Портфоліо Миколенко Аліни з теми: "Оптичні явища в природі"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

"Оптичні явища в природі"

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Основний предмет: фізика. Другорядні предмети: природознавство, українська література, образотворче мистецтво.

Вік учнів, клас

12-13 років, 7 клас

Стислий опис проекту

Навчальний проект «Оптичні явища в природі» призначений для вивчення теоретичного матеріалу на уроках фізики та проведення позакласних годин з даної теми у 7 класі. Учні працюють над проектом на уроках фізики, вдома та під час позакласних заходів. У проекті беруть участь учні 7 класу. Досліджують загальні питання. Підбирають матеріали, статті з газет, шукають інформацію в Інтернеті, аналізують та роблять висновки. Створюють відеоролики по результатам , описуючи хід проекту, діляться враженнями. Наприкінці проекту з цієї теми передбачено проведення позакласного заходу. Проведення проекту розраховано на місяць.

Повний План вивчення теми

[План вивчення теми "Оптичні явища в природі"]

Навчальні цілі

Охарактеризувати завдання вивчення теми „Оптичні явища в природі”, ознайомити учнів із структурою і змістом теми.

Ознайомити учнів з основними оптичними явищами природи.

Показати роль знань з оптики в інших науках, в житті людини та техніці.

Формувати вміння учнів робити висновки на підставі аналізу спостережуваних явищ, проведених експериментів та на основі опрацювання теоретичних аспектів вивчення даної теми.


Учні вчаться:

• Підбирати матеріал до поставленої теми; вони будуть вдосконалювати навички збирання даних кількома способами, аналізу, впорядкування, осмислення та опрацювання відомостей про явища природи;

• Ефективно співпрацювати в групі, розподіляти обов’язки; вчаться переконливо демонструвати зібрані відомості про явища природи;

• Здобувати інформацію з Інтернету та друкованих джерел на побутову тематику, ефективно та толерантно спілкуватись з однолітками;

• Ефективно формулювати думки та ідеї шляхом їх чіткого та зрозумілого висловлення та написання;

• Розуміння, усвідомлення ролі ефективного спілкування, створення та використання різних видів спілкування: усного, письмового та за допомогою мультимедіа в різноманітних формах та в різних умовах.

• Стисло та чітко представляти результати своєї роботи;

• Учні набувають навичок досягнення високого рівня знань та доцільного їх застосування в життєвих ситуаціях.

Опис оцінювання

Упродовж всієї дослідницької діяльності учнів, вчитель проводить опитування та оцінювання, щоб допомогти учням розвивати навички мислення вищих рівнів, розробляти зміст учнівських проектів та здійснювати моніторинг навчання. Оцінювання включає різноманітні графічні схеми та карти знань, нотатки у щоденнику, контрольні списки запитань для самоконтролю, опитувальники, форми оцінювання, тести , що відповідають обраним стандартам і навчальним цілям списки та зосереджене на навчальних потребах учня. В своїй роботі учні використовують публікації та вікі-статтю. Оцінювання здійснюється вчителем щоденно на основі спостережень за допомогою контрольних списків спільної роботи та перегляду продуктів діяльності учнів. Вчитель регулярно читає вікі-статтю учнів та проводить консультації використовуючи сервіси Веб 2.0. В кінці роботи над проектом здійснюється самооцінювання роботи в проекті кожного учня з допомогою контрольного списку запитань до рефлексії наприкінці роботи над проектом.

1. [Критерії оцінювання сторінок Інтернету]

2. [Критеріїв оцінювання емоційного стану учнів]

3. [Учнівська презентація ходу та результатів проекту]

4. [Критерії оцінювання публікації]

5. [Критерії оцінювання облікового журналу]

6. [Критерії оцінювання презентування матеріалу]

7. [Рефлексія]


Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено

Діяльність учнів та вчителя

Вчитель користується [Планом впровадження ]

1 день

Вчитель знайомить учнів з публікацією про метод проектів ([метод проектів]) та знайомить учнів з складеним планом впровадження проекту ([План впровадження проекту]) та планом вивчення теми «Оптичні явища в природі» ([План вивчення теми]) та використовуючи схему проектної технології навчання де описано етапи та зміст діяльності [Схема проектної технології]. Пропонує учням побудувати «Будинок знань» будувати який розпочнуть в перший день роботи над проектом, а подовжувати будівництво будуть в процесі дослідницької роботи, учні записують, які знання в них є в найнижчу строчку, тобто закладають фундамент потім пісня кожного тижня їхніх досліджень вони будуть будувати будиночок знань, це ті знання яких вони досягнуть в результаті проробленої роботи, як результат буде багатоповерховий будиночок знань учнів (["Будинок знань"]). А також вчитель відправляє та збирає форми щодо надання [дозвіл] прав/дозволів щодо політики безпечного використання Інтернет учнями [Веб ресурси з безпеки в Інтернеті], форми згоди батьків щодо Інтернет – проектів, обсягу та якості розміщеної учнями інформації в Інтернеті. Вчитель дає учням рекомендований список використання джерел з інтернет ресурсів [Основні веб-сайти], вчить учнів критично оцінювати сторінки Інтернету [критичне оцінюваня сторінок Інтернету] та оцінювання веб-сайтів [оцінювання веб-сайтів]. А також вчитель надає рекомендації учням з приводу використання електронної пошти при вивчені теми «Оптичні явища в природі».

Вчитель визначає рівень обізнаності учнів з технологіями веб 2.0 [Веб-інструменти для спілкування], які учні будуть використовувати для:

- спілкування з учасниками своєї групи;

- консультацій з вчителем по питаннях дослідження кожної групи;

Проводить інструктаж з техніки безпеки під час роботи на комп’ютері.

А також використання сервісу «Опитування» для того щоб:

- Провести вхідне тестування; ([Опитувальник])

- Створити організаційну діаграму;

- Перевірити актуальність досліджень кожної групи.

Учні об’єднуються в окремі групи, вчитель допомогає учням об'єднатися використовує при цьому [Вправи для об’єднання учнів у пари], 1-ша група проводять спостереження, 2-га експерименти, 3-тя група спостереження. Час протягом якого учні виконують дослідження триває 4 тижні. Для вивчення настрою учнів в процесі виконання досліджень вчитель підготувала карту вражень. На наступному кроці учні об’єднуються у групи. Далі з допомогою [«Мозкового штурму»] визначаються з проблемою дослідження, шляхами її розв’язання, обговорюють ідеї стосовно проекту, вчитель пропонує учням заповнити схему ([таблиця ЗХД]). Групи учнів працюють над питанням «Оптичні явища в природі». Для ознайомлення учнів із завданнями для досліджень пропонується учительський документ для фасилітації – презентація [Презентація фасилітації], яка розміщується в Інтернеті і є доступною будь-кому та будь-де. Здійснюється обговорення інформаційних джерел, які використовуватимуться в процесі реалізації проекту, після чого вчитель представляє учням контрольні списки оцінювання робіт, які містять огляд очікувань від створеної ними роботи і проводить їх обговорення з подальшим удосконаленням (з огляду на зауваження учнів).

1 тиждень

1-ша группа «Теоретики» виконують такі завдання:

1. Вивчають теоретичні питання з даної теми та інструктаж з безпеки життєдіяльності.

2. Обирають твори художньої літератури (поезія, проза, казки, легенди, прислів'я, приказки, народна мудрість), в яких йдеться про оптичні явища.

3. Підбирають твори художнього мистецтва (полотна вітчизняних і зарубіжних художників із зображеннями світлових явищ), фото- і голографію.

2-га група «Експериментатори» виконують такі завдання:

Підгрупа "Фотографи" отримала такі завдання:

1. В різні проміжки часу фотографувати один і той самий об’єкт (н-д: дерево). Як змінюється якість фото в залежності від зміни дня і ночі?

2. Фотографують себе в дзеркалі? Роблять висновки про якість фото в залежності від освітлення класної кімнати.

3. Проводять фізичні досліди «Оптичні явища в природі» (використовуючи пульверизатор в різні періоди сонячного вня розпилюють воду і спостерігають утворення кольорової гами, яка утворилась). Відповідь свою поясніть.

Підгрупа "Слідопити" досліджують:

1. Спостерігають за дослідами групи «Експериментаторів» та допомагають їм.

2. Ліхтариком світити , будь який об’єкт (вазу) і роблять висновки по результатам картинки, яку вони спостерігали в процесі даного експерименту?

3. Чому нагріті тіла світяться? (якщо нагріти цвях на спеціальному пальнику, світіння стане жовтогарячим: з підвищенням температури тіла колір випромінюваного ним світла змінюється від червоного до блакитного). Відповідь свою поясніть.

4. Чому під час заходу сонця ми бачимо Сонце червоним і темним?

5. Яку форму матиме сонячний зайчик від трикутного дзеркала:

- На стелі кімнати; ( форму трикутника);

- На стіні віддаленого будинку? ( розмиту форму).

Свою відповідь поясніть.

3-тя група «Спостерігачі» виконують такі завдання:

1. Спостерігають оптичні явища у природі (блискавку, веселку, гало, міражі). Записують результати спостереження або знімають на відеокамеру (мобільного телефону).

2. Використовуючи комп’ютерну графіку або створюють рисунок з використанням фізичних понять теми «Оптичні явища в природі», матеріали систематизують в фотоальбом, роблять висновки, пропонують нові ідеї.

2 тиждень

Учні по результатам зібраних матеріалів проводять обговорення за круглим столом. Заповнюють таблицю досягнень: «Мені вдалося!» та діляться враженнями (використовуючи при цьому таблицю критеріїв оцінювання емоційного стану учнів [Критеріїв оцінювання емоційного стану учнів]), обмінюються інформацією (текст, фото, картинки). Ставлять один одному запитання (відбувається обмін інформацією). Домовляються, яким чином вони будуть спілкуватися між членами інших груп та які технології веб 2.0 будуть використовувати. Далі обговорення продовжують у малих групах по виконанню ролей у групі та успіхи, яких вони досягли за тиждень і чого не досягли. З допомогою Інтернету та друкованих джерел інформації продовжують пошук необхідних матеріалів. Обдаровані учні мають спрогнозувати, які оптичні явища в природі найчастіше спостерігають у Кіровоградської області та побудувати діаграму своїх прогнозів. Під час виконання дослідницьких завдань учні самостійно здійснюють самоспрямування у діяльності за допомогою розроблених вчителем підказок та нагадувань.

3 - 4 тиждень

Усі групи узагальнюють та систематизують отримані результати.

Перша група «Теоретиків» результати своєї роботи оформляють у вигляді презентації [Презентація "Оптичні явища в природі"] - теоретичний аспект діяльності групи;

Другу частину своєї роботи представлять у вигляді публікації [Світ навколо нас]- по обираним творам художньої літератури (поезія, проза, казки, легенди, прислів'я, приказки, народна мудрість), в яких йдеться про оптичні явища та по підбираним творам художнього мистецтва (полотна вітчизняних і зарубіжних художників із зображеннями світлових явищ), фото- і голографію.

Друга група «Експериментаторів» хід, а також результати своєї роботи представлять у вигляді облікового журналу по результатам своїх досліджень [Обліковий журнал групи "Експериментаторів"].

Третя група «Спостерігачі» на основі отриманих даних видають буклети про оптичні явища [Веселка] та [Блискавка], які вони спостерігали протягом 4 тижнів використовуючи при цьому [таблицю спостережень] та створюють вікі-статтю.


учнівська вікі-стаття "Наші дослідження"

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Аліна Миколенко

Фах, навчальний предмет

вчитель математики,фізики та астрономії

математика,інформатика

Навчальний заклад

Плетеноташлицька ЗШ І-ІІІ ступенів Маловисківської райради Кіровоградської області

Місто\село, район, область

с. Плетений Ташлик,

Маловисківський район,

Кіровоградська область

Контактні дані

e-mail: Allichka87 на mail.ru

Відомості про тренінг

Тренінг за 10 версією "Навчання для майбутнього", м.Кіровоград, 15-19 жовтня 2012

Фотогалерея тренінгу

Дати проведення тренінгу

з 15.10 по 19.10.2012 р.

Місце проведення тренінгу

м. Кіровоград, КОІППО імені Василя Сухомлинського

Тренери

Скрипка Анна Володимирівна

Литвиненко Ольга Валентинівна