Портфоліо Мейсар Сергія з теми "Навчання учнів в Інтернеті!"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошукНазва навчальної теми

"Навчання учнів в Інтернеті"

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Інформатика

Вік учнів, клас

15-16 років, 10 клас

Стислий опис

Учні 10 класу, щоб переконати батьків широких можливостях інтернет навчання, використання дистанційного навчання, соціальних мереж, започаткували проект «Дистанційне навчання». Працюючи над проектом, учні закріплюють знання з теми Навчання школярів в інтернеті, вчаться раціонально використовувати комп'ютерні засоби при розв'язуванні задач, пов'язаних з опрацюванням інформації, її пошуком, систематизацією, зберіганням, поданням, передаванням. Кожна мала група учнів обирає тему, що представляє для них інтерес (проводять опитування однолітків, формують рейтинг соцмереж, досліджує правила якої соціальної мережі найбільше захищають користувача). Учні збирають статистичну інформацію щодо обраної теми протягом певного періоду часу. Результат своїх досліджень учні представляють певній цільовій аудиторії, яка зацікавлена в їх обраній темі.

Повний План вивчення теми

в цьому розділі має бути вміщене посилання на План вашої навчальної теми [1] [2] [3] з використанням проектів, який розміщений в Інтернеті

Навчальні цілі

Робота в проекті допомагає учням: • Розвивати комунікативні навички, навички співробітництва для роботи в малих групах. • Вдосконалювати навички аналізувати та синтезувати отриману інформацію для вирішення проблеми інтернетзалежності. • Використання міжособистісних навичок та навичок вирішення проблем для впливу на інших та ведення їх до мети. • Формувати навички проведення соціологічного опитування, проведення досліджень інтернет-ресурсів • В учнів формуються навички пошуку інформації, перевірки її на достовірність за допомогою форм оцінювання веб-сайтів. • Вчитися ефективно комунікувати з офіційними особами, планувати свою діяльність, робити обґрунтований вибір, користуватися формами оцінювання, порівнюють свою роботу з критеріями

Опис оцінювання

Упродовж всієї навчальної теми проводиться оцінювання, щоб допомогти учням розвивати навички мислення вищих рівнів, навички 21 століття при розробці змісту учнівських проектів та здійснювати моніторинг власного навчання. Для оцінювання навчальних потреб учнів, їх попередніх знань і упереджень щодо використання статистики На початку вивчення теми організоване обговорення Ключового запитання, вчитель пропонує учн ЗХД та діаграму , щоб використовувати ці нотатки для подальшого планування своєї діяльності і обговорити їх докладно на індивідуальних і групових консультаціях. Учні з самого початку роботи над проектами в залежності від того, яку форму представлення результатів роботи в проекті вони обирають, щоб скеровувати своє навчання, відслідковувати тенденції та здійснювати самооцінку свого просування у навчанні. Оцінювання здійснюється вчителем щоденно на основі спостережень та перегляду продуктів діяльності учнів. Щотижнево проводяться призначені за особливим розкладом консультації за участю окремих учнів та груп для моніторингу прогресу та відповідей на запитання учнів. Щоб допомогти їм здійснювати самооцінку роботи та постійно отримувати оцінювання однолітків до того, як робота в проекті буде завершена. Остаточна оцінка за тему виставляється з врахуванням оцінки за блог, буклет, презентацію..

Діяльність учнів

Перш за все є 3 основні методи роботи з мережею. Так як мережа складається з набору серверів, на яких розміщені Веб-сторінки, то й кожна така сторінка має свою власну адресу. Учні розвинули свій учнівський світогляд відносно використання новітніх технологій в навчанні, вміння пошуку інформації в Інтернеті, його аналізу та оцінюванню.

 • Перехід за відомою адресою.
 • Перехід за посиланням.
 • Перехід за баннером.
 • Етап 1 Навчальна тема розпочинається з ознайомлення учнів з Ключовим запитанням: Кому вигідні заборони? Попросіть учнів подумати самостійно про запитання, а потім обговоріть їх відповіді. Запитайте, хто добровільно хоче поділитися своєю відповіддю з класом. Оголосіть наступне запитання: Чи може спілкування у соціальних мережах замінити «живе»? Поясніть учням, що вони вивчатимуть це питання упродовж своєї роботи над темою і розроблятимуть самостійні проекти на доказ чи спростування своїх гіпотез. Почніть проект з демонстрації презентації . Запропонуйте заповнити два документи: ЗХД таблицю і організаційну діаграму. Обговоріть та оцініть ідеї учнів, які вони пропонують. Роздайте учням Форму оцінювання проектів і проведіть її обговорення.
 • Етап 2 Попросіть учнів оцінити, які аргументи переважають: „за” чи „проти” соціальних мереж. Запропонуйте учням використовувати Форму, щоб допомогти їм відслідковувати свій прогрес у просуванні до завершення проекту і те, як відбувається їх навчання. Учні мають об’єднатися в малі групи (від 3 до 5 в кожній) і обрати собі одну з тем для дослідження. І група – проводить опитування однолітків, створює власний блог. ІІ група - формує рейтинг соцмереж, створює публікацію. ІІІ група – досліджує правила якої соціальної мережі найбільше захищають користувача, за результатами створюють презентацію яку будуть презентувати на уроці правознавства. Отримують форму оцінювання блогу, публікації, презентації, вносять свої корективи і побажання
 • Етап 3 Учні будуть знайомитися із законом про авторське право за допомогою презентації, надсилають листа в офіційні організації , шукають інформацію в інтернеті, критично оцінюють веб-сайти за відповідною формою. Учні проводять дослідження користуючись Інтернетом та друкованими джерелами з своїх тем. Учні критично оцінюють ресурси Інтернету, обираючи для використання у своїх дослідженнях ті, які є достовірними і яким можна довіряти, вони оцінюють веб-сайти за формами оцінювання Інтернет-джерел. Проведіть консультації з окремими учнями та групами для відповідей на їх запитання, обговорення їх тем, поясніть, як вони можуть відслідковувати прогрес у роботі та планувати свою роботу, та як буде відбуватися оцінювання їх мислення вищих рівнів.
 • Етап 3 Учні вдосконалюють навички роботи з засобами комунікації за допомогою Інтернету, а саме: • реєструватися у соціальних мережах; • знаходити співрозмовників і запрошувати їх до мережі; • керувати списком контактів; • надсилати й отримувати повідомлення; • надсилати й отримувати файли в програмі обміну миттєвими повідомленнями; • реєструватися й спілкуватися в чаті; • реєструватися в інтернет-форумі, брати участь в обговореннях на інтернет-форумах. Створюють опитувальники, анкети за допомогою Google-документів. Роздайте учням шаблон сценарію блогу, публікації, презентації Етап 4 Учні проводять опитування однолітків і батьків, з’ясовують, які мережі найбільш популярні. Проводять оцінку можливостей соціальної мережі. Аналізують правила користування соціальною мережею і порівнюють їх. Учні завершують своє дослідження, застосовуючи свої знання з інформатики.
"Відомості про автора"

Ім'я, прізвище

Серій Федорович Мейсар

Фах, навчальний предмет

Вчитель інформатики

Навчальний заклад

Макарівська ЗОШ І-ІІІ ступенів

Місто\село, район, область

с.Макарьово вул.Духновича №1 Мукачівського району Закарпатської області

Контактні дані

Email:

 • energims на gmail.com
 • virtualms на ukr.net

Відомості про тренінг

Курси Intel 2012

Дати проведення тренінгу

23-28 квітня 2012р.

Місце провведення тренінгу

м.Київ Університет менеджменту освіти

Тренери

 • Шевчук Лариса Петрівна
 • Скрипка Ганна Володимирівна