Портфоліо Маналатій Світлани Борисівни з теми "Трикутники"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

Трикутники

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Геометрія 7клас

Навчальна тема (як записано в програмі)

ТРИКУТНИКИ

Вік учнів, клас

Геометрія 7клас,12років

Стислий опис

Учням пропонується навчальний проект «Трикутник та його елементи»7 клас геометрія.

В продовж теми учні засвоють означення трикутника,

зміст поняття “рівні фігури”.

Наводить приклади рівних фігур. Зможуть зображати та знаходити на малюнках рівносторонні, рівнобедрені, прямокутні трикутники та їх елементи.

Формулювати: означення: різних видів трикутників; бісектриси, висоти, медіани трикутника; властивості: рівнобедреного і прямокутного трикутників;ознаки: рівності трикутників; рівнобедреного трикутника.

Класифікувати трикутники за сторонами і кутами..Доводити: ознаки рівності трикутників, ознаки рівності та властивості прямокутних трикутників, властивості й ознаки рівнобедреного трикутника, властивості кутів трикутника, властивість зовнішнього кута трикутника. Застосовує вивчені означення і властивості до розв’язування задач.

Знайти практичне застосування трикутників у навколишньому світі, матеріали досліджень, систематизують учні у буклеті та презентації, презентують роботу .

Повний План вивчення теми

План

Навчальні цілі (скопіювати з Плану)

В продовж теми учні засвоють означення трикутника,

зміст поняття “рівні фігури”. Навчаться наводити приклади рівних фігур.

Будувати та знаходити на малюнках рівносторонні, рівнобедрені, прямокутні трикутники та їх елементи.

Формулюють означення: різних видів трикутників; бісектриси, висоти, медіани трикутника;

формулюють властивості: рівнобедреного і прямокутного трикутників; ознаки: рівності трикутників; рівнобедреного трикутника.

Класифікують трикутники за сторонами і кутами

Навички 21 століття

Творчість і інноваційність

Здатність оригінальності та інноваційності в діяльності

Критичне мислення і вміння вирішувати проблеми

З’ясування причинно-наслідкових зв’язків, ґрунтовне доведення та розуміння ідей

Комунікативні навички та навички співробітництва

Ефективне формулювання думок та ідей шляхом їх чіткого та зрозумілого висловлення та написання

Вміння працювати з інформацією, медіа та комп’ютерні навички

Інформаційна грамотність

Вміння швидко та ефективно шукати інформацію, критично та компетентно оцінювати інформацію,

вміння вірно та творчо використовувати дані для вирішення проблем.

Медіа грамотність

Розуміння принципу побудови медіа повідомлень, того, для яких цілей та із застосуванням яких інструментів та за яких умов вони зроблені, їх характеристик.

IКT – грамотність (Грамотність у галузі інформаційно-комунікаціних технологій)

Належне використання цифрових технологій, інструментів та/або комунікаційних мереж для доступу, управління,

інтегрування, оцінювання та створення інформаційних даних для успішного функціонування в суспільстві економіки знань.

Гнучкість та пристосовуваність

Пристосування (адаптація) до різних ролей та рівнів відповідальності

Ініціатива та самоспямованість

Усвідомлення власного розуміння навчання та своїх потреб щодо навчання

Продуктивність та вміння з’ясовувати та враховувати кількісні показники

Встановлення та слідування високим стандартам і цілям для якісного і вчасного виконання роботи

Лідерство та відповідальність

Використання міжособистісних навичок та навичок вирішення проблем для впливу на інших та ведення їх до мети

Опис оцінювання (скопіювати з Плану)

На першому уроці

використовуєте оцінювання для того, щоб визначити навчальні потреби учнів, встановити навчальні цілі,відслідковувати прогрес у їх навчанні,надати зворотній зв’язок, оцінювати мислення.

Учні виконують тестові завдання попереднього оцінювання(самоперевірка) ,використовую метод вивчення учнівських зошитів.

Учні заповнюють картки ЗХД( для визначення ЗУН),використовую метод «Знаю-Хочу дізнатися-Дізнався»картки ЗХД

Учні робимо самоаналіз. Метод рефлексії.Організаційна діаграма

Впродовж виконання проекту :у такому класі оцінювання інтегроване у процес викладання та навчання.

Вчитель оцінює учнів, тоді як вони оцінюють один одного та самих себе.

За допомогою інструмент форм оцінювання:

Тестів. Таблиці «ЗХД» Контрольного списоку плану. Листа аналізу та рефлексії.

Контрольного листа спілкування. Форми оцінювання Тесту. Форми оцінювання публікації, презентації (продукту)Контрольний список елементів буклету

На другому уроці

Учні заповнюють контрольний список плану.

Заповнюють лист аналізу та рефлексії, контрольний лист спілкування .

Оцінювання у такому класі оцінювання інтегроване у процес викладання та навчання.

Учитель оцінює учнів, тоді як вони оцінюють один одного та самих себе.

Фокус навчання у даному класі зміщений з отримання оцінок, хоча оцінки теж виставляються, у бік навчання і розвитку навичок мислення. Оцінювання проходить системно .

Учні заповнюють форму оцінювання. картка поточного оцінювання

На третьому уроці

Учитель перевіряє контрольний список плану:досягнуті навчальні цілі та здобуті навички 21 століття.

Учитель перевіряє лист аналізу та рефлексії.

Учитель перевіряє контрольний лист спілкування .

Учитель виставляє оцінки за 3 параметрами :практичність інформації, систематизація навчального матеріалу за програмою, робота у групи.

Учні заповнюють контрольний список плану:досягнуті навчальні цілі та здобуті навички 21 століття.

Заповнюють лист аналізу та рефлексії, контрольний лист спілкування .

Підсумкове оцінювання: виконують тест. Взаємоперевірка. Взаємооцінювання.

На четвертому уроці

Учитель пропонує приклад учнівської роботи: буклет та презентацію.Шаблон буклету;Приклад буклету;Презентація

Учитель перевіряє контрольний лист спілкування .

Учитель виставляє оцінки за 3 параметрами :практичність інформації, систематизація навчального матеріалу за програмою, робота у групи .

Звіти про виконання проекту (Форми).

Учні готують звітні продукти:буклет презентації , виступи., готуються до виступів.

Учні заповнюють контрольний список плану:досягнуті навчальні цілі та здобуті навички 21 століття.

Учні заповнюють лист аналізу та рефлексії, контрольний лист спілкування.

Учні презентують продукт буклет та презентацію.

Учні обговорюють проекти.

Учні підводять підсумки здобутих ЗУН, навичок 21століття, досягнення цілій.

Учитель та члени журі , учні заповнюють форму оцінювання публікації, презентації (продукту) .

Журі підводе підсумок, виставляє оцінки ,оголошує результати, здійснює нагородження.

Діяльність учнів (скопіювати з Плану)

Н а першому уроці: Учні переглядають презентаціюМотиваційна призентація

Учні виконують тестові завдання попереднього оцінювання(самоперевірка) .

Учні заповнюють картки ЗХД( для визначення ЗУН)Картка ЗХД

Учні виконують самоаналізКартка поточного оцінювання

Учні отримують організаційну таблицю для дослідження взаємодіє груп.

Завдання учні отримують на засіданні проектної групи.

Завдання задається: проблемна задача, або відео сюжет проблемної задачі.

Під час виконання проекту учні відповідають на питання .

Як пізнати світ?

Як геометрія трикутника може мені допомогти зрозуміти світ?

Як ми користуємося трикутник для вимірювання ?

Які є параметри для вимірювання розмірів трикутника ?

Які засоби дають можливість знайти спільні та різне у трикутників?

Учні об’єднуються у групи за бажанням (Спосіб об’єднання у групи.)

Перша група «Трикутники та радіалакаційні прибори»,

Друга група «Трикутники та будівництво», третя група « Трикутники у сфері розваг.»

Над проектом працює 3 групи у якому виконується діяльність.

Дослідницька. Працюють над добіркою інформаціїІнтрукція правил роботи з комп'ютером,

яку можливо застосовувати у практичній діяльностіПосилання на ресурси Інтернету.

Узагальнююча. Працюють над систематизацією добраного матеріалу, відокремлюють найцікавіши напрямки.

Презентуюча. Працюють над звітним продуктом(презентація ,буклет)Шаблон буклету

У процесі виконання проекту учні викорстовують Інтетнет на етапі пошука інформації:

для вивчення теоретичних питань за програмою,

для підбору практичних задач за темою «Трикутники»

При анкетуванніАнкетаСсилка,

розмішені анкети на gmail.com, опитування виконується за допомогою Інтернету, та при спілкуванні.

Проводимо анкетування у рамках класую,обробляємо результати ,створюємо діаграму.

Анкета використовуеться на етапі збору інформації. Анкету заповнюють учні1-11класу.

Учні потім анкетні дані обробляють ,

аналізуть та результати дослідження офомлюють в діаграмиРезультати опитування

Спілкуванна учнів.

На першому уроці також кожна группа учнів отримує:

a.Захист проекту(коли здійснюється захитс проєкту, як здійснюється захитс )

b.План проекту.( Контрольний список плану. )

c.Рефлексія та самоаналіз (Лист аналізу та рефлексії.) Зворотній зв'язок від однолітків .

d.Контрольний лист спілкування.(ці документи учні заповнюють у продовж всієї роботи над проектом ).

e. ГРупи отримують звітні документи: Форми. (Звіти про виконання проекту)

f.Форма оцінювання буклет, презентація. (Демонстрація - захист проекту ).

За межами уроку учні мають можливість провести анкетування у молодших та старших класах.

Дані обробляють на другому уроці.

На другому уроці

Учні у групі здійснюють пошук інформації,планують роботу у групі , обговорюють зміст та складові проекту,

аналізують анкетні дані інших класів.

Потім анкетні дані обробляють, аналізують та результати дослідження оформлюють в діаграми. Здійснюють систематизацію інформації.

Спілкування учнів.

Учні заповнюють контрольний список плану:досягнуті навчальні цілі та здобуті навички 21 століття.

Заповнюють лист аналізу та рефлексії, контрольний лист спілкування .

На третьому уроці

Учні готують звітні продукти:

буклет презентації , виступи.,

готуються до виступів.Контрольний список елементів буклету

Учні заповнюють контрольний список плану:досягнуті навчальні цілі та здобуті навички 21 століття.

Заповнюють лист аналізу та рефлексії, контрольний лист спілкування .

Підсумкове оцінювання:виконують тест. Взаємоперевірка . Взаємооцінювання.

На четвертому уроці

Учні готують звітні продукти:буклет презентації , виступи., готуються до виступів.

Учні заповнюють контрольний список плану:досягнуті навчальні цілі та здобуті навички 21 століття.

Учні заповнюють лист аналізу та рефлексії, контрольний лист спілкування

Учні презентують продукт буклет та презентацію.

Учні обговорюють проекти.

Учні підводять підсумки здобутих ЗУН,навичок 21століття,досягнення цілій.

Учні заповнюють форму оцінювання публікації, презентації (продукту) .

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Маналатій Світлана Борисівна

Фах, навчальний предмет

Учитель,математики

Навчальний заклад

Горлівський НВК «ЗОШ№14 ліцей «Лідер»

Місто\село, район, область

Горлівка. Донецька обл.

Контактні дані

svetamanalatiy@gmail.com

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

5.06-9.06.2012

Місце проведення тренінгу

Донецьк

Тренери

Стрига Марія Валерівна