Портфоліо Маховикової Лариси Миколаївни для учнів 7 класу з математики за темою "Трикутники в світі і Всесвіті"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва навчальної теми

Трикутники в світі і Всесвіті

Основний та другорядні навчальні предмети

Математика - основний предмет;

Географія, астрономія, образотворче мистество, інформатика - другорядні навчальні предмети

Вік учнів, клас

12-13 років, 7 клас

Стислий опис проекту

Даний проект «Трикутники в світі та Всесвіті» якомога більше наближає трикутники до реального світу, показуючи учням практичну значущість знань про трикутники. Він навчає дітей:

  • розв’язувати прикладні задачі на основі реальних об’єктів і моделей;
  • організовувати їх пошуково-дослідницьку діяльність;
  • об’єднуватися у групи, кожна з яких виконує завдання дослідницького характеру;
  • збирати вірну інформацію для обраної теми протягом певного періоду часу.

Кінцевим продуктом діяльності учнів в проекті – невеликі за стосунки у вигляді файлів розв’язаних задач, буклету – пам’ятки про трикутники .

План вивчення теми

План проекту

Оцінювання

Упродовж всієї навчальної теми проводиться опитування та оцінювання, щоб допомогти учням розвивати навички XXI століття, розробляти зміст учнівських проектів та здійснювати моніторинг власного навчання. Учні використовують контрольний список блогу, публікації та вікі-статті, в залежності від того, яку форму представлення результатів роботи в проекті вони обирають, щоб скеревувати своє навчання, відслідковувати тенденції та здійснювати самооцінку свого просування у навчанні. Також з цією метою використовуються нагадування і підказки, які використовуватимуться як впродовж роботи над проектом, так і наприкінці роботи над проектом. Оцінювання здійснюється вчителем щоденно на основі спостережень за допомогою контрольних списків спільної роботи та перегляду продуктів діяльності учнів. Регулярно ведеться читання блогу дослідження, а наприкінці першого тижня здійснюється тестування учнів за допомогою бланку контролю. В кінці роботи над проектом здійснюється самооцінювання роботи в проекті кожного учня з допомогою контрольного списку запитань до рефлексії наприкінці роботи над проектом. По закінченню учні повинні зробити висновок про те, що математика оточує нас скрізь і застосовувати знання набуті на уроці можна в різних сферах повсякденного життя. Знання та вміння учнів будуть оцінюватися і традиційним шляхом (написання самостійних робіт, усні відповіді), і з використанням спеціальної таблиці.

Діяльність учнів та вчителя

Для зацікавлення учнів проектом вчитель показує свою презентацію. Для того, щоб перевірки попередніх знань учнів з теми "Трикутники в світі та всесвіті" вчитель пропонує заповнити перші дві колонки З-Х-Д таблиці. Далі вчитель демонструє презентацію проекту, в якій описана проблема проекту, сформульовані ключове та тематичні питання. Учні об’єднуються в групи за інтересом. Кожна група обрала собі по одному питанню над якими вони будуть працювати. Для оцінювання роботи в групі та вклад, який зробив кожен учень в роботу групи і наскільки його вклад був цінним керівники груп отримують лист-контроль Оцінювання навичок спільної діяльності. Учні ознайомившись зі своїми тематичними питаннями, займаються пошуком інформації, складають план діяльності для впровадження своїх планів, визначаються зі способом представлення результату роботи та використовують Форму оцінювання самоспрямування у навчанні. Після цього вчитель проводить рефлексію з учнями та індивідуальні консультації з кожною групою, коригує їх діяльність, надає певні рекомендації та спрямовує роботу над питанням. Далі учні працюють над створенням презентації, публікації,блогу. Перед завершенням роботи учні отримують Критерії оцінювання проекту, перевіряють свою роботу та коригують за потреби. Призначається вчителем день захисту проекту. Щоб перевірити рівень володіння учнями навчальним матеріалом відбувається підсумкове оцінювання вмінь та навичок та заповнюється і обговорюється до кінця З-Х-Д таблиці. Підсумовуються оцінки учнів та виставляються в таблицю.

Metod priektiv 1 max.jpeg

Metod priektiv 2 max.jpg

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Лариса Маховикова

Фах, навчальний предмет

Вчитель математики

Навчальний заклад

Криворізька загальоосвітня школа I-III ступенів №117

Місто\село, район, область

м. Кривий Ріг, Тернівський район, Дніпропетровська область

Контактні дані

maxovikova9@gmail.com

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

25.11.2013 - 07.12.2013

Місце проведення тренінгу

Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, Криворізька Тернівська гімназія

Тренери

Іванова Дарія Володимирівна