Портфоліо Мацюпи Юлії Іванівни на тему "Земля-наш спільний дім"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва навчальної теми

Земля - наш спільний дім

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

географія, біологія, екологія, інформатика

Вік учнів, клас

Учні 7 класу,12- 13 років.

Стислий опис проекту (скопіювати з Плану)

Проект «Земля - наш спільний дім» з географії виконуватиметься в 7 класі під час вивчення розділу «Земля - наш спільний дім». Під час підготовки даного проекту діти розширюють свої знання з теми . Малими групами буде досліджено глобальні проблеми людства, види та шляхи забруднення, визначені шляхи ро’звязання цих проблем.Результатами своїх досліджень діти поділяться за допомогою вікі-статті.

План вивчення теми (вставити файл)

План вивчення теми

План впровадження теми

Оцінювання (стислий опис і інструменти)

Перед проектом (за кілька місяців до нього) в консультаціях з учителями української мови та інформатики проводиться оцінювання готовності учнів до виконання проекту (рівень володіння навичками роботи з комп’ютером, пошуку інформації в мережі Інтернет, роботи з мережевими ресурсами, тощо), складається графік оцінювання.

На початку роботи над проектом відбувається:

 • Перегляд презентації вчителя з її наступним обговоренням (фронтальним і малими групами - «мозковий штурм»)
 • Вхідне тестування для з’ясування рівня знань по темі проекту. Робота з таблицями «ЗХД», де учні оцінюють власні знання з предмету дослідження;
 • Ознайомлення з дослідницькими роботами, виконаними раніше, та їх оцінкою (якщо такі роботи розміщені на інтернет-блогах) з подальшим їх обговоренням у міні-групах.

Впродовж роботи над проектом:

 • Вчитель проводить консультації та проміжне оцінювання попередніх результатів;
 • Вчитель пропонує бажаючим учням здійснювати рефлексію під час своєї роботи, наприклад, вести блог-щоденник своєї проектної роботи (допомога учням у проведенні рефлексії)
 • Вчитель пропонує учням документи, які допоможуть їм у їхній роботі.
 • Учні по мірі проходження основних етапів проектної роботи заповнюють контрольний список прогресу роботи.
 • Учні систематично проводять самооцінку своєї роботи, користуючись відповідними контрольними списками

Наприкінці роботи над проектом:

 • Учні проходять підсумковий тест-контроль за завданнями вчителя для перевірки набутих знань
 • Учні демонструють виконані роботи (інтернет-сайти, веб-сторінки, блоги), після чого відбувається їх само оцінювання, оцінювання вчителем та іншими групами
 • В процесі роботи з таблицями «ЗХД» відбувається самооцінка учнями власних навчальних потреб, набутих знань та вмінь
 • Якщо результатом роботи було створення блогу, то в подальшому відбувається оцінювання учнівських робіт читачами блогу (зворотній зв'язок від однолітків).

Діяльність учнів та вчителя (скопіювати з Плану з посиланнями на відповідні документи)

Учні представлять свої результати своїх досліджень у вигляді учнівського блогу. Інструктаж щодо опанування навичками використання блогу повинен щоденно бути включений у процес занять. Урок 1 Навчальна тема розпочинається з ознайомлення учнів з Ключовим запитанням «Діяльність людини на Землі. Чи завжди це на користь?» Попросіть учнів подумати самостійно над запитанням, а потім обговоріть їх відповіді. Запитайте, хто добровільно хоче поділитися своєю відповіддю з цілим класом. Оголосіть наступне запитання до проекту. Поясніть учням, що вони вивчатимуть це питання упродовж своєї роботи над проектом. Почніть проект з презентації проекту. Методом мозкового штурму визначте можливі теми, які могли б мати відповідні набори даних. Проводиться мозковий штурм у створених групах та такими питаннями: 1.Чому проблеми довкілля є глобальними? 2.Які існують у світі екологічні проблеми?3.Якими способами слід розв’язувати екологічні проблеми? Роздайте учням Форму оцінювання проектів і проведіть її обговорення. Ця Форма містить огляд очікувань від створеного ними учнівського проекту. Попросіть учнів використовувати Форму, щоб допомогти їм оцінити свій прогрес і те, як просувається їх навчання. Учні мають об’єднатися в малі групи ( від 3 до 4 в кожній) і обрати собі одну з тем для дослідження. Урок 2. Запросіть учнів обговорити нові тематичні запитання: 1.Чому проблеми довкілля є глобальними? 2.Які існують у світі екологічні проблеми?3.Якими способами слід розв’язувати екологічні проблеми? Напишіть запитання на аркушах паперу і передайте кожній групі. Групи учнів, відповідно до обраних тем, мають дослідити відповіді на тематичні запитання. Повідомили учням, що вони створюватимуть два кінцеві продукти свого проекту, які включають відповіді на питання, а також тематичне запитання, яке було обговорене на першому занятті. Кожна група має створити: блог, що містить короткі статті і графіки про можливі ефекти і наслідки тенденції Урок 3 Учні проводять дослідження користуючись Інтернетом та друкованими джерелами з своїх тем. Проведені консультації з окремими учнями та групами для відповідей на їх запитання, обговорення їх тем, пояснено, як вони можуть відслідковувати прогрес у роботі та планувати свою роботу, та як буде відбуватися оцінювання їх мислення вищих рівнів. Діти приступають до створення блогу. Урок4. Учні завершують своє дослідження, застосовуючи свої знання. Учні закінчують створення блогу. Нагадую учням, щоб вони використовували свої Контрольні списки для перевірки та завершення своїх робіт. Використовували Форми оцінювання проектів для оцінювання робіт.

Учнівський блог

Публікація для учнів

[1] [2]

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Юлія Мацюпа

Фах, навчальний предмет

Вчитель географії

Навчальний заклад

Миколаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Місто\село, район, область

с.Миколаївка Софіївського району Дніпропетровської області

Контактні дані

Мобільний телефон 0968604166

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

17.10.2017-30.10.2017

Місце проведення тренінгу

КЗ"Софіївська опорна загальноосвітня школа I-III ст."

Тренери

Величко Ніна Федорівна