Портфоліо Микитейчук Людмили з теми

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

Таємниця Вільяма Шекспіра.

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Англійська мова. Світова література.

Навчальні цілі

Проект ставить за мету розвиток в учнів: - навичок самостійного пошуку інформації - навичок аналізу, інтерпритації, класифікації та відтворення інформації у процесі наукової діяльності - навичок критичного мислення - уміння відстоювати та аргументувати власну позицію - досвіду творчої роботи самостійно та у групі - виховання відповідальності перед колективом за виконану роботу Навчити учнів створювати мультимедійні презентації, статті для wiki. Формувати та вдосконалювати навички роботи по збору, аналізу та опрацюванню зібраних даних. Учні зможуть складати опис основних ідей та деталей у прочитаних матеріалах. Очікуваним навчальним результатом є поглиблене вивчення біографії, творчості та питання існування Вільяма Шекспіра.

Вік учнів, клас

8 клас, 13- 14 років

Стислий опис проекту

Науково-дослідницький пошуковий проект, що розглядає контроверсійне питання реальності особи поета світового значення Вільяма Шекспіра (William Shakespeare) для учнів 8 класів. Кінцевим продуктом проекту є докладне портфоліо на Вільяма Шекспіра, що включає його біографію, дослідження творчості, огляд «Шекспірівського питання», вивчення праць дослідників життя, творчості та загадки існування поета. Підсумки роботи реалізуються у вигляді вікі-статті. Результативний матеріал проекту можна використовувати на уроках світової літератури, історії Великобританії, англійської мови у школах.

Повний план вивчення теми

план вивчення теми

план впровадження

Опис оцінювання

Оцінювання відбувається протягом усього терміну роботи над проектом. На початку – за допомогою таблиці ЗХД та організаційної діаграми. Впродовж роботи над проектом – за допомогою форм та контрольного списку групової роботи у проекті. Вчитель проводить теоретичні та практичні консультації ( за потребою), поточне оцінювання письмових робіт, презентацій, та виступів учнів та веде журнал спостережень. Відбувається взаємооцінювання. На заключному етапі учні демонструють результат роботи над проектом, який оцінюється формою.

Діяльність учнів та вчителя

Перед проектом вчитель учням пропонує опитування.

Заняття 1 Вчитель демонструє учням буклет про метод проектів. Говорить тему проекту. Вчитель ставить перед учнями Ключове запитання. Вчитель показує учням вступну презентацію, в ході якої та після неї варто провести з класом обговорення наступних запитань: - Чим нам відомий Вільям Шекспір? - Яке значення відіграє творчість Шекспіра для літератури Великобританії зокрема та світової літератури загалом? - Якими були історичні передумови життя та творчості Шекспіра? - Які існують версії стосовно того, ким був Шекспір? - Які з версій є найбільш імовірними? Учні повинні заповнити ЗХД і організаційну діаграму. Вчитель пропонує учням документ для фасилітації.

Заняття 2 Вчитель зустрічається з учнями. Відбувається поділ учнів на групи по 5/4 групи/, які отримують завдання по виконанню проекту. 1 г. – збирає інформацію по біографії В.Шекспіра. 2 г. – проводить класифікацію періодів творчості. 3 г. – висуває гіпотези щодо авторства творів Шекспіра. 4 г. – готують вікі статтю. Вчитель запропоновує учням переглянути презентацію «Авторське право». Учні заповнюють дозвіл на використання інформаційних ресурсів. Учні знаходять інформацію про Шекспіра в Інтернеті . Блок завдань для кожної групи повинен містити як пошукові, аналітичні, творчі, так і технічні завдання, завдання з оформлення проекту, що у повній мірі сприяє досягненню поставлених завдань цієї роботи. Учні на практиці знаходять найдієвіші та найпростіші способи збору інформації, технічної обробки та оформлення даних. Учні здійснюють пошук із різних джерел: у Інтернеті, бібліотеках, аналізують, обробляють, класифікують і систематизують інформацію, виокремлюють найважливіші пункти; проводять різноманітні опитування, підбивають статистичні дані; знайомляться із необхідними програмами і оформлюють кінцевий результат у вигляді вікі-статті.

Заняття 3 Учні за допомогою електронної пошти присилають свої матеріали на адресу вчителя. Вчитель обговорює їх в чаті. Протягом дослідження вчитель роздає учням форму оцінювання для дослідження. Учні упорядковують зібрані матеріали та створюють вікі-статтю. Для оцінювання вчитель роздає учням форму оцінювання прикладу учнівської роботи та форму оцінювання для дослідження.

Заняття 4 Учні представляють свій результат у вигляді ВІКІ статті.

Після закінчення проекту доцільно організувати обговорення, під час якого студенти матимуть змогу оцінити проектну діяльність у цілому та особистий внесок кожного у загальну справу. Обмірковуючи досвід, набутий у процесі реалізації проекту, студенти можуть відповісти на такі запитання: Чого і як вони навчилися? Що можна було б зробити інакше? Яких умінь і навичок вони набули? Які переваги надає групова співпраця? Які були недоліки роботи в групах? Що вдалося найкраще?


Вікі-стаття з теми "Таємниця В.Шекспіра"

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Людмила Микитейчук

Фах, навчальний предмет

вчитель англійської мови

Навчальний заклад

Навчально-виховний комплекс "Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів №3 - гімназія імені Романа Андріяшика"

Місто\село, район, область

м.Борщів, Тернопільська область

Контактні дані

muktr@mail.ru, 0974460691

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

10-15 вересня 2012

Місце проведення тренінгу

м.Тернопіль, ТОКІППО

Тренери

Босий Ігор Михайлович