Портфоліо Мателеги Світлани "Пісня-це життя"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва навчальної теми

«Народна творчість: епос, календарно – обрядові та родинно обрядові пісні».

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

художня культура

Вік учнів, клас

Стислий опис проекту

Навчальний проект розроблений для учнів І-го курсу ПТНЗ з предмету Художня культура за темою «Народна творчість: епос, календарно – обрядові та родинно обрядові пісні». Спрямувати учнів на пошук матеріалів пісенної творчості українців XV - ХVІ ст., ознайомитись з календарно - та родинно-обрядовими піснями, дослідити історію календарних і родинних народних свят і обрядів . Результати учні описуватимуть у своєму блозі - щоденнику досліджень. На завершення проекту. проаналізувавши результати досліджень, учні створять власну презентацію та мультимедійний альбом «Співуча моя Україна»

План вивчення теми

План проекту

Оцінювання

На початку проекту проведено анкетування й оцінювання рівня попередніх знань та сформованості навичок учнів методом роботи з таблицями ЗХД та заповненням діаграми. У ході виконання проекту учні заповнюють свій блог використовуючи Контрольний список блогу та Форму оцінювання блогу, що допомагає їм ставити свої навчальні цілі і аналізувати власне навчання. Періодичний перегляд та читання електронних листів та коментарів дозволяє викладачу оцінити розуміння учнів і при необхідності скорегувати їх проектну діяльність в правильному напрямку. Щоб допомоги учням, їм буде надано форму оцінювання самоспрямування у навчанні, а саме шаблон журналу дослідження, це дасть можливість організовати оцінювання таким чином, що учні не відчувають тиску, але знають що повинні здійснювати самоконтроль, не порушувати строки відправки звітів, що розвиває навички самостійності і відповідальності. На заключному етапі учні аналізують результати своїх досліджень і створюють презентацію, а викладач скеровує роботу учнів за допомогою інструкції по створенню презентації.

Діяльність учнів та вчителя

Перед початком проекту викладач ознайомлює учнів з методом проектів

Swaljawamateleha1.jpg Swaljawamateleha2.jpg


При вивченні теми учні досліджуватимуть: сутність понять: «епос», “народна творчість”, “календарно - та родинно – обрядові пісні”; історію календарних і родинних народних свят і обрядів; На початку проекту учні переглядають вхідну презентацію з якої дізнаються про тему проекту через постановку проблемного питання. Після чого тематичні та змістові питання мотивують їх на розв’язання поставленої задачі Після перегляду презентації учням пропонується вхідне оцінювання у формі З-Х-Д та заповнити діаграму елементами яких не вистачає (для оцінки навчальних потреб учнів), а також пропонується відповісти на запитання вміщені в опитувальник, для вивчення рівня їх знань по темі. Учні будуть об’єднуватися в групи (за результатами вхідного оцінювання), які займатимуться вищенаведеними дослідженнями Для роботи створюються 4 групи, які мають однакові завдання. В кожній групі формуються різнорівневі групи по 2 чоловіка, де учні розподіляються за ролями  : теоретик і практик (практик збирає зразки фольклорних текстів, теоретик їх класифікує та систематизує; практик заповнює блог та робить висновки, теоретик готує мультимедійну презентацію та захист проекту). Викладач надає учням рекомендації щодо роботи в в Інтернеті, звертає увагу на дотримання авторських прав, як сайтами так і самими учнями Впродовж роботи в проекті учні збиратимуть та аналізуватимуть зразки пісенної творчості своєї сім'ї, вулиці, села, міста класифікуватимуть та систематизуватимуть зібраний матеріал, створюють мультимедійну презентацію, та альбом «Співуча моя Україна». Учні отримають завдання створити блог в якому вони будуть описувати свою роботу. Для формування і оцінки самоспрямованості учнів викладач розробляє та надає учням контрольний список, та форму оцінювання блогу Для фасилітації викладач надає учням Інструкцію для створення презентації.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Світлана Мателега

Фах, навчальний предмет

викладач художньої культури

Навчальний заклад

Свалявський професійний будівельний ліцей

Місто\село, район, область

м.Свалява, Свалявський р-н, Закарпатська обл.

Контактні дані

emeil:smatelehagmail.com

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

9-11.01.14 та 15 -17.01.14

Місце проведення тренінгу

Свалявський професійний будівельний ліцей

Тренери

Мушніков Олександр Валерійович