група отримує завдання і складає план реалізації цього завдання з часовою градацією. Складають щоденники виконання роботи та картки успіху, в яких в процесі виконання роботи будуть прописувати свої успіхи в досягненні поставленої мети. Основні види діяльності учнів – дослідницька, практична, пропагандистська . Можливі ролі – керівник дослідницької групи, оформлювач проекту,журналіст, доповідач, режисер. Керівник координує учасників групи, роз приділяє ролі у групі. Оформлювач робить фотознімки, оформлює презентацію, пропонує дизайн листівки. Журналіст проводить опитування, будує порівняльні графіки, пише статті. Доповідачами є всі учасники групи. Режисер пропонує сценарій масового заходу.

У процесі виконання проекту вчитель контролює як використовується при вивченні теми презентація та як учні використовуватимуть Інтернет при вивченні теми. Після створення прикладу учнівської роботи вчитель спостерігає за тим як учні створюватимуть власний продукт.Ознайомити учнів з критеріями оцінювання їхнього проекту. Обов язково здійснювати диференціацію та фасилітацію навчання в ході вивчення теми.

План виконання проекту Буклет-пам ятка для учнів Презентація проекту вчителем Приклад презентації учнів Буклет Про проект Блог учнів Анкетування у мережі

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Морозова Любов Миколаївна

Фах, навчальний предмет

Біолог, вчитель біології та хімії. Навчальний предмет - біологія, географія, основи здоров я.

Навчальний заклад

ЗОШ I -III ступенів №11

Місто\село, район, область

м.Павлоград

Контактні дані

02teacherlm@gmail.com.ua

Про мене

Люблю успіх

Мій внесок

Мої проекти

Портфоліо з теми

Мої файли

Мої закладки

==ТРЕНІНГИ==]] Навчання